K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Vyslanectví Deep State v Praze: Kdo kavárně vychovává "kádry"? Školící zájezdy do bažin. Prokurátoři, politici, novináři. Všechno upekli Bakala s Albrightovou. Zahraniční agenty si tu alespoň neplaťme z našich daní!

Vyslanectví Deep State v Praze: Kdo kavárně vychovává "kádry"? Školící zájezdy do bažin. Prokurátoři, politici, novináři. Všechno upekli Bakala s Albrightovou. Zahraniční agenty si tu alespoň neplaťme z našich daní!

13. 4. 2020

Tisk článku

Jiří Kobza a Tomáš Doležal nahlédli hlouběji do jedné mocné a bohaté americké politické neziskovky, jejíž pražskou pobočkou prošla (a procházejí) pozoruhodná jména zdejší Páté kolony protičeských zájmů

Pavel Kopecký ve svém nedávném vynikajícím textu pro Protiproud o potřebě razantně regulovat činnost a financováních politických tzv. neziskových organizací se zahraničním napojením zmínil i vlivnou mezinárodní (nebo spíše nadnárodní a globalistickou) organizaci Aspen Institute a její českou pobočku.

O co vlastně v tomto případě jde?

 

The Aspen Institute (oficiální název) je mezinárodní „nezisková“ organizace. Založil ji v roce 1950 chicagský podnikatel Walter Paepcke jako Aspen Institute of Humanistic Studies (Aspenský institut humanitních studií).

Oficiálně se zaměřuje na podporu „hodnotově orientovaného vedení lidí a otevřeného dialogu o současných globálních problémech.“ Institut sídlí ve Washingtonu, D.C., a má školící centra v Aspenu ve státě Colorado a na Wye River v Marylandu. Jeho prezidentem a výkonným ředitelem je Walter Isaacson, v minulosti mimo jiné šéfredaktor časopisu Time a ředitel televize CNN. Ve správní radě institutu zasedají  například Madeleine Albrightová, Condoleezza Riceová nebo Javier Solana.

Chapadla 

The Aspen Institute (AI) je z velké části financován nejrůznějšími americkými nadacemi, jako jsou Carnegie Corporation, The Rockefeller Brothers Fund a Fordovy nadace. Partnerské (podřízené) instituty působí také v Berlíně, Římě, Madridu, Paříži, Kyjevě, Mexico City, Tokiu, Dillí, Bukurešti, Aucklandu a od července 2012 i v Praze. 

Cílem této (dokonce středoevropské) pobočky AI (založené pod oficiálním názvem Aspen Institute Prague o.p.s., od ledna 2016 pak přejmenované na Aspen Institute Central Europe) je – dle oficiálních materiálů - „rozvíjet mezioborovou spolupráci, podporovat středoevropské lídry z různých sektorů a přispívat k analýze a řešení naléhavých otázek současného hospodářského, sociálního a myšlenkového vývoje na expertním a nestranickém základě, a to jak v rámci České republiky, tak širšího středoevropského, evropského a euroatlantického prostředí ve spolupráci s ostatními Aspenskými instituty.“

Pobočka vydává čtvrtletník Aspen Review. Jejím výkonným ředitelem je v současné době Jiří Schneider, bývalý český diplomat a politik, v minulosti poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, později za ODS, v 90. letech český velvyslanec v Izraeli, v letech 2010 až 2014 první náměstek ministra zahraničních věcí ČR a také bývalý státní tajemník pro Evropskou unii.

Předsedou její správní rady je Ivan Hodáč, někdejší tajemník Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA). 

Ve správní radě zasedají mj.:

 • Dita Charanzová, europoslankyně ANO 2011 
 • Jan Farský, poslanec STAN 
 • Pavel Kavánek, dlouholetý řeodtel ČSOB a prezident České bankovní asociace
 • Peter Stračár, generální ředitel spol. GE pro střední a východní Evropu
 • Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny
 • Tanja Vainio, generální ředitelka spol. ABB Česká republika
 • Tania le Moigne, generální ředitelka spol. Google Česká republika

Jedná se o „think-tank“ úzce propojený s americkou vládní administartivou a establishmentem (bez ohledu na to, zda pochází z lůna Demokratické či Republikánské strany), označovanými jako americký „Deep State“, o organizaci, která zcela naplňuje definici „zahraničního agenta“ ve smyslu například maďarské, izraelské, americké,  ale i ruské legislativní úpravy činnosti nestátních politických neziskových organizací.

