K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

O zániku ČR

O zániku ČR

O zániku České republiky rozhodl Městský soud v Praze.

A dokonce se zdá, že vláda, která se ústy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude snažit „…najít řešení tak, aby vyhověla soudnímu rozhodnutí…“ klidně likvidaci státu „odklepne“.

Arogance justiční mafie dosahuje olbřímých rozměrů a občané dosud aspoň formálně České republiky se jednoho (už blízkého) dne probudí jako poddaní kteréhosi okrsku ve správě nadnárodních bank. Lze jen spekulovat, jakým koloniálním statutem nás noví majitelé České země „obdaří“.

Kde starosta může vyhlásit válku velmoci, tam soud může stát klidně zrušit.

Nechutné zaprodání vlastní země páchají právníci, které kupodivu zrodily české matky a dokonce tito nadnárodní talárníci dosud hovoří i českým jazykem. Městský soud v Praze svým pětičleným senátem rozhodl vyhovět žalobě „experta na zdravotnické právo“ Ondřeje Dostála a zrušil rozhodnutí vlády o omezení pohybu osob a uzavření obchodních prostor a dalších provozů, kterýmžto rozhodnutím pověřila vláda Ministerstvo zdravotnictví ČR přesně v duchu jeho zákonných kompetencí vyplývajících z odpovědnosti za veřejné zdraví.

Ondřej Dostál obvinil vládu z „chytračení“, protože dle krizového zákona stát pak odpovídá nejen za škody vzniklé bezprostředními opatřeními, ale i za ušlý zisk. Tím pádem je jasné, že nadnárodní majitelé české ekonomiky svými požadavky způsobí bankrot státu a prakticky jeho zánik. Naproti tomu opatření vydaná zcela lege artis dle Zákona o ochraně veřejného zdraví (které pražský soud zrušil) povinnost státu nahradit i ušlý zisk neexistuje. Stát tím pádem (snad) nezbankrotuje.

Nechytračila tedy vláda, která si na poslední chvíli uvědomila smrtelné nebezpečí hrozící státní samostatnosti, ale chytračí nyní fialová nejprodejnější mafie s Ondřejem Dostálem a předsedou senátu Štěpánem Výborným v čele. Za nadnárodní měšec stříbrných hodlají prodat zbytky české suverenity tak pod cenou, že níž už to ani nejde, a občany (dosud) České republiky chtějí uvrhnout do trvalého finančního otroctví.

Právní prostituce – takový obor vystudovali a přesto se nazývá jen – práva…

Když se blíže podíváme na životní filozofii dvou hlavních aktérů útoku na Českou republiku, bude nám tato justiční velezrada zcela jasná.

Předseda senátu JUDr. et Mgr. Štěpán Výborný je asistentem Nejvyššího správního soudu a je proslulý i svou literární činností. Jeho vztah k vlasti a vůbec zemím střední Evropy (V-4) nejlépe vystihuje jeho dílo z roku 2014 s názvem Militantní demokracie ve střední Evropě. Co se možnosti šíření svobodného myšlení a názorů týče, je naprosto signifikantní jeho o rok mladší kniha. Ta nese hodně výhružný název Nenávistný internet versus právo. Takže dosud nedoceněný cenzor a peněžní národní odrodilec chytil podáním Ondřeje Dostála příležitost za pačesy a pěkně po eurosojuznicku se pustil do demontáže potížistických zemí V-4 rázným útokem proti té jeho (zcela formálně ovšem) vlastní.

Žalobce – JUDr. Onřej Dostál PhD. et LL.M. – je součástí korporátního gangu 3 500 podobných expertů společnosti PwC Legal. Tato asi na světě největší parta vykladačů nejen zdravotního práva má skutečně široký záběr. Mimo zastupování v oblastech obchodního a korporátního práva, fúzí, akvizic a transakcí, kšeftuje také s veřejnými zakázkami a migrací. Ano, radílkovstvím migračním mafiím, kterak dostat do Evropy a také tam udržet masy muslimských nájezdníků. Takto se to přímo na webových stránkách právnických dravců z PricewaterhouseCoopers sice nenazývá, ale kdo nahlédne, názor si bleskově sám udělá. Koneckonců pan doktor Dostál ukončil v tomto směru své vzdělání v Center for Health Law Studies na St, Louis University (USA). Samozřejmě jeho nazírání na zdravotnictví je zela polatné líhni podobných amerických lidumilů, pracuje proto plánovitě ve prospěch těch majetných a o stále ještě skvěle dostupném zdravotnictví rodné České republiky, kde se ještě vysokou úroveň dostupné péče nepodařilo za třicet let podobným dostálům úplně zlikvidovat, hovoří opovržlivě jako o „potěmkinově vesnici“.

Je třeba zatopit pod kotlem, dokud nebude pozdě!

Zkrouhlá Babišova vláda je momentálně téměř bezmocná. Může sice podat kasační stížnost, ta však vzhledem ke „kvalitě“ a „národnímu cítění“ naší justice je s výsledkem nejistým a nemá prý odkladný účinek.

Demonstrace a vyjádření podpory vládě (jaký paradox!) též nelze uspořádat, poněvadž zákaz shromažďování zůstává v platnosti, jakož i veškerá další omezení. To se totiž fialovým justiniánům hodí. Nemají nic proti bezmocnému postavení budoucích korporátních poddaných. Naopak to vítají. Jde ji čistě o přeformulování vládních opatření, jejich vyjmutí ze zákonné gesce Ministerstva zdravotnictví ČR a opětné přesunutí do pravomoci vlády prostřednictvím Krizového zákona v nouzovém stavu. Aby svým chlebodárcům dali vydělat další biliony korun za „pouhé“ trvalé zotročení naší země.

Neskutečná arogance a drzost těchto pohůnků zisku za každou cenu pochopitelně vítá i tzv. demokratická opozice, kde až na několik ani ne světlejších, jako spíše špinavě šedějších výjimek jsou všichni ve stejném žoldu jako Dostál, Výborný a nepochybujme o tom, že i Rychetský. Českou republiku teď jednoznačně čeká boj o holou existenci a státní život.

To jsme to pod vládou havlogermánů dopracovali. Masaryk, Štefánik a další hrdinové se v hrobě obracejí, mnohé občany svrbí ruce a další by si zase nechali zpětně ruce i s cinkajícími klíči raději urazit, pokud by v listopadu 1989 věděli totéž, co v dubnu 2020. Naštěstí máme zkušenost, že stará lidová přísloví platí. I to, kde se praví o jakési vařící se vodě na každou svini…

Svatopluk Otava, komentátor ANS

 

https://aliancenarodnichsil.cz/o-zaniku-cr/

HOLOCAUST 2.0 A VZNIK POLICEJNÍCH DIKTATUR JAKO ELITAMI ZAMÝŠLENÝ VÝSLEDEK PANDEMIE SARS-CoV-2?

HOLOCAUST 2.0 A VZNIK POLICEJNÍCH DIKTATUR JAKO ELITAMI ZAMÝŠLENÝ VÝSLEDEK PANDEMIE SARS-CoV-2?

hitlereuNejprve začnu tím, že se potvrzuje to, na co jsem upozorňoval ve svých článcích již v únoru: nový virus nechává vážné a trvalé zdravotní následky u značné části „vyléčených“ a ti se mohou opět nakazit, jako tomu bylo prokázáno v Číně a Jižní Koreji. Ani prodělaná nemoc a to, že ji lidé přežijí a jsou zařazeni do statistiky uzdravených, ještě neznamená, že je všechno úplně v pořádku: „Asi třetina vyléčených pacientů, kteří byli infikováni koronavirem SARS ( SARS-CoV ), vykazovala ještě po třech letech od léčby poškození plic, ‚většina‘ z nich se problémů zbavila po 15 letech. Rovněž celá třetina nakažených koronavirem MERS utrpěla zjizvení plic neboli fibrózu, tedy nevratné poškození plic“. Statistiku z historie epidemií jiných koronavirů připomínají v článku Los Angeles Times s otázkou, jakou bilanci ohledně dlouhodobých následků bude mít COVID-19.

Něco o tom vědí také v Číně, kde se pohroma objevila: Podle čínské studie provedené přímo ve Wu-chanu se u 19,7 % pacientů s koronavirem objevilo poškození srdce během hospitalizace.

V jiné studii z minulého týdne čínští vědci tvrdí, že u „mnohých“ z 34 sledovaných pacientů během hospitalizace se hodnoty krevních testů nevrátily k normálu. Bylo to podle nich způsobeno zejména tím, že u zjevně zotavených pacientů přetrvávala špatná funkce jater. Týkalo se to i těch, kteří měli slabší průběh nemoci. 12 % ze 191 nakažených ze dvou čínských nemocnic podle přes měsíc staré studie mělo potíže se srdcem. Ty se projevily dokonce i u některých pacientů, kteří byli pozitivní, ale nevykazovali známky respirační poruchy.

Do toho vystoupí naši ,, zdravotní klauni“ a řeknou, že je potřeba „promořit“ celou populaci. To nevymyslíš! A o ty statisíce nebo miliony ,, vyléčených“ invalidů se potom tedy postarají? Řekl bych, že nikoliv.

Evropská unie již představila plán, kterým chtějí „elity“ řešit pandemii. Místo opatření k posílení imunity obyvatelstva, jej chtějí pouze ještě více stresovat a ovládat. Slábnutí imunity a degenerace přirozeného prostředí, je přitom hlavním problémem současné civilizace ( přinejmenším té západní regionální s ambicemi ovládat svět ). Nemáš-li dostatečnou imunitu, tak ti ji žádný chemický preparát nevrátí, musíš změnit kompletně životosprávu. O farma kartelu a jeho zhoubném vlivu jsem psal mj. zde

http://www.nwoo.org/2019/03/30/obchodnici-se-smrti/

Už nyní je jasné, že vzhledem k pandemii viru se bude muset mnohé změnit. Své plány má i Evropská komise. Vydala nový dokument v utajení ( sensitive ). Utajení znamená : Distribution only on a ‘Need to know‘ basis – Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions ( Česky: Distribuovat pouze těm co „Potřebují znát“, Nečíst a nenosit otevřeně na veřejných místech. Uchovávat v bezpečné místnosti a zašifrovaně ve archivu a při přenosu. Kopie zničit a nosiče a vymazat).

Podle nové zprávy ( Plány EU ) chtějí nekompromisně rozdělit lidi ( se selekcí mají zkušenosti z poslední Třetí říše ) a všechny sledovat a pronásledovat. Již nyní je protichůdnost opatření do očí bijící. Důsledkem jsou dva extrémy: Na jedné straně v ČR znovu otevřely velké nadnárodní řetězce jako Hornbach, OBI a další, kde je hlava na hlavě, tisíce lidí pohromadě, a to jaksi nevadí. A na druhé straně desítky tisíc malých obchůdků, drobných provozoven živnostníků a hospod zůstává zavřených, i když by jejich otevřením nic nehrozilo, lidí by tam bylo méně naráz než v OBI, ale to není dovoleno a živnostníci musí mít zavřeno. Nestojí totiž za nimi velký nadnárodní globalistický kapitál. Na jedné straně se nemůžete ve volném čase sdružovat, na druhé straně nevadí, pokud jste celý den v rámci pracovního procesu v uzavřených prostorách s desítkami nebo stovkami lidí. Do toho všeho telefonáty udavačů, sdělujících bezpečnostním složkám, že ,,někdo sedí v parku“ , budí husí kůži. Je to předzvěst dalších absurdit ( z našeho pohledu ).

Nový dokument se jmenuje ,,Evropská cestovní mapa pro opatření v rámci Covid-19“. V dokumentu se EU chlubí, jak celou situaci s koronavirem zvládla ( opravdu to tam je, v takové paralelní realitě asi bruselští úředníci žijí ). To je první část dokumentu. V dokumentu jsou i opatření, které bruselská oligarchie plánuje pro všechny ( podřízené ) občany EU. V prvním bodě druhé části Evropská komise konstatuje, že ví, že krize okolo koronaviru potrvá minimálně rok, příp. roky, možná i dlouhá léta. V podstatě nikdo prý neví, kdy virová pandemie skončí. Přiznávají že se bude cyklicky vracet. Proto vytvořili následující program: máme se naučit s virem ,,žít“. Chtějí úplně vyždímat zdravé a pracující lidi. Obyvatelstvo má být podle jakéhosi moderního feudalismu rozděleno na tři skupiny. Na „elity“, které budou žít stranou a v bezpečí, budou si užívat života a cestovat napříč Evropou. Druhou skupinou budou ,,zdraví a užiteční“, které budou využívat, aby jim ( „elitám“ ) vydělávali peníze. Třetí skupinu budou tvořit ,,nepotřební, nemocní a staří“. Ta má být vcelku hitlerovsky likvidována, tedy segregována ( rozuměj ,,karanténizována“ ), sledována ( samozřejmě pro ,,obecnou bezpečnost“ ) a omezována na právech ( nepustit je do práce, ilozovat, tvrdě postihovat, zavírat do vězení ). Tito takzvaní ,,zbyteční lidé“ budou buď očekávat svoji smrt, anebo až na ně přijde řada, aby mohli být „vyléčeni“ a otročit „elitám“ jako skupina druhá.

