Peter Zvolenský

2019 09 08 01o „krizi“ kolem ministerstva kultury má nyní ČSSD z pěti ministrů hned dva osvědčené rusofoby. Copak to může znamenat? Že je ČSSD v krizi se všeobecně vědělo. Že Jan Hamáček není tím kdo stranu z té krize dokáže vytáhout, se také ví.

2019 08 24 08Jan Campbell

2019 09 07 06rvní část příspěvku pojednávala o paradoxu a příčinách konce liberalismu s krátkou zmínkou o federalismu. Obdržené reakce čtenářů, za které tímto děkuji, indikují potřebu doplnit zmínku o federalismu. Rozlišují tři formy: a) USA, Brazílie. 2) Belgie, Švýcarsko. 3) Ruská federace, jako kombinace typů a) a b).

2019 09 07 04Zbyněk Fiala

2019 09 07 05esy nejsou jen zdrojem kyslíku, ale také vláhy. Vypalování lesa, jaké probíhá v Amazónii, nebo zanedbání českého lesa do stavu, až ho sežere kůrovec, má podobný efekt – vyschne i krajina kolem. A my s ní.

Victor Grossman (překlad Vladimír Sedláček)
Berlin Bulletin č. 164, 2. září 2019

2019 09 06 13tátní volby ve východním Německu 1. září přinesly některým radost, jiným hluboký žal. U některých to spíše než radost bylo oddechnutí si úlevou; ani v Sasku, ani v Braniborsku nedali voliči ultrapravicové, fašistům nakloněné Alternativě pro Německo (AfD) první místo, po němž tak toužila.