Čtěte ZDE: Eurovolby se blíží: Bažiny mobilizují. Do Prahy přijede balkánská řeznice. Má s sebou noty? V kavárně hořkne sojové latté. Nekonečně dlouhá chapadla think-tanků. Zatopíme jim volbou "fašounů"? Cihla do skleníku

Internacionalizovat zemi 

Otevření středoevropské pobočky v Praze bylo do rozhodující míry výsledkem aktivity M. Albrightové, stále čestné funkcionářky vedení institutu – a v reálné praxi byl hlavním iniciátorem a financiérem jejího vzniku Zdeněk Bakala, historicky nejbohatší český krejčí, legendární privatizér OKD a hornických bytů, dříve též člen orgánů Institutu (jeho dozorčí rady) a dodnes fakticky rozhodující hybatel jeho české afiliace.

Neskrývaným motivem otevření pobočky bylo „internacionalizovat Českou republiku“, tedy zásadně působit při oslabování ČR jako suverénního národního státu ve prospěch upevňování jeho integrace do nandárodních struktur typu NATO a EU. V širším „středpoevropském“ měřítku pak rozkládat tendence upevňování vztahů a společného postupu zemí V4. A také, opět oficiálně deklarovaná, snaha změnit "stále ještě omezené až uzavřené intelektuální prostředí v České republice"… "Chceme být institucí, která by ráda internacionalizovala náš region, protože když se světu skutečně neotevřeme, jen těžko uspějeme“. Tak zněl vzkaz „Aspenu ČR“ českým občanům v době vzniku.

Klíčovým rysem (nejen) českého AI je také jeho propojení na nadnárodní, globální, byznys, reprezentované i významným zastoupením reprezentantů nadnárodních korporací v jeho vedení. I z toho je jasné, kam až jeho "prsty" shají a jaké politické a ekonomické zájmy prosazuje.

Jedním z hlavních, ne-li nejdůležitějších, proklamovaných záměrů AI je pak výběr a rekrutace "potenciálnchí budoucích politických leaderů". Tedy ideová a jiná příprava „politických kádrů“, které nebudou preferovat ve své činnosti české národní zájmy, ale zájmy jiných států či subjektů. Například zájmy supranacionálních organizací a zájmy nadnárodního byznysu.

Kádry

Pokud se podíváme na další personální obsazení české filiálky AI historicky, nalezneme zde další staré známé:

 • Michaela Žantovského, ředitele Knihovny Václava Havla
 • Tomáše Klvaňu, ("pan Radar" při pokusu instalovat u nás za Topolánkovy vlády americkou vojenskou základnu)
 • Vladimíra Dlouhého (poradce Goldman Sachs pro střední Evropu), 
 • Jana Hamáčka, (současného šéfa ČSSD a ministra vnitra)
 • Zdeňka Tůmu, (exguvernéra ČNB)
 • Jana Zahradila, ("věčného" europoslance za ODS) 

V poradním sboru českého AI figurovali i další vyznavači nadnárodního politického řízení a „podvolení“ ČR cizím zájmům -  Jacques Rupnik, Petr Pithart, dále též „prověření“ novináři Martin Šimečka, Jan Macháček, Adam Černý, či Martin Ehl. 

Pražský Aspen organizuje též projekt Aspen Young Leaders Program, což je v podstatě školící a rekrutační „kurs“ pro výběr budoucích politických a mediálních „kádrů“. Oficiálně má jít o „interaktivní workshopy, diskuse, které mají vést ke sdílení osobních zkušeností nad společenskými hodnotami, které jsou zásadní pro dnešní společnost, a které mají formulovat nezbytné kvality a schopnosti současného lídra.“

Ukázka ze školení programu v roce 2018:

„Účastníci si během víkendu poslechli řadu inspirativních osobních příběhů - například od generálního ředitele České spořitelny Tomáše Salomona, který nabídl svůj pohled na to, co to znamená být dobrým lídrem. Nebo od generála Petra Pavla o jeho cestě na pozici předsedy vojenského výboru NATO a o leadershipu v armádě. Zakladatel mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv Jeden svět, Igor Blaževič, si pro účastníky připravil workshop zaměřený na dilemata, kterým humanitární pracovníci a organizace musí čelit při podpoře lidských práv po celém světě“.

Absolventy tohoto programu jsou mj.:

 • Adam Vojtěch, (ministr zdravotnictvi za ANO 2011)
 • Aleš Michl (člen Bankovní rady ČNB)
 • Andrea Procházková – (novinářka z Bakalova Respektu)
 • Emma Smetana, (novinářka z Bakalovy DVTV)
 • Vít Rakušan, předseda STAN
 • Jan Farský, poslanec STAN
 • Jiří Mádl, (aktivistický herec a režisér, mj. protagonista někdejší nechutné předvolební kampaně „Přemluv bábu“)
 • Lukáš Kovanda, ("mediální ekonom")
 • Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

A kdo třeba přednáší na výročních konferencích Aspen Institut Central Europe?