Podle Mezinárodního měnového fondu může globální ekonomika spadnout až o 30 % a dopady budou daleko drastičtější, než nás média opatrně připravují. Kristalina Georgieva, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu ( MMF ), členka organizace Bilderberg nečekaně a prudce změnila kurs této organizace. MMF přezdívaný ve světě jako Institut bídy a hladomoru, se pod jejím vedením 9.4.2020 začal chovat značně nezvykle. Jeho obvyklá krizová politika likvidování sociálního a zdravotního zabezpečení a důsledné vymáhání dluhů byla najednou změněna na podporu sociálního a zdravotního zabezpečení a odpouštění dluhů! Pokud dojde k takové-to razantní změně politiky MMF, je zřejmé, že „elity“ mají strach. Strach ze světového kolapsu. Stejně jako v minulých krizích budou obyčejní lidé nasazovat své životy, aby elity přežili. Pád světa do chaosu, by „elity“ mohl vystavit vyhlazení, zchudnutí či vyvlastnění. Je tedy zřejmé, že „elity“ mají strach. Situace s ,,resetováním“ řádu bude velmi vážná.

Zákaz shromažďování se proto ještě bude hodit, aby byl hned pádný argument pro jednotlivé režimy ( sloužící tomu globálnímu ) obvinit protestující oběti krize, že ,, ohrožují národní zdraví“ a nechat je rozprášit silou. Nejlepší cesta ( pro parazitické „elity“ ), jak třeba u nás čelit pravděpodobnému milionu nezaměstnaných a milionům těch, kteří nebudou mít buď žádné příjmy, anebo takové, které nepostačí na stávající výše nájmů, splátek úvěrů, hypoték a exekucí.

Odkazy na zdroje

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser

https://m.youtube.com/watch?v=QYO_7gkSXCQ&t=388s

https://www.latimes.com/science/story/2020-04-10/coronavirus-infection-can-do-lasting-damage-to-the-heart-liver

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-19-muze-trvale-poskodit-organy-vylecenych-nevi-se-jak-moc-99981

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3074988/coronavirus-some-recovered-patients-may-have

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763524?resultClick=1

https://abcnews.go.com/Health/coronavirus-long-term-effects/story?id=69811566

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/temer-stovka-uzdravenych-jihokorejcu-ma-znovu-pozitivni-testy-40320187

 

http://www.nwoo.org/2020/04/20/holocaust-2-0-a-vznik-policejnich-diktatur-jako-elitami-zamysleny-vysledek-pandemie-sars-cov-2/

Socha osvoboditele stržena, masový vrah Churchill zůstává

Socha osvoboditele stržena, masový vrah Churchill zůstává

winston-churchill-statueV dopise, v němž se tehdejší britský premiér Asquith zmiňuje o mimořádném zasedání kabinetu dne 2. srpna 1914, se nachází věta „Winston byl velice válkychtivý, žádá okamžitou mobilizaci“. Churchill v tomto kabinetu zastával pozici ministra námořnictva a k mobilizaci téhož dne vydal rozkazy i přes nesouhlas vlády. Asquithovy dopisy milence Venecii Stanleyové (které dotyčná nezničila) jsou jedním z mála zachovaných dokumentů, z nichž je zřejmá zásadní úloha britského impéria, resp. jeho Tajné elity, v přípravě a rozpoutání první světové války. Většina písemností padla za oběť velkému čištění archivů po roce 1918. Bez této čistky by bylo obtížnější svést vinu za první světovou válku na Německo. Churchill patřil k nejužšímu kruhu britské Tajné elity, která tuto válku připravovala více než 10 let, přičemž některé detaily vycházejí najevo až po 100 letech. O vstupu Británie do války tehdy vědělo jen 5 ministrů, ostatní ministři a parlament byli postaveni před hotovou věc. Churchillovi lze tudíž přičíst plnou odpovědnost za oběti této velké války, což je přibližně 10 milionů zabitých, asi 20 milionů zraněných a další miliony nezvěstných osob. V dopise z roku 1916 Churchill píše svému příteli: „Myslím, že bych měl být proklet, protože miluji tuto válku. Vím, je ohromující a drtí tisíce životů v každém okamžiku. A přesto, nemůžu si pomoci, užívám si z ní každou sekundu.“

K rozpoutání 1. světové války použila Británie jako nástroj Srbsko a k rozpoutání 2. světové války obnovené Polsko. Dbala při tom tří zásad. Vyprovokovat jiné, aby začali střílet jako první a vstoupili tak do dějin jako agresor. Nechat za Británii bojovat jiné, takže se v první světové válce bojovalo do posledního Francouze a ve druhé do posledního Rusa. A do třetice – odmítat jakékoli mírové návrhy protivníka, dosáhnout vítězství za jakoukoli cenu, a pak diktovat podmínky. Německý císař Vilém i říšský kancléř Adolf Hitler předkládali své četné mírové návrhy marně. Konečné vítězství si Británie nehodlala kazit nějakými kompromisy. Proto nechal Churchill zavřít Rudolfa Hesse, který se příslušné návrhy na mír pokusil do Británie doručit v roce 1941 osobně. V roce 1987 byl tentýž Hess ve vězení ve Spandau ve věku 93 let zavražděn, protože hrozilo jeho propuštění a svět by se mohl dozvědět pro Brity nepříjemnou pravdu.

Přitom pohnutky britské Tajné elity, za jejíhož „hlavního ideologa“ a zakladatele je považován Cecil Rhodes, byly čistě idealistické. Její členové byli skálopevně přesvědčeni o absolutní nadřazenosti „britské rasy“ a její předurčenosti vládnout světu. Jenže na rozdíl od Adolfa Hitlera toto nehlásali veřejně. Británie vždy vynikala mistrovstvím špionáže, diplomatické přetvářky a mediální propagandy. Proto se jí skvěle podařilo hodit přesvědčení o nadřazenosti na Němce a Hitlera, touhu po světovládě na Židy a vlastní antisemitismus na Rusy a Němce. Jestliže pro Tajnou elitu nebyl problém zafinancovat sarajevský atentát (pacifista Ferdinand d´Este válečným přípravám opravdu velmi překážel), nemohlo pro ni být ani problémem zařídit vydání „Protokolů sionských mudrců“ v Rusku. Trojice Hitler, Stalin a Mao Zedong pak po 2. světové válce posloužila jako kulisa, za kterou se veškeré britské a americké válečné přípravy a zločiny snadno skryly, a to včetně všech válek a hladomorů v britských koloniích. Po dětských koncentrácích z burské války už neštěkl ani pes a nikdo se neptal ani po milionech obětí bengálských hladomorů nebo po osudu německých válečných zajatců po 2. světové válce, jichž anglosaští spojenci umučili hladem a nemocemi v zajateckých „táborech“ statisíce.

Bezohledný kariérista, válečný štváč, rasista a imperialista Churchill proseděl v poslaneckých lavicích více než 50 let. Několikrát byl ministrem i ministerským předsedou. Nese přímou spoluodpovědnost za rozpoutání obou světových válek i za všechny zločiny, jichž se Británie v době jeho úřadování dopustila. Indický poslanec Šaši Tarúr (Tharoor), který po Británii žádá reparace za 200 let koloniální nadvlády, ostatně tvrdí, že Churchill v žádném případě není lepší než Hitler.

Jenže Adolf Hitler v Praze sochy nemá. Zato Churchill má hned dvě. Sochu v Praze má i president USA W. Wilson, další z architektů angloamerické světovlády. Dokud se ve školách bude učit povinně angličtina a „lžidějepis vítězů“ a dokud bude mít nynější český stát status kolonie, sochy těchto kolonizátorů z Prahy nezmizí. Zmizet musel zatím jen osvoboditel Ivan Stěpanovič Koněv. Voják, který poslouchal rozkazy a o ničem podstatném na rozdíl od Churchilla či Wilsona nerozhodoval.

O Churchillovi a jeho zločinech by bylo možné sepsat dost objemný svazek. Kdo by se chtěl s největším pachatelem zla ve 20. století seznámit podrobněji, tomu lze doporučit např. tyto zdroje:

1. O Churchillově vztahu k demokracii:

KRATINA J. (2013): Winston Churchill: sadista, rasista a masový vrah, který opakovaně žádal hromadné zplynování civilistů.

http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/winston-churchill-sadista-rasista-a-masovy-vrah-ktery-opakovane-zadal-hromadne-zplynovani-civilistu.html

2. O Churchillových povahových vlastnostech:

PERSICH W. (1942): Winston Churchill zblízka. Dobrodruh, lord a zločinec.- Orbis, Praha, 1942.

3. O jednoznačné vině Británie a Churchilla za rozpoutání 1. světové války:

DOCHERTY G. et McGREGOR J. (2013): Hidden History. The Secret Origins of the First World War.- Maistream Publishing, Edinburgh (německy: Verborgene Geschichte. Wie eine geheime Elite die Menschheit in den Ersten Weltkrieg stürtzte.- Kopp, Rottenburg, 2014) – obě jazykové verze též digitálně na internetu.

 

http://www.nwoo.org/2020/04/21/socha-osvoboditele-strzena-masovy-vrah-churchill-zustava/

Prohlášení věrnosti říši

Prohlášení věrnosti říšiIvan David
24. 4. 2020      První Zprávy
Europoslanec Tomáš Zdechovský na svém twitteru @TomZdechovsky projevil lítost, že neproběhla diskuse k návrhu zákona o vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie, jehož zařazení na program jednání Poslanecké sněmovny bylo předevčírem zamítnuto včetně možnosti vést o zařazení tohoto bodu rozpravu. Tomáš Zdechovský se domnívá, že tím byla promarněna příležitost v diskusi prokázat, „jaký je to nesmysl a jak Tomio Okamura nemá své názory ničím podložené“. Aby to panu europoslanci nebylo líto, můžeme vést diskusi aspoň v médiích, kde diskusi vésti lze, neboť se připouští jiný názor. 

Tedy z hlediska pana europoslance by byl opravdový nesmysl vystupovat z Evropské unie, která nám peníze do ní vložené po delších administrativních procedurách poctivě vrací a také pár miliard přidá, a proto si nemusíme dělat starosti, že z ČR odplývají nezdaněné dividendy v rozsahu 350 miliard ročně firmám a do zemí, které si s nimi umějí určitě poradit lépe. Abychom netápali, co s dotacemi, dostaneme i instrukce, jak s nimi smíme naložit. Vedle toho nám EU poskytuje tisíce užitečných nápadů, jako například onen s inkluzí ve školství, která nás za pouhých 7 miliard ročně přibližuje době, kdy absolventi střední školy nebudou umět umět číst a psát. Protože to s námi v EU myslí dobře, stále na ČR naléhá, aby přijala muslimské imigranty, kteří by nás mohli kulturně povznést a ekonomicky obohatit podobně jako se jim to daří v Německu, Francii, Belgii, Švédsku a jinde. Zdechovského politické uskupení muslimskou imigraci vítá, tak silná je její křesťanská láska k bližním. Muslimskou lásku již pocítili křesťané v mnoha zemích.

I české zemědělství zažívá ze strany EU mnohá dobrodiní. Získává evropské zemědělské dotace. Sice mnohem menší, než dostávají konkurenti v Západní Evropě, kteří pak produkty vyvážejí za dumpingové ceny, ale aspoň něco. Cenu a kvalitu pak určují dovozci a zahraniční, zejména německé řetězce. Přísné normy a nizké mzdy zajišťují vymírání zemědělské populace, takže si s budoucností zemědělství v ČR nemusíme dělat starosti. Vysoký podíl potravin tak nemusíme vyrábět a můžeme je dovážet. Jsme tak zbaveni břemena do toho jakkoli zasahovat podobně jako v případě zásahů do struktury hospodářství (dříve „národního hospodářství“).

