na základě údajů ILO z roku 2018 a celosvětově:
►75 miliónů mladých lidí je bez práce
►problém nezaměstnanosti mládeže je zvlášť akutní v arabských státech (30,6 %), v osmadvacítce EU (18,4 %), v Latinské Americe a Karibiku (17 %) i jinde.
►Jako příklad uvádíme, že v Jižní Africe dosahuje nezaměstnanost mládeže 50 %.
►158 miliónů mladých pracujících žije pod hranicí chudoby