 • Bob Kartous, (EDUIN, lobbistická společnost snažící se zcela změnit systém českého školství, podpora inkluze atd.) 
 • Ivan Gabal
 • Josef Středula, šéf největší odborové centrály ČMKOS
 • Jiří Fajt, exředitel Národní galerie
 • generál Petr Pavel 
 • Vladimír Dlouhý
 • Jana Maláčová
 • Jan Lipavský, poslanec za Pirátskou stranu
 • Robert Plaga, ministr školství za ANO 2011
 • Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničí, dříve státní tajemník pro EU, ČSSD

Čtěte ZDE: Politické neziskovky: Dobyvatelská mocnost či okupační správa? Lustrační zákon na "cizí agenty". Klaus ml.: Budu požadovat nula peněz pro ně ze státního rozpočtu! Akce D.O.S.T.: v eurovolbách Okamuru

Mladí lídři

Projektem, který je z činností poboček AI mimo USA též velmi těsně propojen, a jehož cílem je taktéž uplatňování americké politické agendy v cílových zemích (tedy i v ČR) na základě vhodného „personálního managementu“ je program International Visitors Leadership.

Jde o americký vládní program (konkrétně je podřazen pod ministerstvo zahraničních věcí USA) několikatýdenní stáž placená a organizovaná americkou exekutivou. Jde v podstatě o projekt exekutivy USA na získání "klientů" z řad (často mladých resp. budoucích) zahraničních politiků. U nás jde vesměs o lidi předem vytipované velvyslanectvím USA v ČR, kteří již předtím prošli například výše zmíněným školícím programem české pobočky Aspen institutu pro „mladé lídry“.

Tito „lídři“ jsou poté v rámci studijního pobytu v USA instuováni k prosazování zahraničněpolitických zájmů USA ve své vlasti. Jde o program (zahájený již v roce 1940), v němž americká administrativa vždy připraví okružní stáž pro perspektivní kádry. Ti pak absolvují řadu setkání s americkými politiky, univerzitními osobnostmi, lidmi z vedení amerických think-tanků a politických neziskovek, zpravodajských služeb atd.

Mezi frekventanty projektu lze nalézt již více než 500 českých občanů, kteří tento americký program absolvovali po roce 1989. V ČR dokonce působí Klub českých absolventů International Visitors Leadership, a to v rámci Amerického centra v Praze na adrese Tržiště 13, Praha 1, Malá Strana - a je financován ministerstvem zahraničí USA…

Zmiňme alespoň některé zajímavější "účastníky zájezdu":

 • Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně, Praha
 • Ivo Ištvan, vrchní státní zástupce, Olomouc
 • Petr Šereda, Vrchní státní zastupitelství, Olomouc
 • Daniela Zemanová, soudkyně, předsedkyně Soudcovské unie
 • Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Jan Farský (STAN), Jan Chvojka (ČSSD), Helena Langšádlová (TOP 09), Marek Ženíšek (TOP 09), Martin Půta, hejtman Libereckého kraje (STAN)

Společný jmenovatel

Velmi zajímavý je rovněž vysoký počet vedoucích funkcionářů českých politických neziskovek, kteří projektem prošli. Právě zde leží kořeny současného neúměrného vlivu těchto organizací na politické rozhodování v ČR včetně jejich inkasa desítek miliard korun z českých veřejných rozpočtů.

Program absolvovali mj.:

 • Radko Hokovský, dlouholetý ředitel think tanku Evropské hodnoty
 • Jiří Kopal, Evropské hodnoty
 • Iveta Jordánová, ředitelka "protikorupční" neziskovky Růžový panter
 • Lucie Sládková, dlouholetá předsedkyně české pobočky mezinárodní Organizace pro migraci
 • Tomáš Vyhnálek, ředitel fundraisingu agentury Člověk v tísni
 • David Záhumenský, někdejší ředitel Ligy lidských práv, který mj. nedávno podal ústavní stížnost proti vyhlášení nouzového stavu na českou vládu
 • Czeslaw Walek, organizátor Prague Pride
 • Oldřich Kužílek, Open Society Fund Praha 
 • Magdalena Karvayová, koordinátorka projektů Romské iniciativy v Open Society fund Praha
 • Vlaďka Votavová - Asociace pro mezinárodní otázky AMO, asociace DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv.
 • Jelena Silajdžić, Slovo 21, spolek, který jen v roce 2015 obdržel celkem na grantech a dotacích více než milion korun a který je také podporován Norskými fondy resp. fondy Evropského hospodářského prostoru
 • Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
 • Jarmila Balážová, členka správní rady Romea o.p.s..
 • Patrik Banga. Člen dozorčí rady Romea o.p.s.
 • Katarínu Klamková, bývalá ředitelka IQ Roma servis.