Tam, kde se stále v ČR pachtíme s řešením problémů, má Evropská komise pohotově připraveno, jak to vyřeší za nás. Je velkou výhodou, že naši občané, kteří bez školného dosáhli užitečného vzdělání, mohou odcestovat za prací kamkoli do zemí Evropské unie, která se na oplátku stejně jako představitelé ČR stará, aby neměli důvod se vracet. Některé země EU (Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko) už v důsledku této výhody mají až o třetinu obyvatel méně, takže si nemusejí dělat starosti se svojí budoucností, neboť již vykročily za příkladem, jakým je pro ně mimounijní Ukrajina. Náhradou za mizící kvalifikované pracovníky nechávají majitelé do montoven v ČR dovážet nekvalifikované pracovníky z ještě šťastnějších zemí. Tak se daří udržovat v ČR nízkou cenu práce.

Evropská unie rovněž prokázala hbitost hlemýždě v reakci na pandemii covid-19, je na to vybavena vlastní agenturou s 250 zaměstnanci a miliardovým rozpočtem. Aby napříště mohla reagovat ještě lépe, žádá o navýšení rozpočtu a počtu funkčních míst této instituce.

Ani o bezpečnost nemusíme mít strach. Naše početná armáda zocelená působením ve stepích a pouštích odrazí každého nepřítele. Máme zaručeno, že v případě žádoucího a užitečného konfliktu s nejmenovanou zemí budeme první na ráně. Proto je věnována taková péče adekvátní výzbroji. Vývoj na řecko-tureckých hranicích je pro nás příkladem, že ani nás, podobně jako Řecko, nenechá EU na holičkách.

Naše skvělá zástupkyně v Evropské komisi Věra Jourová zase dbá na dodržování „evropských hodnot“, také proto se stará, aby se občané nedozvídali to, co nemají vědět, a ducha EU nenarušovali jedinci s nevhodnými názory.

Není tedy divu, že Poslanecká sněmovna návrh na referendum o vystoupení z EU zamítla. Pro hlasovali jen poslanci za SPD a 4 z KSČM. SPD se takto nestoudně protiunijně chová i v Evropském parlamentu, zástupkyně v KSČM by si však něco takového dovolit nemohla, neboť její frakce je silně prounijni. Snad by bylo možné se zdržet hlasování jako 9 poslanců KSČM v Poslanecké sněmovně.

Je pěkné, že naši občané nebudou obtěžováni rozhodováním o členství vlastní země v EU. Vždyť už o něm jednou hlasovali. Neměli zkušenosti, ale očividné výhody je jistě přesvědčily a bylo by jistě zbytečné se k rozhodování vracet. Ostatně sociální demokrat Martin Schulz, bývalý předseda Evropského parlamentu pravil: „Není filosofií EU, aby dav rozhodoval o svém osudu. Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být vynucené silou."

Jak po těchto slovech nevzpomenout na jiného německého knihkupce a dobrého rodáka ze Sudet SS-Obergruppenführera K. H. Franka. Německý národní socialismus se nám vrací k osvědčeným vzorům.

Z jen velmi stručného výčtu je patrno, že Tomáš Zdechovský má opět pravdu, neboť pochybnosti o správnosti vytčené cesty jsou naprosto a zcela nepodložené. Těším se, že tento kolega z Evropského parlamentu doplní další výhody EU, aby se zbytečnost rozhodování lidu ještě jasněji prokázala. Je ostatně velmi uvážlivý, a proto si Tomáš Zdechovský nebude podřezávat větev, na které tak pohodlně již léta sedí.

Turecko-řecká válka na spadnutí: Osmanská taktika spálené země. Staleté olivovníky podřezány. Jako za henleinovců. Příprava migrantské invaze. Použije Erdogan biologickou zbraň? EU i NATO jen škodí

Turecko-řecká válka na spadnutí: Osmanská taktika spálené země. Staleté olivovníky podřezány. Jako za henleinovců. Příprava migrantské invaze. Použije Erdogan biologickou zbraň? EU i NATO jen škodí

19. 4. 2020

Tisk článku

Pavel Kopecký přináší další znepokojivé zprávy z řecko-turecké fronty, která se po neúspěšném tureckém pokusu o prolomení pozemní hranice stále více přenáší na řecké ostrovy

Taktika spálené země uplatňovaná po staletí při muslimských výbojích do Evropy je stále častěji realitou i na současné řecko-turecké (v podstatě už válečné) frontě. Po březnovém odražení hlavního útoku invazních sil tvořených džihádisty maskovanými jako migranti (s tureckou armádu v zádech), se prezident Erdogan v dubnu soustřeďuje stále více na svoji pátou kolonu tvořenou migranty, které se již podařilo propašovat na řecké území.

Kvůli karanténě v důsledku koronaviru, která sevřela řecké pobřeží včetně ostrovů jako je Lesbos, se místní nemohou migrantskému teroru bránit tak účinně jako v minulých měsících, kdy vytvářeli jednotky domobrany a hlídali pobřeží a svůj majetek. Toho migranti využívají k devastaci jejich nechráněných pozemků, především olivových hájů, jež jsou pro místní hlavním zdrojem obživy (olivy a olivový olej jsou důležitým vývozním artiklem). Zprávy, které přicházejí od začátku dubna z řeckých ostrovů, hovoří o barbarské likvidaci tisíců olivovníků, z nichž některé pamatují desítky generací.

Vykořenění

Podřezávání olivovníků migrantskými invazními oddíly není ničím jiným než taktikou spálené země uplatňované muslimy (nejen v této oblasti) odnepaměti. Jestliže řeckým farmářům vezmete tento tradiční zdroj obživy, zasáhne to nejen jejich ekonomickou situaci ještě zhoršenou současným kolapsem evropské ekonomiky a snížením vývozu jejich produktů. Zároveň také přetnete životodárné tepny tradic, které starousedlíky spojují s těmito místy po staletí. Tomuto barbarství padají za oběť i stovky let staré chráněné stromy, které předchozí generace s láskou opatrovaly, a které tvořily součást místní národní kultury.

Devastační akce probíhají zejména v noci. Záminkou je údajně rozdělávání ohňů, u kterých se tlupy nezvaných hostů z Afriky a Asie ohřívají. Ostrovy se tak v noci mění v nebezpečnou džungli. Zoufalí obyvatelé, zasažení citelně vládními nařízeními kvůli koronaviru, se snaží svůj majetek bránit. Mezi imigranty a řeckými farmáři tak pravidelně dochází k ostrým konfliktům, z nichž mnohé končí zraněními na obou stranách. Nejhorší situace je kolem tábora Moria, kde již v širém okolí nestojí ani jeden olivovník z kdysi bohatých olivových hájů, jimiž byl ostrov proslulý. 

Tímto způsobem boje se pátá kolona připravuje na převzetí ostrovů a řeckého pobřeží, až dorazí propašované posily, které po tureckém neúspěchu prorazit pozemní hranici přicházejí stále častěji po moři. Taktiku spálené země, jíž chtějí muslimové vyhnat původní obyvatelstvo a obsadit jejich půdu, uplatňují migrantské querilly od nového roku také na široké frontě v pohraničních oblastech s Albánií – kam se z rozhodnutí Ankary začali stěhovat muslimští „utečenci“. A to i za pomoci leteckého mostu, na kterém se podílí turecká armáda, jež tímto způsobem „rozsévá“ migranty po dohodě s muslimsku albánskou vládou. 

Čtěte ZDE: Řecká fronta hoří: Turci útočí i na nemocnici. Zaniklo v koronavirovém lomozu. Použity chemické zbraně? Jestli toto není válka, tak co už? Řekové nasazují život i za nás. Kudla v zádech od Albánců

Sud prachu

Tento účinný zůsob obsazování území ještě před hlavní invazí u nás známe ze třicátých let minulého století v podání henleinovců. Spolu s muslimskými rodinami přicházejí do pohraničí i džihádistické skupiny a jejich propracovaný organizovaný zločin. 

Stejné metody jsme mohli vidět v Kosovu, odkud byla podobným způsobem vyhnána většina původního srbského obyvatelstva, kterému za asistence Západu vyrvali muslimové z rukou zemi jejich předků. Taktiku „tichého teroru“ použili Turci také v sedmdesátých letech, kdy se jim nejprve podařilo vyhnat řecké obyvatele severního Kypru, načež pak po invazi v roce 1983 založili v severní části ostrova „stát“, který je dodnes fakticky tureckou kolonií.

Úplně stejnému nebezpečí čelí právě mnohé řecké ostrovy. Za epidemie, i přes odhodlání řecké vlády, armády i dobrovolníků, je totiž mimořádně obtížné tomuto útoku vzdorovat. Přičteme-li přeplněné migrantské tábory, připomínají řecké ostrovy sud se střelným prachem, pod kterým Turecko intenzivně zatápí.

Přípravy k útoku

Minulý týden přinesla řecká rozvědka informace, že Turci zintenzivnili přípravy další vlny invaze na řecké ostrovy. Podle těchto zpráv Erdogan počítá i s použitím „biologické zbraně“: migranti infikovaní koronavirem mají rozšířit onemocnění na ozbrojené složky i civilní obyvatelstvo. K tomu má sloužit i přestavba vyřazených tankerů na lodě k pašování migrantů, které jsou už od konce března vypouštěny na řecké pobřeží jako pokusné balónky.

Tajné služby analyzovaly dokonce i trasu tureckého tankeru, který před měsícem plul od jednoho mola k druhému kolem Řecka a Itálie. Všude, kde proplul, se vzápětí objevily skupiny nelegálních migrantů. Turecká vláda minulý týden požádala NATO, aby přinutilo Řecko umožnit tureckým lodím volnou plavbu kdekoli v Egejském a Středozemním moři – včetně řeckých teritoriálních vod. Turecká žádost zaslaná do centrály NATO v Bruselu vlastně usiluje o to, aby NATO asistovalo při pašování migrantů do EU 

Všechny tyto provokace a přípravy směřují k tomu, aby do epidemií oslabené Evropy mohla v létě dorazit druhá vlna migrační invaze. Soustředění na námořní cestu je současně přípravou turecké vojenské okupace řeckých ostrovů.

Bude mít nepochybně nějaké „humanitární“ záminky. Třeba „osvobodit“ desetitisíce ilegálních muslimských migrantů, které prý Řekové „drží“ podle Turků a Sorosových neziskovek v nelidských podmínkách. Zlověstné mlčení Bruselu, který tak maximálně nabádá napadené Řeky k „rozumu“, velmi připomíná politiku appeasementu, kterou tak dobře známe při uloupení českého pohraničí po Mnichovu v září 1938.

Čtěte ZDE: Dostali jsme od Bruselu "migrantský flastr": Záloha na další kvóty? Nechali jsme Rakušany a Maďary ve štychu. I Řeky s kudlou v zádech. Falešná blokáda. Turci řádí v tiché dohodě s Bruselem. Invaze naplno pokračuje

Zítřek

Evropu zjevně čeká v době současné zdravotní a následující ekonomické a finanční krizi ještě další test ohněm. Pařezy, které zbyly po staletých řeckých olivovnících, více než symbolicky předznamenávají, jak dopadneme, pokud rychle nenajdeme vůli k obraně. 

Jenže jak se bránit, když z naší armády zbyl jen směšný expediční sbor na podporu dobyvatelských imperiálních zájmů Spojených států? "Jejich“ NATO potřebuje Turky udržet uvnitř Aliance jak v rámci snění Západu o napadení Ruska, tak hroutících se snah o ovládnutí Blízkého východu, Sýrie a Íránu. K této strategii patří také „nahrazení“ národů historických států Evropy desetimiliónovými migrantskými hordami. Těžko tedy očekávat, že by generálové bránili Erdoganovi v jeho postupu.

Co se ale stane, až vypukne regulérní válka mezi Tureckem a napadeným Řeckem – dvěma státy NATO se silnými armádami – to možná v tuto chvíli neví ani bruselský soudruh vševěd, "překabátěný" generál Petr Pavel. 

 

https://www.protiproud.cz/politika/5056-tureckorecka-valka-na-spadnuti-osmanska-taktika-spalene-zeme-stalete-olivovniky-podrezany-jako-za-henleinovcu-priprava-migrantske-invaze-pouzije-erdogan-biologickou-zbran-eu-i-nato-jen-skodi.htm

„Nechceme, nikdy, ne, ne, tak sem řek’, že ne!“ Získali jsme data, jak Český rozhlas kádruje komentátory. A tak jsme pro změnu jednoho jejich prokádrovali my. Ztuhne krev

„Nechceme, nikdy, ne, ne, tak sem řek’, že ne!“ Získali jsme data, jak Český rozhlas kádruje komentátory. A tak jsme pro změnu jednoho jejich prokádrovali my. Ztuhne krev

22.04.2020 11:14

NEWSROOM TOMÁŠE KŇOURKA „Přečtěte si, jak funguje komentátorská část stanice Český rozhlas Plus. Pochopíte, že snaha jejího vedení jakýmkoli způsobem zamezit přístupu autorů s nepohodlnými názory se dostává do obludných rozměrů. Když použiji filmový příměr: Nikdo se ‚závadným‘ myšlením nesmí projít,“ píše v pravidelném příspěvku pro ParlamentníListy.cz rozhlasový radní Tomáš Kňourek.

„Nechceme, nikdy, ne, ne, tak sem řek’, že ne!“ Získali jsme data, jak Český rozhlas kádruje komentátory. A tak jsme pro změnu jednoho jejich prokádrovali my. Ztuhne krev
Foto: Archiv TK
Popisek: Tomáš Kňourek, člen Rady Českého rozhlasu

reklama

Takže popořadě. Loni v létě si jeden posluchač Radě Českého rozhlasu postěžoval na pořad Názory, argumenty – nedělní diskuse u kulatého stolu. Upozorňoval především na názorovou jednotvárnost i způsob vedení debaty. Zkrátka stále titíž autoři, občanku sice mají každý jinou, pohled na komentované dění ale až na drobné detaily totožný. Rada následně přijala usnesení o porušení Kodexu Českého rozhlasu a na základě toho snížila odměny generálnímu řediteli. Ke stížnosti se vyjádřil i šéf zpravodajství Jan Pokorný, posluchači nabídl: „Pokud vám nějaká komentátorská osobnost v pořadu chybí, napište nám tip a my ji rádi pozveme.“
 

Anketa

Souhlasíte se zvýšením koncesionářského poplatku pro ČT?

2%
98%
hlasovalo: 24035 lidí
 
Toto sdělení Rada ve svém usnesení ocenila. Ukázalo se, že hodně předčasně. Několik týdnů poté jiný posluchač na základě výzvy Jana Pokorného zaslal seznam takových osobností. Jsou mezi nimi lidé, které dobře znáte i ze stránek ParlamentníchListů.cz. Přikládám vysvětlení ředitele zpravodajství, proč se jako komentátoři nemohou (nebo nesmějí?) v rozhlase objevit:
 
 • Tomáš Vyoral, blogger, který má blog na iDNES, nehodláme jej oslovit
 • Tereza Spencerová, témata i světonázor, který představuje, máme dostatečně obsazené (bohužel před několika dny zemřela, pozn. aut.) 
 • Lukáš Visingr, odborník na zbraňové systémy, k tématu ho běžně bereme do vysílání, s ohledem na úzkou specializaci to není autor do Názorů a argumentů 
 • Benjamin Kuras, běžně oslovujeme do vysílání 
 • Karolina Stonjeková, zkoušeli jsme ji jako komentátorku v Názorech a argumentech, ale pak jsme spolupráci ukončili. Pracuje v oblasti PR, proto nemůže být komentátorkou ČRo Plus 
 • Markéta Šichtařová, oslovili jsme, odmítla z časových důvodů. 
 • Jan Schneider, jeho odbornost máme velmi dobře obsazenou jinými experty
 • Pavel Kohout, běžně vystupuje ve vysílání Českého rozhlasu k ekonomickým tématům 
 • Marián Kechlibar je autorem Názorů a argumentů ve zkušební lhůtě
 • Petr Žantovský působil v roli externího komentátora, spolupráci jsme před časem ukončili. Jedním z důvodů byly pochybnosti, v nichž nás utvrdila i zveřejněná analýza Milana Šmída, v níž uvedl fakta, která bereme v potaz. Český rozhlas Plus nemá kapacitu zjišťovat u každého textu, zda není jen upravenou verzí materiálu už dříve publikovaného – a verze starších, už jinde zveřejněných textů nepatří do vysílání ČRo Plus 

 

Anketa

Byl Mirek Topolánek dobrý politik?

3%
97%
hlasovalo: 18807 lidí
Asi nemá cenu příliš rozpitvávat prázdná slova o „pokrytí odbornosti jinými experty“ či „nezveme, má úzkou specializaci“. Ano, třeba takové Rusko je názorově pestře pokryto objektivními pohledy Libora Dvořáka, Alexandra Mitrofanova a experta Jakuba Jandy. U Evropské unie, Maďarska, české vlády, vlastenectví, imigrace, multikulturalismu či zeleného šílenství je to analogické. Vnímavý člověk s otevřenou myslí ví, jak to je. I to, že mluvíme o pravidelném pořadu Názory, argumenty, a ne o tom, že někdo ze seznamu jednou ročně dostane prostor ve vysílání říci pár vět. Mimochodem, docela by mě zajímala definice světonázoru vynikající žurnalistky Terezy Spencerové. Což třeba hledání pravdy?
 
Chci podrobněji probrat dvě jména ze seznamu. Petra Žantovského a Karolinu Stonjekovou. Od loňského srpna se na stanici Český rozhlas Plus například objevují komentáře jistého Jiřího Bulana. Z letmého „vygůglení“ zjistíme, že tento mladý muž provozuje na webu vlastní internetové stránky, kde zveřejňuje své komentáře týkající se zejména oblasti informačních technologií. Pár dní po zveřejnění článku se tyto komentáře objevují také na rozhlasových vlnách a rozhlasových internetových stránkách. Přitom „jinde zveřejněné texty přece do vysílání ČRo Plus nepatří“. Srovnejte například zde a zde
 
Rozhlas přitom tvrdí, že s Petrem Žantovským ukončil spolupráci na základě jakési analýzy pana Šmída z července 2019, která se měla týkat podobného problému. To je dost zvláštní, protože pan Žantovský dostal z rádiových vln vyhazov o půl roku dříve, konkrétně 6. ledna 2019 ústy Petra Šabaty, který na otázku důvodu tohoto „padáku“ lakonicky Žantovskému sdělil: „Protože jste špatný novinář.“ Inu, asi nic víc nepotěší než odborné hodnocení od člověka, který už dlouho před listopadem 1989 byl v KSČ a psal do Mladé fronty agitační články velebící socialismus (viz níže). Kromš toho Žantovský působil v ČRo více než 16 let, to si jeho „špatnosti“ za ta léta nikdo nevšiml? Důvody byly asi jiné...
 

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Rada Českého rozhlasu ve spolupráci s Českým rozhl...
Jan Schneider, bezpečnostní analytik a publicista
Jiří Šedivý, zvláštní zmocněnec boje proti dezinfo...
Martin Švehla, novinář, odborník v oblasti komunik...
Moderátor debaty Tomáš Procházka
Jozef Ftorek, publicista a vysokoškolský pedagog
 
Rozhlasová červená také svítí komentátorce Karolíně Stonjekové, protože pracuje v oblasti public relations. Kodex Českého rozhlasu explicitně něco takové nezakazuje, mluví pouze o možném střetu zájmů, ale budiž. Jaká si rozhlas stanoví pravidla, taková ať platí. Ale pro všechny!
 
Ještě mnohem zajímavější je, že tento pan Bulan je podle obchodního rejstříku jediným majitelem a jednatelem firmy RaulWalter s. r. o. Odhlédněme od podivných a značně „neveřejnoprávních“ okolností, jako že toto eseróčko podniká s vkladem jedna koruna a dosud o sobě do rejstříku dalo veřejnosti na srozuměnou toliko notářský zápis o Zakladatelské listině z roku 2016. Žádný hospodářský výsledek, žádná výsledovka, žádné podstatné informace, dokonce žádné jiné informace. Není to podstatná skvrna na kvalifikaci komentátora prestižní stanice ČRo Plus?
 
Pan Bulan je podle internetových stránek stejnojmenné firmy také výkonným ředitelem společnosti RaulWalter LLC se sídlem v hlavním městě Estonska Tallinu. Připomínám, že společnost s označením „LLC“ podléhá americkým soudům a nejbenevolentnější regulaci. Další otazník?
 

Anketa

Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde?

17%
83%
hlasovalo: 31708 lidí
 
Americko-estonská firma, jíž je externí komentátor ČRo Plus Jiří Bulan výkonným ředitelem, o sobě na webu udává, že hlavním předmětem její činnosti je specializace na řešení digitální identity pro aplikace veřejného i soukromého sektoru. Jedním z klientů firmy je, světe div se, „Republic of Estonia“. Pan Bulan pak pro Český rozhlas Plus píše komentáře o kauze Huawei, o dálničním mýtu, o digitalizaci státu a „kauze“ premiérova e-mailu. O oboru, ve kterém podniká. Referuje možná o svých konkurentech, dodavatelích či klientech. A podepsán není jako podnikatel, ředitel, majitel firmy či PR manažer. U jeho jména je uvedeno jen a pouze „publicista“. Čím jiným než nepokrytým public relations pro netransparentní americkou firmu tedy Bulanovy komentáře na ČRo Plus jsou? Proč asi tento pán dostal zelenou, zatímco paní Stonjeková, která je pouhou zaměstnankyní firmy působící v oblasti PR, stopku? Co má znamenat tato licoměrnost? Odpověď hledejme spíše v ideologické rovině. Zde
 
Mezi komentátory Českého rozhlasu nalezneme i další „skryté“ podnikatele. Jak je to s jejich střetem zájmů? Zjišťuje se, zda nepodnikají rovněž v oblasti PR, když to z obchodního rejstříku nevyplývá? Jak souvisejí názor Karoliny Stonjekové na EU a Viktora Orbána s reklamou? Proč si Český rozhlas Plus dává tolik práce s kádrováním některých a na jiné kašle (nebo kádruje blbě)?
 
Zkusme se na věc už odlehčeněji podívat i z druhé strany. Pravidelným autorem komentářů je amébický Jiří Leschtina, dlouholetý kolega nynějšího šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Petra Šabaty z deníku Mladá fronta. V něm oba už v 80. letech pravidelně publikovali budovatelské texty. 
 
Například březen 1987, reportáž s názvem „Poklady černé řeky“, podtitul „Na rozhraní Evropy a Asie si uspořádali naši svazáci konferenci“.
 
Redaktor Leschtina přímo básnicky dává najevo svoji lásku k Sovětskému svazu, přímo z místa hned na úvod píše: „Na pravém břehu řeky Ural, na samém okraji města Uralsk, stojí obelisk se dvěma ukazateli. Na jednom z nich je napsáno Evropa, na druhém Asie. Právě odtud vede na východ cesta do jedenáctitisícového městečka Aksaj, jen pár metrů od nejkrajnějšího domku se krčí ve stepi červenohnědé ubytovny, místním nářečím zvané vachty. V jídelně jedné z nich se tuto neděli sešly desítky mladých lidí z Československa. Za improvizovaný předsednický stůl zasedla i delegace ÚV SSM vedená členem předsednictva a tajemníkem ČÚV SSM V. Smělým. Ustavující celostaveništní konference Svazu mládeže na výstavbě Uralského plynárenského komplexu Karačaganak mohla začít.“ 
 
 
A nyní duben 2020, Český rozhlas Plus, část komentáře s názvem „Domobrana v čase viru? Jen další past na demokracii.“
 
„... současný ministr obrany Lubomír Metnar byl zakládajícím členem hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita – jeho členové, bývalí vojáci a policisté, projevovali vřelý vztah k Rusku a jeho uzurpátoru Putinovi, jako i zásadní odpor k Evropské unii a NATO.“
 
No řekněte, učenlivý a velmi přizpůsobivý soudruh. 
 
Nebo další jeho dubnové dílko, tentokrát s titulem „Proč naši radikálové umlkají, když jde do tuhého“.
 
„Pokud v této těžké době slýcháme v Parlamentu od Tomia Okamury, Vojtěcha Filipa nebo Václava Klause mladšího vůbec nějaké návrhy, tak jsou to omšelé mantry, které opisují jeden od druhého. Tak například pořád opakují, že je třeba seškrtat výdaje na neziskovky a odstavit je od systému státní podpory. To jen prohlubuje dojem, že vůdci naší krajní levice i pravice už úplně ztrácejí smysl pro realitu. Jen tak si lze vysvětlit, že navrhují vyhladovět neziskové organizace teď, kdy vygradovaly činnosti na všech dobrovolnických frontách – od pomoci seniorům přes šití a distribuci roušek, tisknutí ochranných štítů na 3D tiskárnách až po poradenství živnostníkům, propadlým do neřešitelné finanční situace.“
 

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
 
Už několikrát jsem tu psal, že nenávist zatemňuje mozek. A z ní pak pramení krystalické lži. Ani jeden ze tří zmíněných pánů neřekl, že by vzal pomoc neziskovkám starajícím se o seniory a další potřebné, či těm, co pomáhají v současné pandemii. Co vím, tak vždy šlo pouze a jen o takzvané politické neziskovky, tedy hybridní politické subjekty ingerující do správy věcí veřejných za veřejné peníze. Třeba 24. 3., deset dnů před Leschtinovým příspěvkem, referovaly ParlamentníListy.cz o jednání ze Sněmovny: „Okamura následně vyslovil návrh seškrtat peníze veřejným neziskovým politickým organizacím. Obdobného názoru, co se týče financování neziskových organizací a jeho omezování, byl pak i předseda KSČM Vojtěch Filip.“ 
 
Zkrátka, jak říkával hostinský Rampa ze Švejka, někdy přijde na člověka takovej moment, že je ke všemu hluchej jako pařez. 
 