Projektem prošli i někteří novináři, např. Nora Fridrichová z ČT, anebo Ondřej Kundra z Respektu.

Mezi absolventy tohoto amerického vládního programu jsou tedy vrcholoví politici, reprezentanti nevládních organizací, představitelé médií, akademici, ekonomové a další, vytvářející poté vzájemně propojenou síť „nové elity“, utužovanou i do budoucna právě skrze zmíněný Klub absolventů programu. Společným jmenovatelem je jednotná agenda a ideologie, jeden směr uvažování a prosazování shodných strategických zájmů - rozhodně ne těch českých.

Čtěte ZDE: Pátá kolona připravuje tichý převrat: Chapadla neziskovek rdousí už i policii a soudy. Člověk v předstírané tísni pochoduje institucemi. Jak Rozumek omlazuje imigranty? Národ si hřeje vlastní parazity

Jak z toho ven?

Vidíme složitý propletenec téměř neviditelných chapadel obří medúzy. Je i zřejmé, že veřejně dostupné informace (a z žádných jiných autoři tohoto textu nečerpali) nepokryjí zdaleka vše, nicméně dávají dostatečný obraz o tom, kdo a proč se nachází na určitých pozicích. Dává to i obraz k pochopení toho, proč zaujímají někteří z absolventů uvedených programů například vysoké exekutivní posty a navzdory zdaleka patrné nekompetenci, jsou z nich nesestřelitelní. Jak si lze všimnout, není mezi nimi žádný člen SPD - a i to je jednou z odovědí na otázku, proč po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 hnutí SPD nebylo přizváno k vládní zodpovědnosti.

Je zde řada důkazů o tom, jakým způsobem naši domácí vrcholovou politiku ovládl tzv. deep state po česku. Systémem dlouhodobé "přípravy kádrů", masivním financováním nátlakových politických neziskovek pomocí systému různých fondů ze zahraničí a prostřednictvím (pod)placených novinářů vytvářejí neustálý tlak na společnost a politickou scénu, aby se neodchýlila od té jediné správné cesty do amerického pozadí. Představa například našich standardních a pragmaticky vedených vztahů s Ruskem a s Čínou, je pro ně noční můrou.

Celý tento cirkus je financován částečně ze zahraničí a částečně z českých veřejných zdrojů. Nejenom dlouhodobě SPD, ale v poslední době už i KSČM volají po zastavení financování vlivových politických neziskovek ze státních peněz. Je totiž jasné, že demokratické struktury plánům těch, kteří řídí absolventy všech výše uvedených "kurzů", nevyhovují. Snaží se je infiltrovat a ovládnout, anebo alespoň ovlivnit. Jsou to vpravdě "zahraniční agenti".

Je jasné, že ani případná stopka státního financování této chobotnice její podvratné aktivity zcela nezastaví. Zahraniční fondy jsou natolik silné, a jejich zájmy natolik velké, že takový výpadek časem nahradí. To, co potřebujeme, je kompexní obdoba amerického zákona FARA - o financování neziskovek ze zahraničí a o povinnosti deklarovat se jako zahraniční agenti.

Dočkáme se, když mezi těmi, kdo o tom budou spolurozhodovat, jsou právě oni?

 

https://www.protiproud.cz/politika/5040-vyslanectvi-deep-state-v-praze-kdo-kavarne-vychovava-kadry-skolici-zajezdy-do-bazin-prokuratori-politici-novinari-vsechno-upekli-bakala-s-albrightovou-zahranicni-agenty-si-tu-alespon-neplatme-z-nasich-dani.htm

Čína ukázala na americkou vojenskou laboratoř USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu s nejvyšším stupněm biologické ochrany v USA na stupni BSL-4 jako na místo, odkud unikl první kmen Coronaviru, jenž kontaminoval odpadní vody po havárii parní dezinfekční č

Čína ukázala na americkou vojenskou laboratoř USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu s nejvyšším stupněm biologické ochrany v USA na stupni BSL-4 jako na místo, odkud unikl první kmen Coronaviru, jenž kontaminoval odpadní vody po havárii parní dezinfekční čističky! CDC vloni v červenci zjistila, že americká armáda přes rok tajila, že v závodě na biologický výzkum nefunguje čištění odpadních vod z BSL-4 aktivního perimetru a laboratoř okamžitě uzavřela kvůli hrubému porušení biologické ochrany po záplavách laboratoří z jara 2018! Laboratoř však byla teď počátkem dubna znovu otevřena a začala zázračně a hned testovat vakcínu proti Coronaviru, navzdory svému uzavření od srpna loňského roku!