Nejde o to, zakazovat lidem, jako je pan Leschtina, publikovat v rozhlase. Byl bych mezi prvními, kteří by proti tomu protestovali. Cílem je „jet rovinu“. Nehledat bizarní překážky a dát prostor i těm, kteří svět kolem nás vidí jinak  než třeba šéfredaktor ČRo Plus Šabata. Pokud se to v dohledné době nepodaří, lze i na základě výše zmíněných faktů tvrdit, že de facto došlo k ideologické privatizaci Českého rozhlasu Plus za peníze koncesionářů, minimálně jeho komentátorské sekce.

USA zradily Řecko - uznaly turecké nároky na neobydlené řecké ostrovy, pod nimiž je ropa – Turecko nyní žádá předání dalších 23 obydlených ostrovů - mezi nimi turistická centra

USA zradily Řecko - uznaly turecké nároky na neobydlené řecké ostrovy, pod nimiž je ropa – Turecko nyní žádá předání dalších 23 obydlených ostrovů - mezi nimi turistická centra

Ivan David
22. 4. 2020
Opět se ukazuje, že NATO není žádnou zárukou míru a bezpečnosti ani pro své členy. Řekové se nyní přesvědčují, že členství v NATO je stejně mizernou zárukou jako spojenecké smlouvy, které mělo před 2. světovou válkou se západními spojenci Československo. US ministerstvo obrany a US Pobřežní stráž podle řeckého serveru pronews.gr vydaly sadu aktualizovaných námořních map. V nich jsou neobydlené řecké ostrovy, v jejichž pobřežním šelfu se nachází ložiska ropy a plynu, vyznačeny jako součást Turecka.


Na neobydlené ostrovy, jež Řecku přiřkla Lausanneská mírová dohody z roku 1923, která ukončila 1. světovou válku mezi západními mocnosti a Osmanskou říší a stanovila hranice Řecka a Turecka, loni vzneslo územní nároky Turecko. Vláda tureckého prezidenta Recepa Erodgana se tím pokouší „legalizovat“ krádeže ropy a plynu v pobřežním šelfu kolem Kyperské republiky, která je členem EU. V pobřežních vodách Kypru před rokem turecké firmy začaly provádět nelegální těžby ropy a plynu z mořského dna. Kypr se proti tomu ohradil stížností k OSN. Turecko na to reagovalo prováděním nelegální námořní blokády ostrovní republiky.

Kypr se loni obrátil se žádostí o pomoc i na EU, jejímž je členem. Při jednání o nelegální námořní blokádě Kypru a prohledávání lodí členských států EU tureckým vojenským námořnictvem jsem v Evropském parlamentu navrhoval, aby na Turecko byly uvaleny ekonomické sankce. Navrhoval jsem zastavení všech plateb z rozpočtu EU do Turecka, zavedení vízové povinnosti pro turecké občany. Spolu s ostatními členy frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí europoslanci za SPD, jsme při projednávání problému tureckých krádeží ropy a plynu Kypru navrhovali zrušení celní unie s Tureckem a zavedení trestných cel na dovoz zboží z Turecka. EU Kypru nijak nepomohla. Místo zavedení sankcí proti Turecku EU pouze vyslovila „znepokojení“.

Kypr se v březnu dohodl s Ruskem na nepřímé vojenské pomoci. Oblast, kde turecké firmy ovládané armádou nelegálně těží ropu a plyn, počátkem dubna poskytl jako cvičiště pro ruské námořnictvo a letectvo. Nyní v oblasti probíhá série ruských cvičení s ostrými střelbami, které donutily turecké lodě, aby se z oblasti stáhly.

Turecký prezident Recep Erdogan loni oznámil vypovězení Lausanneské mírové dohody a jménem Turecka vznesl nároky na neobydlené řecké ostrovy, v jejichž pobřežním šelfu se nachází ložiska ropy a plynu. Pokud by ostrovy Turecku patřily, mohly by turecké firmy provádět těžbu ropy a plynu hned vedle míst, z nichž je prozatím vyhnalo ruské vojenské cvičení. Donedávna turecké nároky na tyto ostrovy žádná země neuznala. Situace se však prudce změnila vydáním aktualizované US mapové příručky pro vojenské námořnictvo a pobřežní stráž. Americký prezident ani žádný jeho ministr se nenamáhal veřejně ani diplomatickou cestou sdělit Řecku, že se ve sporu o ostrovy USA přidávají na stranu Turecka.

Podle mezinárodního práva však úředně vydané navigační dokumenty vyjadřují postoj země k problematice uznání svrchovanosti konkrétních zemí nad konkrétním územím. USA tedy „tichou cestou“ zradily Řecko a ve svých oficiálních dokumentech vydaných ministerstvem obrany USA uznaly nároky Turecka na řecké ostrovy s ropou a plynem. Fakticky jde o neveřejnou obdobu Mnichovské konference, kde v roce 1938 naši tehdejší západní spojenci zradili Československo a předali naše pohraničí nacistickému Německu.

A Turecký prezident Recep Erdogan postupuje stejně jako Adolf Hitler. Když vidí ústupky ze strany západních zemí, hned vznáší další územní požadavky. Ihned po vydání nových US námořních map Turecko vzneslo nároky na 23 OBYDLENÝCH řeckých ostrovů, z nichž mnohé jsou vyhledávanými turistickými destinacemi. Náčelník štábu tureckého námořnictva generálporučík Džihád Yaizi včera podle řeckého serveru pronews.gr uvedl na trhu knihu „Řecké požadavky: problémy v Egejském moři: Otázky a odpovědi“. V ní je uvedeno, že Turecko vznáší územní nároky na ostovy Rhodos, Kos, Samos, Chios, Agios, Efstratios, Antipsara, Samothrace, Limnos, Lesbos, Ikaria, Astypalea, Halki, Karpathos, Kassos, Ileki, Nisyros, Kalymnos, Leros, Patromos, Kamilos a Lipsi. Všechny tyto ostrovy jsou obydlené řeckými rodinami. Polovina z nich patří mezi nejvyhledávanější turistické destinace v Řecku.

Náčelník štábu tureckého vojenského námořnictva turecké nároky odůvodnil údajnou militarizací ostrovů ze strany Řecka. Podle mírové dohody z roku 1974, která ukončila řecko-tureckou válku o Kypr měly být řecké ostrovy u tureckého pobřeží demilitarizovány. V reakci na soustavné narušování řeckých pobřežních vod tureckým námořnictvem souvisejícím s přípravou námořní migranční invaze na ostrovy řecké námořnictvo do oblasti vyslalo 2 válečné flotily. Stálé vojenské základny však na uvedených ostrovech v souladu s dohodou nejsou.

U vysokých aktivních důstojníků platí zásada, že každá jejich publikace před vydáním podléhá oficiálnímu souhlasu vlády. Uvedením knihy na trh je tedy oficiálním vyjádřením Turecka, i když jej nevyslovil prezident ani žádný z ministrů. Potvrzuje se obava, kterou počátkem roku vyjádřil EastMed Strategic Studies, že se Turecko bude snažit získat řecké ostrovy. A že při tom hrozí vznik války mezi Tureckem a Řeckem.

Potvrzuje se také to, co od loňské invaze turecké armády do Rojavy tvrdí SPD. S Tureckem nemůžeme být v jednom spolku v NATO. NATO je pozůstatek studené války, kdy nepřítelem západoevropských zemí byl SSSR. Nynější Rusko žádné územní nároky vůči evropským zemím na rozdíl od Turecka nevznáší. Je na čase, aby evropské země, včetně ČR - z NATO vystoupily a vybudovaly si proti Turecku nový obraný spolek. Turecko je nyní největší bezpečnostní hrozbou pro evropské země.

Dánsko uzákonilo nucené očkování až do roku 2021 v reakci na Coronavirus, farmaceutické firmy to označují za nejlepší zprávu pro lidstvo za posledních 100 let a triumf ochrany veřejného zdraví! Policista bude držet pacienta a lékař mu bude násilím pomocí

Dánsko uzákonilo nucené očkování až do roku 2021 v reakci na Coronavirus, farmaceutické firmy to označují za nejlepší zprávu pro lidstvo za posledních 100 let a triumf ochrany veřejného zdraví! Policista bude držet pacienta a lékař mu bude násilím pomocí injekce podávat vakcínu! Stejný model chtějí farmaceutické společnosti prosadit ve všech zemích Evropy a v USA! Tak brutální řízení na 5. prioritě jste dosud nezažili a cílem je přechod západní civilizace od léčiv k vakcínám! Ty totiž, na rozdíl od léků, nepodléhají tak přísným regulacím a schvalovacím procesům! A na lidi bude uplatněno mandatorní očkování, anebo kriminál a obvinění z veřejného ohrožování kvůli pohybu ve společnosti bez vakcíny!

Je to již měsíc, kdy v polovině března Dánsko jako první země na světě uzákonila mandatorní povinnost vakcinace obyvatelstva [1], a to i proti jejich vlastní vůli, pokud vakcinaci doporučí zdravotnický orgán, a to v zájmu veřejného zdraví. Přijatý zákon má časové omezení a platnost do konce března roku 2021, což je předpokládaný konec Coronavirové krize z počítačových modelů. Ne, to není vtip, dokonce tyto informace mají už i v IMF, kde nová výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva z Bulharska oznámila [2], že globální ekonomiku čeká nejhorší krize za posledních 100 let, tedy téměř 100 let, počítáno od dob Velké krize mezi lety 1929 až 1933. Tento globální ekonomický otřes přinese nejen krachy firem a přesuny majetků do rukou nosatých rodin, ale dojde k mohutnému zotročování pracovní bílé rasy, tedy gójských národů.

Cestování bude brzy nemožné bez certifikátu o očkování na COVID-19

První vlaštovka přilétla z Dánska, kde farmaceutické firmy protlačily zákon, že všichni občané budou muset být vakcinování, a to opakovaně, zřejmě každé dva roky, protože Coronavirus mutuje šílenou rychlostí, jak v novém rozhovoru [3] uvedla česká molekulární bioložka Soňa Peková. Dočasnosti zákona do roku 2021 nikdo vlastně nevěří v Dánsku. Je dokonce reálné, že se lidé budou muset nechat očkovat povinně každý rok, což by zajistilo nejen bilionové zisky farmaceutickým společnostem, ale rovněž by to vystavilo celé obyvatelstvo importu geneticky programovaných látek s cílem fabrikace nemocí ve společnosti na zakázku. Je libo cukrovku nebo Alzheimera ve společnosti? Není problém, příští rok při vakcinaci dáme lidem vakcínu, která bude mj. zvyšovat výskyty Alzheimera a diabetu. Ne o moc, aby to nebylo nápadné, třeba jen o půl procenta, maximálně o jedno procento v populaci. Díky tomu půjde manažovat výrobu a odbyt látek na léčbu nemocí, které se v populaci najednou začnou vyskytovat častěji. Obrovský business!

Fabrikace nemocí v populaci na objednávku farmaceutické lobby, děsivá historie z USA

Pokud se divíte, jak je možné, že v USA je tak vysoký výskyt Alzheimera, vůbec nejvyšší ze všech západních zemí, je to kvůli očkování proti chřipce, které je v USA desítky let rozšířené a můžete se nechat očkovat dokonce i v bufetech a kioscích v nákupních centrech, jako je Wal-Mart, Target apod. Tyto vakcíny podle informací lékařů na americké alternativě zvyšují v americké populaci fabrikovaný nárůst nemocí jako jsou diabetes, Alzheimer a alergie. Tolik dětí na světě neexistuje, kolik jich v USA trpí alergiemi. To samé diabetes, a to samé Alzheimer u starších osob. Tato 3 onemocnění jsou epidemiologicky rozšířena v americké populaci do takové míry, že v amerických supermarketech před mnoha lety zavedly volný prodej léků proti alergiím přímo z regálů v nákupních uličkách. Něco takového v Evropě nezažijete.

Nákupní ulička s léky bez předpisu v americkém supermarketu.