Čína ukázala na americkou vojenskou laboratoř USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu s nejvyšším stupněm biologické ochrany v USA na stupni BSL-4 jako na místo, odkud unikl první kmen Coronaviru, jenž kontaminoval odpadní vody po havárii parní dezinfekční čističky! CDC vloni v červenci zjistila, že americká armáda přes rok tajila, že v závodě na biologický výzkum nefunguje čištění odpadních vod z BSL-4 aktivního perimetru a laboratoř okamžitě uzavřela kvůli hrubému porušení biologické ochrany po záplavách laboratoří z jara 2018! Laboratoř však byla teď počátkem dubna znovu otevřena a začala zázračně a hned testovat vakcínu proti Coronaviru, navzdory svému uzavření od srpna loňského roku!

Na hlavu Američanů se začíná sypat tolik špatných zpráv, že to až hlava nebere. Čína totiž před několika dny znovu oficiálně ukázala na pachatele celosvětové virové krize a oznámila, že Spojené státy musí zahájit vyšetřování událostí v nejpřísněji střežené vojenské laboratoři v USA, odkud podle čínské rozvědky unikl Coronavirus minulý rok na sklonku léta mimo bezpečnostní perimetr BSL-4 (Bio Safety Level 4) v důsledku havárie v laboratoři [1], jejíž následky nikdo po celý rok neřešil a neoznámil americkým dohledovým orgánům. CDC laboratoř uzavřela v červenci 2019 [2].

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Ft.-Detrick-MD-Base-300x198.png 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Ft.-Detrick-MD-Base-768x506.png 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Ft.-Detrick-MD-Base-700x461.png 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Ft.-Detrick-MD-Base-100x65.png 100w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Ft.-Detrick-MD-Base-542x357.png 542w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Ft.-Detrick-MD-Base-733x483.png 733w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="461">
Americká vojenská základna Fort Detrick v Marylandu, ne jejímž pozemku se nachází největší vojenská laboratoř v USA.

Dochází tak k postupnému usvědčování americké armády, že je původcem současné virové krize ve světě, na což redakce Aeronetu upozorňovala již od ledna tohoto roku. Reakce českých politiků a okamžité karantény, roušky, zrušení amerického vojenského cvičení Defender 2020 v Evropě, aerobní charakteristiky přenosu viru a vysoká nakažlivost s nejasným objemem mrtvých jsou všechno důsledkem pokynů americké vlády, která instruovala své spojence, k čemu ve skutečnosti opravdu došlo. Politici vědí, že Coronaivrus má původ v americké referenční biohazard laboratoři v Marylandu.

Čína obvinila USA, že Coronavirus unikl z laboratoří americké armády ve Fort Detrick v Marylandu

Celé se to začalo provalovat už v březnu. Lijian Zhao, mluvčí čínského ministerstva zahraničí dne 13. března 2020 obvinil USA z toho, že Coronavirus do Wuhanu zavlekli američtí armádní sportovci [3]. Následně čínská ambasáda ve Francii oznámila [4] přímo zdroj úniku Coronaviru, největší americkou biologickou laboratoř v USA, vojenský výzkumný závod United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) ve Fort Detrick ve státě Maryland. Včera čínské úřady toto obvinění znovu zopakovaly v souvislosti se zjištěními, že krátce po uzavření laboratoře USAMRIID došlo v USA k vypuknutí mohutné nákazy pneumonií, tedy zápalů plic.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_Warning-300x170.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_Warning-768x435.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_Warning-700x397.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_Warning-630x357.jpg 630w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_Warning-852x483.jpg 852w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_Warning.jpg 1200w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="396">
Varovný nápis v USAMRIID, laboratoř s nejvyšším stupněm ochrany.

Teprve až později o půl roku byla úmrtí překvalifikována na COVID-19, tedy přesně v souladu s podezřením, že CDC chybně vyhodnocovala zemřelé Američany na pneumonii, když ve skutečnosti zemřeli na Coronavirus uniklý z Fort Detrick. A právě američtí vojáci, kteří přijeli 18. října 2019 do Wuhanu na Světové vojenské hry (Military World Games 2019), přivezli s sebou z Marylandu nákazu Coronavirem. K čemu tedy vlastně došlo ve Fort Detrick? Celé to začalo probublávat na povrch počátkem srpna loňského roku, když list The New York Times informoval v článku [5] o uzavření největší americké vojenské laboratoře. K čemu došlo v laboratoři, z toho doslova jde hrůza, jaký bordel tam panoval. Podle všeho vypouštěli nedostatečně dekontaminovanou vodu z laboratoří přímo do řeky. List The New York Times uvedl minulý rok v srpnu tyto informace:

Americký The New York Times informoval už vloni v srpnu, že CDC zavřela americké armádě jejich největší virovou a biologickou laboratoř kvůli nedostatečné dekontaminaci odpadních vod ze zařízení s nejvyšším zabezpečením BSL-4

Bezpečnostní obavy v přední laboratoři na výzkum vojenských zárodků vedly vládu k zastavení výzkumu týkajícího se nebezpečných mikrobů, jako je virus Ebola. “Výzkum je v současné době pozastaven,” uvedla v pátek prohlášení ve Fort Detrick v Marylandu mluvčí Lékařského vojenského výzkumného ústavu infekčních nemocí (USAMRIID). Zavření bude pravděpodobně trvat měsíce, řekla v rozhovoru mluvčí Caree Vander Linden. Zpráva uvedla, že Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se minulý měsíc rozhodla vydat „příkaz k zastavení činnosti“, aby se zastavil výzkum ve Fort Detrick, protože centrum nemělo „dostatečné systémy pro dekontaminaci odpadních vod“ z laboratoří s nejvyšší bezpečností. Ale v laboratoři nedošlo k ohrožení veřejného zdraví, zranění zaměstnanců, ani k úniku nebezpečného materiálu, uvedla paní Vander Linden.

Ve svém prohlášení CDC citovala „důvody národní bezpečnosti“ jako důvod pro nezveřejňování informací o svém rozhodnutí. Institut je bio-obranné centrum, které studuje bakterie a toxiny, které by mohly být použity k ohrožení vojenského nebo veřejného zdraví, a také vyšetřuje ohniska nemoci. Realizuje výzkumné projekty pro vládní agentury, univerzity a farmaceutické společnosti, které za tuto práci platí. USAMRIID má asi 900 zaměstnanců.

Ve Fort Detrick se pracuje s viry Marburg, Ebola, Lassa, Machupo, Junin, Antrax, s pravými neštovicemi, s viry SARS a s dalšími nejnakažlivějšími organismy

Zavření laboratoře ovlivňuje významnou část výzkumu, který se tam obvykle provádí, uvedla paní Vander Linden. Pozastavený výzkum zahrnuje určité toxiny a bakterie zvané “selektivní látky”, o nichž vláda rozhodla, že „mohou představovat vážné ohrožení zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo živočišných či rostlinných produktů“. Existuje 67 vybraných látek a toxinů; příklady zahrnují organismy, které způsobují Ebolu, neštovice, antrax, mor a jed ricin. Teroristé by teoreticky mohli použít vybrané látky jako zbraně, takže vláda vyžaduje, aby jakákoli organizace, která s nimi chce manipulovat, absolvovala bezpečnostní prověrku, zaregistrovala se, dodržovala bezpečnostní předpisy a bezpečnostní postupy a podrobila se inspekcím prostřednictvím programu vedeného CDC a americkou vládou skrze Ministerstvo zemědělství. Od roku 2017 se do programu zaregistrovalo 263 laboratoří – vládních, akademických, komerčních nebo soukromých.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_BSL4-300x198.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_BSL4-768x507.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_BSL4-700x462.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_BSL4-100x65.jpg 100w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_BSL4-541x357.jpg 541w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_BSL4-732x483.jpg 732w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/USAMRIID_BSL4.jpg 1200w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="462">

Laboratoř BSL-4 ve Fort Detrick

Institut ve Fort Detricku byl součástí programu “selektivních látek” po své registraci až do chvíle, kdy byla minulý měsíc pozastavena poté, co CDC nařídilo laboratoři zastavit provádění výzkumu. Odstávka byla poprvé zaznamenána v pátek, podle Frederick News-Post. Problémy pocházejí z května 2018, kdy bouře zaplavily a zničily desetiletí fungující parní sterilizační zařízení, které ústav používal k čištění odpadních vod ze svých laboratoří, uvedla paní Vander Linden. Poškození zastavilo výzkum na několik měsíců, dokud ústav nevyvine nový systém dekontaminace pomocí chemikálií. Nový systém vyžaduje změny v některých postupech v laboratořích. Během červnové inspekce CDC ale zjistilo, že nové postupy nebyly důsledně dodržovány.