Pokud v Evropě jdete kupovat léky, musíte do lékárny, jinde léky nekoupíte, i když jsou bez předpisu. V USA se léky bez předpisu prodávají v regálech jako jakékoliv jiné potraviny v supermarketu, takže uličku s léky v regálech máte hned vedle uličky s víny a pivem. Největší zastoupení mají léky proti bolestem, tzv. painkillery, a potom léky proti alergiím. V důsledku takto rozšířených nemocí je potom určitá skupina léků v USA považována za potraviny, které se tak logicky prodávají úplně stejně jako potraviny.

Na americké alternativě se už dlouhá léta píše o tom, jak v USA raketově narostly diabety, případy Alzheimera a hlavně alergie dětí od 50. let minulého století, kdy se v USA začalo komerčně v nákupních centrech očkovat proti chřipce. Právě tato vakcinace způsobila v USA fabrikaci, tedy umělý nárůst nemocnosti u vybrané skupiny onemocnění, které představují pro farmaceutický průmysl zaručené a trvalé příjmy. Fabrikace ADA (Alzheimer, Diabetes, Alergy) funguje v USA již prakticky 7 dekád a zaručuje Big Pharma nepřerušený tok příjmů.

Vakcíny před rokem 1989 měly jinou úlohu v populaci než současné vakcíny

Jenže, americký trh farmaceutickému průmyslu nestačí. Cílem je vakcinace všech ekonomicky movitých národů, bohatých zemí, rozvinutých zemí, a rovněž plošná vakcinace zemí rozvojových, kde sice nemají peníze na vakcinace, ale očkování zaplatí nadnárodní organizace a OSN. Celosvětová vakcinace tak umožní nejen zařídit celosvětové fabrikace nárůstu onemocnění v populaci na objednávku, ale umožní i řídit a regulovat porodnost v populaci, ovlivňovat genetické a pohlavní změny potomků očkovaných osob, umožní zvýšení podílu rozených dětí s pohlavní diferenciací, to znamená dětí s neujasněnou pohlavní identitou, umožní ovlivňovat procesy v endokrinních orgánech a přímo tak ovlivňovat produkci hormonů v těle s cílem snížit, anebo naopak zvýšit agresivitu u mužů, jejich odpor vůči autoritám, nebo jejich submisi vůči nim, umožní ovlivňovat hladiny testosteronu u mužů a estrogenu u žen atd.

Nákupy v Hornbachu nevadí, ale malý živnostník otevřít nesmí.

Především je nutné rozlišovat vakcíny vyrobené v rámci RVHP v socialistických zemích před rokem 1989, a dnešní vakcíny, které jsou navrženy a patentovány z 99% v amerických vojenských laboratořích. Ty následně licencují vakcíny, které se potom vyrábí v závodech v Německu, ve Francii a ve Velké Británii. Vakcíny před rokem 1989 měly za úkol chránit a posilovat imunitní obranu socialistického člověka k budování vlasti. Dnešní vakcíny z USA mají za úkol fabrikovat tzv. civilizační onemocnění v populaci, což je nejčastěji fabrikace ADA v západní civilizaci.

Proto si všimněte, jak i v ČR po roce 1989 masově a raketově přibyly alergie už u malých dětí, jak přibyly diabety a případy Alzheimera. Je to tím, že dnes jsou vakcíny nakupovány hlavně ze západních zdrojů, tedy z USA a z jejich licencovaných továren ve Velké Británii, ve Francii a v Německu. Právě proto ruské ministerstvo zdravotnictví už před lety zakázalo dovoz očkovacích látek do Ruské federace pro účely veřejného systému očkování. Rusko si vyrábí vakcíny samo a nedovoluje např. používat zahraniční vakcíny pro vojáky ruské armády, nebo pro očkování dětí v rámci školní docházky. To samé je potřeba zavést v ČR a alternativní strany by vakcinační  soběstačnost národa a bezpečnost vlastními silami vyrobených vakcín měly zahrnout do svých volebních programů.

Děsivé svědectví Dr. Shivy a jak to funguje, když mezi rovnými jsou si někteří rovnější. Velké řetězce hobby marketů otevřené pro tisíce lidí, malé obchody s tím samým zbožím musí mít nadále zavřeno

Velice zásadní rozhovor poskytl Dr. Shiva Ayyadurai, který odhalil způsob fungování Big Pharma v USA, tedy primárně tam, ale v obecném důsledku celosvětově. Naprosto správně ve videu vysvětluje, jak farmaceutické společnosti potřebují indukci a fabrikaci nemocí v populaci, které by potom mohli léčit svými léky a v poslední době hlavně vakcínami, které nemají prakticky žádné regulace, na rozdíl od klinických léků. Vakcína totiž není totéž co lék, i když se to zaměňuje. Zatímco lék lze do oběhu pustit obvykle až 10 let po zahájení prvních klinických testů, v případě vakcín neexistují žádné zákonné lhůty, vakcínu lze pustit ven kdykoliv, a co je důležité, v případě smrti a prokázání úmrtí v důsledku vakcíny je odškodnění omezeno pouze na 250 000 USD, zatímco v případě poškození zdraví nebo úmrtí z léků žádná horní hranice odškodnění není v USA stanovena. Právě proto Big Pharma mohutně přezbrojuje z výroby léků na výrobu vakcín. Zásadní video Dr. Shivy s českými titulky máte v úvodu tohoto článku.

Dr. Shiva poskytl exkluzivní rozhovor.

Problém spočívá v tom, že do značné míry je již hotovo. Proč to říkám? Protože lidé se nejen nevzmohli na odpor proti zavírání obchodů, podniků, proti zákazu shromažďování více jak 2 osob atd. Lidé to navíc s nadšením uvítali a označili jako správné rozhodnutí vlády. Důsledkem jsou dva extrémy: Na jedné straně v ČR znovu otevřely velké nadnárodní řetězce jako Hornbach, OBI a další, kde je hlava na hlavě, tisíce lidí pohromadě, a to jaksi nevadí. A na druhé straně desítky tisíc malých obchůdků, drobných provozoven živnostníků a hospod zůstává zavřených, i když by jejich otevřením nic nehrozilo, lidí by tam bylo méně naráz než v OBI, ale to není dovoleno a živnostníci musí mít zavřeno. Nestojí totiž za nimi velký nadnárodní globalistický kapitál, který má páku na Babišovu vládu a pohrozil, že jinak přijde odveta proti české vládě z Bruselu a ta musela couvnout a povolit hobby marketům nadnárodních řetězců okamžité otevření.

V nejbližších měsících přijde nová éra cestovních antivirových certifikátů o bezinfekčnosti

Cílem těchto procesů je primárně v první fázi zavedení Covid Passportů, tzn. certifikátů o proočkování na COVID-19, které budou muset být součástí cestovních pasů v blízké době. Kdo nebude očkovaný západní očkovací látkou, nebude mu dovoleno překračovat hranice. To bude první fáze. Zhruba na podzim očekávám druhou fázi, bude vytvářen tlak na certifikáty pro učitele a děti. Děti bez certifikátu a učitelé bez certifikátu se nebudou moci dostat do školy.

Ve třetí fázi toto povede k vyžadování Covid Passports i pro cestování veřejnou dopravou a MHD, tedy v autobusech, ve vlacích, v tramvajích, v metru a ve vozech taxi a soukromých společností jako Uber nebo Bolt. Certifikát půjde získat jen tak, že osoba se nechá otestovat a test zjistí, jestli má člověk v krvi protilátku, což bude důkaz, že osoba prošla nemocí, anebo že byla očkována. Pokud protilátka v testu nebude prokázána, potom to v první fázi povede k tomu, že osoba bude čelit karanténám, a to nejen při návratu z ciziny domů, ale i po příjezdu v cizině. Jinými slovy, cestování bez certifikátu bude vlastně vyloučeno.

Dr. Shiva na demonstraci.

Povede to k tomu, že většina lidí bude stát frontu na vakcínu, jakmile se objeví, a to kvůli tomu, aby lidé mohlo nejen cestovat, ale aby mohli používat MHD a chodit do školy, do úřadů, do zaměstnání, prostě všude tam, kde firmy, organizace a úřady budou požadovat od svých zaměstnanců nebo klientů bezinfekčnost potvrzenou Covid Passportem. A protože Coronavirus mutuje, stane se z toho mamutí business natrvalo, kdy každý rok budou probíhat mohutná očkování celých populací na právě nově zmutované varianty Coronoviru a lidé budou dostávat nové certifikáty s prodlouženou platností na další rok. A pokud někdo bude odmítat očkování, nemyslete si, že ho jen tak nechají. Dánský model ukazuje model, jak to může brzy fungovat všude. Pokud lékař nebo hygienik nařídí očkování osobě, ta se musí podřídit.

Nucené očkování ve jménu obecného blaha a ochrany zdraví všech

Pokud se nenechá očkovat, bude jí hrozit obvinění z rozšiřování nebezpečné nemoci a kriminál, pokud osoba onemocní, anebo z veřejného ohrožování zdraví, kde nezáleží na tom, jestli onemocní nebo ne, prostě bude stačit, že osoba odmítá nechat se očkovat. Klidně tak dojde k situaci, kdy některé země nařídí očkování mandatorně a výkon očkování bude zajišťovat exekutor s exekučním příkazem v ruce, jako schválili Dánové. V zájmu veřejné ochrany zdraví tak bude možné násilně očkovat lidi i proti jejich vůli. To už není legrace, v Dánsku je to realita.

A do Česka se tyto procesy okopírují jen s nějakým zpožděním. Začalo to rouškami a skončí to násilným očkováním? Nemožné? Tak se podívejte okolo sebe, jak je nemožné, že tolik lidí si začalo šít roušky, ve jménu ochrany zdraví, kolik lidí kývlo na zavření obchodů ve jménu zdraví, a kolik lidí souhlasí s izolací doma, ve jménu zdraví. Myslíte si snad, že někdo začne protestovat, že někoho násilně očkují proti jeho vůli, když je to ve jménu zdraví všech ostatních? To byste byli vážně naivní, kdybyste si to mysleli.

Ochrana před Coronavirem? Tlačenice v Hornbachu. Hlavně, že se lidé nesmí scházet na ulici více než ve dvou lidech!

Kdyby vláda nařídila, aby si lidé šili pytle na hlavy s mašličkou, začnou si šít pytle a budou soutěžit o nejhezčí mašli. A to je objektivní proces degenerace svobody, jejího chápání a vnímání. Nejprve vzali lidem cigarety v hospodách, potom jim zavřeli hospody a narazili jim hadry na ústa, zakázali shromažďování a musí dřepět doma, a jediný pohyb venku je z práce a do práce, Arbeit macht frei, ja? Takže, do práce a do montoven, kde jsou kolem vás stovky dalších lidí, to můžete. Do OBI, Hornbachu a Mountfieldu, kde jsou tisíce lidí, tam taky můžete. Ale nesmíte se setkávat s přáteli více než ve dvou, pokud to nejsou členové rodiny, nesmíte si dělat oheň a opékat buřty na zahradě ve více jak dvou lidech, nesmíte se politicky shromažďovat, nesmíte do hospody, nesmíte otevřít malou živnost, na které závisí celá vaše rodina, nesmíte nic. A to ve jménu čeho? No přece ve jménu ochrany zdraví! A že to neplatí pro velké řetězce a různé Hornbachy? Toho si nevšímej, to není tvoje starost, gój nemá myslet, gój má poslouchat! Až se začne mluvit o vakcínách v televizi a o tom, koho očkovat, a koho jako povinně ve jménu ochrany zdraví všech okolo, vzpomenete si na tento článek.

-VK-

Šéfredaktor AE News

České tajné služby spustily v pondělí ve spolupráci s americkými partnery novou zpravodajskou hru proti Rusku, v předstihu o tom informoval Aeronet již o víkendu! V pondělí vypustily Lidové noviny článek, který s odkazem na zdroje z bezpečnostních kruhů o

České tajné služby spustily v pondělí ve spolupráci s americkými partnery novou zpravodajskou hru proti Rusku, v předstihu o tom informoval Aeronet již o víkendu! V pondělí vypustily Lidové noviny článek, který s odkazem na zdroje z bezpečnostních kruhů obviňuje Ruskou federaci, že stojí za kybernetickými útoky na české nemocnice! Ruská ambasáda v Praze to označuje za špinavou pomluvu a snahu prohloubit krizi ve vztazích mezi oběma zeměmi! Pupeční agenda BIS a CIA v přímém přenosu, v pátek Mike Pompeo varuje “státy” před útoky na nemocnice v ČR a v pondělí Babišovy noviny odpalují obvinění, že za útoky na české nemocnice stojí Rusko! Proč nejsou Česko a USA signatáři úmluvy OSN o boji proti počítačové kriminalitě?