Ztráta registrace největší vojenské laboratoře v USA ukazovala na obrovský mega-průser v bezpečnosti celého zařízení

Inspektoři také našli mechanické problémy s chemickým dekontaminačním systémem a úniky, přiznala paní Vander Linden, ačkoli dodala, že úniky byly v laboratoři a ne do vnějšího světa. „Kombinace věcí“ vedla k zastavení provozu laboratoří a ke ztrátě registrace, řekl Dr. Richard H. Ebright, odborník na molekulární biologii a biologické zbraně na Rutgersově univerzitě. V e-mailu uvedl, že problémy s novým procesem dekontaminace na bázi chemických látek v ústavu by mohly znamenat, že by se museli vrátit k systému dekontaminace založeného na žáru, což, pokud to vyžaduje výstavbu nového parního sterilizačního zařízení, by mohlo vést k velmi dlouhým zpožděním a velmi vysokým nákladům. Přestože je mnoho projektů pozastaveno, paní Vander Linden uvedla, že vědci a další zaměstnanci nadále pracují, ale ne na vybraných selektivních látkách. Řekla, že mnozí se obávají, že nebudou moci dodržet lhůty pro své projekty.

Přestože mluvčí laboratoří ujistila, že nedošlo k úniku kontaminovaných vod z laboratoří do řeky, skutečnost byla úplně odlišná. Dekontaminační zařízení vypouštělo do řeky vodu, která sice prošla dekontaminací, ale kvůli náročnému energetickému postupu nebyla voda dekontaminována dostatečně, takže některé viry a bakterie mohly uniknout do řeky. Toto nedostatečné dekontaminování odpadních vod trvalo od roku 2018, kdy po záplavě čističky kvůli bouři si laboratoř nemohla ekonomicky dovolit nechat laboratoře mimo provoz a další rok tak používala čistící proces pro odpadní vodu v nouzovém režimu, který byl mimo veškeré bezpečnostní předpisy, jaké si lze jenom představit. Když to v červenci 2019 při kontrole CDC zjistila, okamžitě vojákům celý mamutí komplex uzavřela a od července 2019 zůstaly laboratoře USAMRIID uzavřené, a to až do 1. dubna 2020.

USAMRIID laboratoř ve Fort Detrick získala registraci CDC zpátky 1. dubna 2020 a už 7. dubna oznámila, že začne zkoušet novou vakcínu na Coronavirus

Teprve až nyní počátkem dubna byly laboratoře ve Fort Detrick znovu otevřeny [6] a pouhých 7 dní po otevření laboratoří oznámila americká armádu zprávu [7], že USAMRIID laboratoř začala testovat vakcínu na Coronavirus. Armáda odmítla vysvětlit, jak je možné, že 7 dní po otevření téměř rok zavřených laboratoří mají výzkumníci v ruce vzorek funkční vakcíny? Kde výzkumníci pracovali, když laboratoře byly znovu otevřeny až 1. dubna 2020 na základě obnovené certifikace CDC? To jim trvala příprava vakcíny 7 dní? To je samozřejmě nesmysl, odpověď je mnohem jednodušší.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/BSL4_Lab-300x189.jpg 300w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/BSL4_Lab-768x485.jpg 768w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/BSL4_Lab-700x442.jpg 700w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/BSL4_Lab-566x357.jpg 566w, https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/BSL4_Lab-766x483.jpg 766w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="442">
Práce v laboratoři s ochranou BSL-4.

Laboratoř již měla k dispozici protilátku dávno z doby, kdy laboratoř zkoumala a genově modifikovala Coronavirus pro bojové využití. Proto i Donald Trump se před časem prokecl, když prohlásil, že Amerika má vakcínu a brzy bude k dispozici [8]. Vyvolal tím údiv a úžas ve světě, takže Bílý dům později výrok zametl pod koberec a nikdo se k tomu nevracel, ale nyní samotná americká armáda se chlubí, že USAMRIID pouhých 7 dní po znovuotevření laboratoří bude testovat vakcínu proti Coronaviru. Laboratoře USAMRIID ve Fort Detrick jsou jediným místem na této planetě, kde mají protilátky proti Coronvairu a znají kompletní historii genových mutací, přičemž je vysoce pravděpodobné, že laboratoř má k dispozici protilátky právě z titulu předchozího výzkumu.