České tajné služby spustily v pondělí ve spolupráci s americkými partnery novou zpravodajskou hru proti Rusku, v předstihu o tom informoval Aeronet již o víkendu! V pondělí vypustily Lidové noviny článek, který s odkazem na zdroje z bezpečnostních kruhů obviňuje Ruskou federaci, že stojí za kybernetickými útoky na české nemocnice! Ruská ambasáda v Praze to označuje za špinavou pomluvu a snahu prohloubit krizi ve vztazích mezi oběma zeměmi! Pupeční agenda BIS a CIA v přímém přenosu, v pátek Mike Pompeo varuje “státy” před útoky na nemocnice v ČR a v pondělí Babišovy noviny odpalují obvinění, že za útoky na české nemocnice stojí Rusko! Proč nejsou Česko a USA signatáři úmluvy OSN o boji proti počítačové kriminalitě?

Ruské velvyslanectví v Praze se dnes ostře ohradilo [1] proti včerejšímu článku [2] v Lidových novinách, ve kterém autor Martin Shabu s odvoláním na vysokého důstojníka z českých tajných služeb a další zdroj z okruhu Bezpečnostní rady státu uvedl informaci, že vyšetřovací tým, který prošetřuje kybernetické útoky na české nemocnice v poslední době, prý dospěl na základě informací k názoru, že útoky pochází od Ruské federace. Útočníci prý používají ruské IP adresy a používají software, který prý také ukazuje na Rusko. V článku se nic nepíše o tom, jak fungují VPN sítě, a že každý Franta Omáčka si může ke svému počítači připojit ruskou IP adresu, bez ohledu na to, kde se fyzicky ve světě nachází. Hackeři standardně při útocích provádí spoofing svých IP adres a používají IP adresy jako přemostění z jiných míst na planetě, např. z USA, nebo dokonce z Brna.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/RussiaHackers-300x169.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/RussiaHackers-768x432.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/RussiaHackers-700x394.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/RussiaHackers-635x357.jpg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/RussiaHackers-859x483.jpg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/RussiaHackers.jpg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="394">
Nová zpravodajská hra má obvinit Rusko z útoků na české nemocnice a vyvolat hysterii z Rusů.

Naše redakce o víkendu dostala z ruských diplomatických kruhů echo [3], že ruské ambasády v Evropě minulý týden dostaly v kabelogramech varování před bezprostřední hrozbou nové zpravodajské hry proti Ruské federaci, která má vypuknout každým okamžikem a jejím cílem bude obvinit Ruskou federaci z mezinárodního terorismu. Když minulý pátek americký ministr zahraničí Mike Pompeo vydal tiskové prohlášení, ve kterém varoval nejmenované státy před důsledky, které si ponesou, pokud útočí na české nemocnice a další infrastrukturu spojenců Američanů, bylo naprosto jasné, že spuštění této zpravodajské hry proti Ruské federaci je na spadnutí a dá se očekávat během několika dnů, nebo dokonce během několika hodin. A přesně k tomu došlo. V neděli jsme publikovali náš článek [4] varující před touto novou zpravodajskou hrou a hned v pondělí vyjely Babišovy Lidovky první pamflet obviňující Rusko, že stojí za útoky na české nemocnice.

Na povel z USA začala v ČR další zpravodajská hra proti Rusku

Ruské velvyslanectví v úterý označilo článek v Lidových novinách za špinavý protiruský výpad a otevřenou provokaci. Podle ambasády jde o fake news s cílem vytvořit nenávist v české populaci proti Ruské federaci a poškodit obraz Ruska v očích českých občanů. Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka se Lidovým novinám na dotaz vyjádřil, že se k této kauze nebude vyjadřovat. Premiér Andrej Babiš již v pátek odsoudil útoky na české nemocnice, že je to prasárna, ale k obvinění Ruska se nijak zatím nevyjádřil.

Časová souslednost mezi tiskovým výrokem Mikea Pompea v pátek a článkem v Lidových novinách v pondělí je naprosto jasná korelace a souvislost, bez jakýchkoliv pochyb. Americká zahraniční administrativa ve spolupráci se CIA a českou BIS připravily na území ČR další zpravodajskou hru proti Rusku a je pouze otázkou několika málo dnů, nebo dokonce hodin, než česká tajná služba posune v mediálním narativu kybernetické útoky na nemocnice do souvislosti s odstraněným pomníkem maršála Koněva na Praze 6.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Russian_embassy_Prague_3209-300x225.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Russian_embassy_Prague_3209-768x576.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Russian_embassy_Prague_3209-700x525.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Russian_embassy_Prague_3209-476x357.jpg 476w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Russian_embassy_Prague_3209-644x483.jpg 644w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="525">
Ruská ambasáda v Praze

Podle informací naší redakce je plán této zpravodajské hry nastaven ve smyslu spojení krize okolo pomníku s útoky na české nemocnice. Legenda, resp. příběh tohoto útoku potom bude BIS a českými médii vykreslován jako kybernetická odveta Ruské federace proti ČR za odstranění sochy sovětského maršála. Cílem této provokace je potom vykreslení Ruska jako země, která používá kybernetický terorismus v době virové krize v ČR.

Média mainstreamu budou v rámci této provokace tuto legendu šířit a popularizovat, a to stejně jako v případě kauzy Sergeje Skripala, Novičoku nebo vyšetřování sestřeleného letu MH-17 nad Ukrajinou. České tajné služby by takovéto provokace nebyly schopny samy o sobě, toto je provokace řízená přímo z Langley ve Virginii, tedy z centrály americké CIA. Současná krize okolo viru nemá být ponechána bez užitku a má být využita k rozehrání mohutné zpravodajské hry proti Rusku.

Operace proti Rusku v Praze vznikají na dálku v Langley

Velení této provokace je zřejmě následovné: CIA úkoluje v ČR minimálně dva subjekty v okruhu českých bezpečnostních služeb, a to BIS a právě NÚKIB. Další operativní rozpracování je okolo lidí v blízkosti poradců ve vládě ČR a členů Bezpečnostní rady státu. Tyto assety mohou být úkolovány přímo, anebo prostřednictvím kontaktů a jednotlivých amerických atašé v ČR a jejich spojek. Zpravodajská hra je v ČR přímo napojena na vybrané redakce novin a médií, které zpravodajskou hru amplifikují v rámci informačního pole ve společnosti. V této hře se spoléhá na autoritu médií a tvrzení s předpokladem, že veřejnost nebude tvrzení podrobovat kritickému myšlení.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/koudelka-bis-medaile-CIA-collaboration-300x196.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/koudelka-bis-medaile-CIA-collaboration-100x65.jpg 100w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="457">
Michal Koudelka, šéf BIS s medailí od Giny Haspel, ředitelky CIA. Medaile za spolupráci, kterou dostal vloni v Langley. Více v článku zde.

Pokud by jakýkoliv stát chtěl začít pomocí svých elitních kybernetických jednotek útočit na nějaké cíle v nějaké zemi, nepoužil by k tomu IP adresy své vlastní země. Jenom debil si může myslet, že Rusko bude pod svými transparentními IP adresami útočit na infrastrukturu jiné země, a to navíc ještě na nemocnice v době koronavirové krize. Je naprosto jasné, že cílem této zpravodajské hry je vykreslit Rusko jako naprosto odpornou zemi, která se neštítí útočit v době krize proti nemocnicím. Dovedete si představit, co takové obvinění udělá s veřejným míněním v ČR. Opět dojde k prohloubení krize ve vzájemných vztazích mezi ČR a Ruskem, opět se o něco zhorší bezpečnostní situace mezi oběma zeměmi, a opět se naopak ČR více posune směrem do područí a absolutní servility k USA. Ruská tisková agentura Tass k tomu napsala [5]:

Tisková zpráva TASS

PRAHA, 20. dubna /TASS/ – Ruské velvyslanectví v České republice odsoudilo provokaci ve zprávách českých médií, která tvrdí, že nedávné útoky hackerů na zdravotnická zařízení v této zemi byly údajně provedeny Ruskem. „Řada českých médií uvedla nejmenované zdroje v českých bezpečnostních agenturách, které tvrdí, že Rusko údajně stojí za řadou nedávných kybernetických útoků na zdravotnická zařízení v České republice,“ uvedlo velvyslanectví ve svém prohlášení na svém účtu na Facebooku.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/UN-council-300x167.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/UN-council-768x427.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/UN-council-700x389.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/UN-council-643x357.jpg 643w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/UN-council-869x483.jpg 869w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" width="900" height="500">

Valné shromáždění OSN

“To není nic jiného než další snůška fake news. Ruské velvyslanectví chce zdůraznit, že jediným cílem takových publikací je vytvořit nepřátelský obraz naší země.” Velvyslanectví poznamenalo, že je běžnou praxí místních médií vypouštět do oběhu protiruské materiály. „Ale vydělávání na účet naší společné katastrofy – epidemie koronaviru, když jsou v sázce životy lidí – překračuje veškeré možné morální a etické rámce. České úřady říkají, že za kybernetickými útoky v zemi může být cizí stát“, píše se v prohlášení.

„Chtěli bychom varovat před takovými nezodpovědnými a špinavými informačními útoky na Rusko, které zavánějí provokací,“ zdůraznilo velvyslanectví a dodalo, že všechny problémy vznikající v oblasti informačních a komunikačních technologií by měly být vyřešeny v rámci odborného dialogu a ruská strana opakovaně požadovala takový dialog. „V této souvislosti bychom chtěli připomenout ruskou iniciativu na vytvoření univerzální úmluvy o boji proti počítačové kriminalitě, která byla schválena většinou členských zemí OSN v roce 2019. Česká republika bohužel mezi nimi není,“ dodala.

Česko spolu s USA a dalšími západními zeměmi nepodpořilo ruskou rezoluci v OSN na vytvoření nezávislého mezinárodního vyšetřovacího orgánu pro prošetřování hackerských útoků ve světě

No, a máme tady další chucpe. Rusko totiž koncem minulého roku v OSN úspěšně prosadilo ve Valném shromáždění usnesení [6] o boji proti počítačové kriminalitě s názvem Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes, ale Česká republika se k dokumentu nepřipojila a hlasovala proti, společně s USA [7]. Dokument odmítly západní země kvůli tomu, že rezoluce vyzývá k vytvoření mezinárodního orgánu, který bude prošetřovat počítačovou kriminalitu, průniky do sítí, hackerské útoky proti jednotlivým zemím atd.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/HospitalBenesov-300x169.jpeg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/HospitalBenesov-768x432.jpeg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/HospitalBenesov-700x394.jpeg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/HospitalBenesov-635x357.jpeg 635w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/HospitalBenesov-859x483.jpeg 859w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/HospitalBenesov.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="394">
Nemocnice v Benešově se stala terčem hackerů již vloni v prosinci.

Spojené státy dokument nepodpořily, protože takové mezinárodní vyšetřování by v moha případech jaksi našlo zdroje kybernetických útoků nikoliv v Rusku nebo v Číně, ale právě v USA a v zemích amerických spojenců. Jakýkoliv nadnárodní orgán, který by vyšetřoval kybernetické útoky ve světě, by logicky dříve či později přišel k závěrům, že útoky z ruských IP adres vůbec nepochází z Ruska, ale z úplně jiných zemí. Je stupidní, licoměrné a nehorázné drze obviňovat Rusko z útoků na české nemocnice na jedné straně, ale přitom na straně druhé v OSN hlasovat spolu s USA proti ustanovení mezinárodní a hlavně nezávislé instituce pro prošetřování kybernetických útoků ve světě.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete… a to i v době virové nákazy

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 9 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 33% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

 

https://aeronet.cz/news/ceske-tajne-sluzby-spustily-v-pondeli-ve-spolupraci-s-americkymi-partnery-novou-zpravodajskou-hru-proti-rusku-v-predstihu-o-tom-informoval-aeronet-jiz-o-vikendu-v-pondeli-vypustily-lidove-noviny/

Ako sa privatizuje štát. Vlastníci peňazí budú vlastniť už aj celé USA

Ako sa privatizuje štát. Vlastníci peňazí budú vlastniť už aj celé USA

Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry)

Na čelo boja proti COVID-19 sa postaví najväčší investičný fond na svete, BlackRock.

Vo svete peňazí a financií sa za posledné polstoročie pravidelne konali „revolúcie“. No a v 70. rokoch minulého storočia bol konečne odstránený zlatý štandard. Centrálna banka Spojených štátov tak dostala príležitosť tlačiť toľko dolárov, koľko len chce. Zostávalo iba udržiavať dopyt po „greenbackoch“ nafukovaním finančných trhov, zavádzaním nových finančných nástrojov (napríklad derivátov), ​​uskutočňovaním privatizácie a odstraňovaním akýchkoľvek obmedzení cezhraničných tokov kapitálu (na odkúpenie akýchkoľvek aktív).

V dvadsiatom prvom storočí sa najviac revolučnou novinkou stala politika centrálnych bánk pod názvom „kvantitatívne uvoľňovanie“ . Federálny rezervný systém USA, ECB, Japonská banka a ďalšie centrálne banky dostali neobmedzené možnosti na nákup vládnych dlhopisov a čerpanie miliárd a biliónov dolárov, eur a jenov.

Niektoré centrálne banky, ako napríklad Švédsko, Dánsko, Japonsko, Švajčiarsko, zorganizovali „revolúciu“ iného druhu. Znížili svoje kľúčové sadzby pod nulu. Centrálne banky Japonska a Švajčiarska si idú svoju vlastnú pokojnú revolúciu. Už sa neobmedzujú iba na nákup štátnych cenných papierov, ale vytvárajú aktíva z podnikových cenných papierov, vrátane akcií.

Toto všetko je však navrhnuté iba a len na záchranu zhoršujúcej sa globálnej ekonomiky, formou neustáleho zvyšovania dávok akýchsi „liečív“. Ale tieto dávky sú ako lieky v neustále sa zvyšujúcich množstvách. Nikto nevie, ako sa to skončí.

Hospodárska kríza v dôsledku pandémie, ktorá práve prebieha pred našimi očami, núti všetky menové orgány (štátne pokladnice a centrálne banky), aby hľadali nové „revolučné“ metódy na záchranu ekonomík, formou obnoveného „kvantitatívneho uvoľňovania“. Kľúčové úrokové sadzby budú s najväčšou pravdepodobnosťou aj naďalej klesať, až budú napokon pravdepodobne negatívne. Obzvlášť zaujímavé sú však inovácie menových orgánov USA.

Médiá priniesli správy o tom, že ministerstvo financií USA a americký federálny rezervný systém (FED) uvoľnia na boj proti kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu približne 6 biliónov dolárov (USD), čo je približne 30% amerického HDP. Iba samotná Amerika je tak porovnateľná so samotnou Amerikou na takejto relatívnej úrovni finančnej pomoci. Ostatné západné krajiny majú relatívnu úroveň pomoci o niečo nižšiu: Taliansko – 20% HDP, Veľká Británia – 16%, Španielsko – 16%, Francúzsko – 14%. Spravodlivý podiel deklarovanej pomoci z európskych krajín však predstavujú záruky a úverové limity, ktoré nemusia byť úplne využité.

Z celkovej finančnej pomoci USA v objeme 6 bil. USD uvoľní približne 2,2 bil. USD ministerstvo financií a 3,8 bil. USD zasa FED. Peniaze ministerstva financií stanovil zákonom Donald Trump 27. marca (zákon o pomoci, zmiernení a hospodárskej bezpečnosti v prípade koronavírusu (CARES). Čísla však nie sú konečné.

Minister financií USA Stephen Mnuchin a šéf FEDu Jerome Powell tvrdia, že v prípade potreby je možné do konca roka uvoľniť ešte ďalšie peniaze. Potrebné je však upozorniť na kvalitatívnu a nie len na kvantitatívnu stránku problému. Na podporu týchto astronomických súm peňazí sa predpokladá vytvorenie špeciálnych mechanizmov.

Vzniká nová schéma interakcie medzi oboma menovými inštitúciami USA.

Interakcia sa predtým uskutočňovala takto: Ministerstvo financií USA vydalo svoje dlhopisy a predalo ich americkej centrálnej banke (FED), pričom z nich získalo iba ďalšie papiere, nazývané doláre. Objem výmeny dlhopisov za doláre sa v dôsledku vykonávania programov „kvantitatívneho uvoľňovania“ (COP) po hypotekárnej kríze v rokoch 2008 – 2009 výrazne zvýšil. Na konci minulého roka predstavovalo portfólio „bohatstva“ FED 2,54 bil. USD.

Tento systém takto aj naďalej funguje a rozsah operácií v jeho samotnom rámci sa teraz ešte výrazne zvýši. FED uviedol, že od 23. marca začne nakupovať štátne dlhopisy za 75 mld. USD denne (plus hypotekárne záložné listy za 50 mld. USD denne). To znamená, že za týždeň (päť pracovných dní) sa portfólio štátnej pokladnice Federálneho rezervného systému zvýšilo o 375 mld. USD. Počas programu COP, v jeho polovici, však nákupy štátnej pokladnice FEDom dosiahli iba 50 mld. USD mesačne! Minulý rok predstavovali aktíva amerického Federálneho rezervného systému menej ako 4 bilióny USD, ale tento rok už v apríli prekročili hranicu 6 biliónov USD.

FED tak teraz okrem obvyklého nákupu štátnych pokladničných a hypotekárnych cenných papierov nakúpi ešte aj ďalšie cenné papiere v podpornom poradí, ale nie priamo, ale prostredníctvom ministerstva financií. Na tento účel zavádza nový systém, ktorý obsahuje tieto mechanizmy (zariadenia) :

 • prvý – podnikový úverový nástroj na  primárnom trhu (PMCCF) – je určený na nákup nových podnikových cenných papierov pri ich pôvodnom umiestnení na trhu;
 • druhý – podnikový úverový nástroj pre sekundárny trh (SMCCF) – na udržanie cenných papierov, ktoré už na trhu existujú;
 • tretí – termínovaný úverový nástroj na krytie cenných papierov (TALF) je určený na nákup cenných papierov vydaných proti bankovým pôžičkám (táto operácia sa nazýva sekuritizácia bankových úverov) a bankové pôžičky musia mať kolaterál vo forme záruk alebo kolaterálu. V prvom rade hovoríme o pôžičkách pre malé a stredné podniky, zabezpečených zárukami Small Business Administration (SBA);
 • štvrtým – je facilita likvidity podielových fondov peňažného trhu (MMLF). Je určený na finančnú podporu samospráv (miest a obcí – nákup Mestských cenných papierov);
 • piatym – je nástroj na financovanie komerčných dlhopisov (CPFF), prostredníctvom ktorého sa odkúpia tie dokumenty, ktoré nespĺňajú normy prvých štyroch.

Najdôležitejšia vec, ktorú uviedlo ministerstvo financií USA je, že v rámci každého mechanizmu bude fungovať jeden spoločný, ale samostatný „výbor“ pre špeciálne účely, nazvaný SPV. Zakladateľom SPV je vláda USA, ktorá pridelí peniaze z rozpočtu na vytvorenie zdrojového kapitálu pre SPV a tento dostane pôžičky od Federálneho rezervného systému na kúpu vlastného portfólia na burze cenných papierov.

Predpokladá sa, že pákový efekt bude 1:10. To znamená, že za každý dolár v základnom imaní SPV vydá centrálna banka pôžičku vo výške 10 dolárov.

Podľa uvedeného zákona CARES má tak centrálna banka vyťažiť až 454 mld. USD priamo na SPV. Dá sa teda predpokladať, že maximálna výška pôžičiek, ktoré môžu nové spoločnosti získať, presiahne 4,5 bil. USD. Približne na tejto hodnote boli všetky aktíva amerického federálneho rezervného systému ocenené ešte začiatkom tohto roku (2020).

Odborníci už komentujú „revolučnú“ inováciu menových orgánov

Niečo ako čiastočná banková rezerva. Mnohí veria, že za jeden skutočný dolár ministerstva financií bude možné vytvoriť desať nie príliš reálnych (priam virtuálnych) dolárov. Niektorí sa však domnievajú, že pôvodný dolár ministerstva financií investovaný do kapitálu SPV, bude tiež virtuálny, vytvorený de facto zo vzduchu. Koniec koncov, zvyšná časť dolárov vo federálnom rozpočte USA nie sú príjmy na daniach, ale pôžičky FEDu.

Mimochodom, kde získa vláda deklarované peniaze vo výške viac ako 2 bilióny dolárov na boj proti vírusovo-ekonomickej kríze? V predchádzajúcom fiškálnom roku (2019) bol federálny rozpočet s deficitom približne 1 bilión USD. V súčasnom fiškálnom roku, aj keby nedošlo ku žiadnej kríze, bol by tento deficit aj naďalej minimálne 1 bilión USD.

Trumpova administratíva nezvyšuje žiadne dane. Skôr ich znížila, aby stimulovala hospodársky rast a v čase krízy sa ich snaží znížiť ešte viac. To znamená, že štedré gesto vlády vo výške viac ako 2 bilióny dolárov v skutočnosti znamená zvýšenie pôvodne plánovaného deficitu ich rozpočtu o takmer rovnakú sumu. FED tak napokon kúpi viac ako 2 bilióny štátnych dlhopisov navyše oproti plánovanému rozpočtu. Ukazuje sa, že rozpočtová pomoc vo výške dvoch biliónov dolárov bola vytvorená zo vzduchu. Nie je totiž ničím krytá a ani podložená. Vznikne tým teda uzavretá slučka, v ktorej sa budú distribuovať takmer výlučne virtuálne peniaze.

Finančný analytik Steve Saville hovorí, že nový systém je: „Najviac šialená vec, kedy vláda prostredníctvom SPV naleje do ekonomiky doláre ešte pred tým, ako ich z ničoho vytvorí FED speňažením štátnych dlhopisov bez krytia. V skutočnosti tak FED vytvorí peniaze z ničoho, aby ich potom poslal vláde a tá ich naleje do novovytvorených SPV, ktoré na základe týchto „kapitálových“ injekcií z ničoho aj tak nevytvorí oveľa viac peňazí.“

Je pozoruhodné, že Federálny rezervný systém zatiaľ nefungoval s podnikovými dlhopismi. Teraz to však už urobí. Celkový podnikový dlh Spojených štátov sa odhaduje na 9,5 bilióna USD. Väčšina z nich má dnes nízke investičné ratingy a niektoré sa kvalifikujú ako nevymožiteľné.

Pri plánovanom rozsahu obstarávacích aktivít SPV tak budú musieť nevyhnutne zhromažďovať vo svojom portfóliu aj takéto „odpadkové“ dlhopisy a tieto viesť vo svojich súvahách. Americkí odborníci sú presvedčení, že v blízkej budúcnosti SPV kúpi nielen podnikové dlhy (vrátane nevymožiteľných), ale aj akcie fungujúcich amerických spoločností (ako to už robia centrálne banky Japonska a Švajčiarska).

Zdalo by sa, že v rámci takejto politiky je už teraz mechanizmus SPV odsúdený na bankrot, ale vláda to nedovolí, keďže mu podá „infúziu“ v podobe desiatok a stoviek miliárd dolárov, ktorú si ministerstvo financií požičia od Federálneho rezervného systému. Takto vznikne finančno-peňažný „perpetuum mobile“ (stroj na večný pohyb).

Pravdov však ostáva aj fakt, že pohyb pomocou tohto zázračného „stroja“ bude iba iluzórny a skôr alebo neskôr sa bude musieť tento svet ilúzií konfrontovať so skutočným svetom. Do tej doby ale môže byť skutočný svet (reálna ekonomika) úplne zničený, takže ku konfrontácii možno nikdy nedôjde.

Pokiaľ ide o tento nový systém, nikto si ako vôbec nevšimol skutočnosť, že sa práve samotné dve najsilnejšie menové inštitúcie usvedčili z kolaborovania. FED a štátna pokladnica (teda Ministerstvo financií USA) sa začínajú akosi prekrývať.  Steve Savill k tomu poznamenáva: „Rozdiel medzi konaním americkej vlády a FEDu sa úplne vytráca alebo mizne,“ a zároveň dodáva: „…nikto už ani len nepredstiera, že FED je od vlády nezávislý.“ Niektorí už túto inováciu nazvali „znárodnením“ Federálneho rezervného systému.

Existuje však aj druhý pohľad: nový systém pripomína skôr „privatizáciu“ americkej štátnej pokladnice v záujme vlastníkov peňazí. Zdá sa mi, že tento druhý pohľad je oveľa pravdivejší.

V novej schéme, okrem dvoch vymenovaných účastníkov, skutočne existuje aj tretia strana a tou je BlackRock. Ide o najväčšiu finančnú holdingovú spoločnosť na svete, investičný fond, ktorý má vo svojej správe aktíva v hodnote 27 biliónov USD a vlastní nezanedbateľné podiely v mnohých kľúčových bankách a spoločnostiach. BlackRock má však najmä kľúčové majetkové podiely vo väčšine bánk na Wall Street.

Nedá sa tak vylúčiť, že v novom dizajne finančných vzťahov a operácií pod rúškom koronakrízy bude BlackRock tým najhlavnejším aktérom spomedzi týchto troch podielnikov nového systému. BlackRock sa tak môže postaviť do čela boja proti COVID-19 .