Čína tuší, že celosvětovým Pacientem 0 může být americká vojenská sportovkyně, která závodila v říjnu 2019 v čínském Wuhanu na Světových vojenských hrách. Informaci jako první vypátral americký novinář

Únik zavirovaných a nedokonale dekontaminovaných odpadních vod z laboratoře způsobil v Marylandu minulý rok nevídanou explozi “chřipky”, čehož si všimla i místní média [9] v Marylandu. Články z počátku prosince 2019 přitom píší o tom, že jde o chřipku kmenu B/Victoria a 14. prosince hlásí média v Marylandu už 4 mrtvé, kteří zemřeli na zápaly plic. Čínské úřady, epidemiologové a vláda v Pekingu vyzvali 27. března 2020 znovu americkou armádu, aby odhalila [10] informace o americké delegaci vojenských sportovců, kteří se od 18. října 2019 zúčastnily ve Wuhanu Světových vojenských her. Čína je přesvědčena, že minimálně jeden amerických voják v delegaci zatáhl virus do Číny.

A pokud se ptáte, kdo jako první přišel s touto informací, nebyla to Čína, ale byl to americký novinář George Webb, který dopátral, že Pacientem 0, který virus zatáhl do Číny, je americká vojačka Maatje Benassi, která ve Wuhanu na Světových vojenských hrách soutěžila v cyklistice [11]. Její manžel Matthew Benassi je rovněž cyklista a americký voják v rámci US Armed Forces (SPAWAR). Existuje prý podezření podle Webba, že italský umělec DJ Benny Bennasi, který žije a pracuje právě v Holandsku a v minulosti koncertoval třeba s globalistickou zpěvačkou Madonnou, je právě příbuzný s Maatje Benassi. Benny Bennasi totiž uvízl v Itálii kvůli karanténě a údajně je prvním nakaženým Holanďanem [12].

Čína tudíž požaduje, aby americká armáda provedla testy Maatje Benassi a zveřejnila je, ovšem americká armáda to odmítá. Nikdo z českých mainstreamových médií se dosud neobtěžoval informovat o tom, že v největší americké vojenské laboratoři došlo k havárii a k porušování bezpečnosti od roku 2018, že došlo k úniku kontaminované vody a nakonec k uzavření laboratoří na tři čtvrtě roku. Toto je naprosto jasné vodítko k tomu, odkud se Coronavirus z USA rozšířil a pokud by americká armáda oznámila ještě navíc i služební historii Maatje Benassi u americké armády, moc bychom za to nedali, že sloužila nebo pobývala vloni právě na vojenské základně Fort Detrick v Marylandu. Číňané mají jasnou stopu a vědí, odkud Američané virus přivezli do Wuhanu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Horší než ve 30. letech. Nezaměstnanost letí raketově vzhůru

Horší než ve 30. letech. Nezaměstnanost letí raketově vzhůru

Domácí 13. dubna 2020 | 07:41 — Ilona Cílková
Nezaměstnanost v USA letí vzhůru, podle Fedu může přesáhnout 32 procent. Ve 30. letech přitom činila „jen“ necelých 25 procent.
Počet nových nezaměstnaných v USA vylétl doslova astronomicky / Depositphotos

Američtí ekonomové jsou v děsu a úžasu zároveň. Počet nových nezaměstnaných v USA vylétl v týdnu, který končil 28. březnem, doslova astronomicky. Celkem 6,65 milionu lidí se totiž v daném týdnu v USA nově přihlásilo o podporu v nezaměstnanosti. Podobné to bylo i v týdnu následujícím, končícím 4. dubna. To se o podporu nově přihlásilo 6,6 milionu lidí.

Spojeným státům nyní vážně ohrozí nezaměstnanost kolem dvaceti procent. To je zhruba dvojnásobek úrovně z doby finanční krize před zhruba deseti lety. V době, kdy v roce 1933 prezident Roosevelt vyhlašoval svůj New Deal, činila nezaměstnanost zhruba 24 procent. Vrchol z doby Velké hospodářské krize 30. let činí 24,9 procenta. Někteří ekonomové se ale obávají, že letos může nezaměstnanost v USA vystoupat dokonce ke třiceti procentům. Americká centrální banka dokonce varuje, že to může být až 32,1 procenta.

Ve dvou březnových týdnech po úderu koronaviru v USA se o podporu v nezaměstnanosti nově přihlásilo bezmála deset milionů Američanů. Během světové finanční krize a americké recese let 2007 až 2009 trval srovnatelný nárůst, tj. nárůst o deset milionů nových nezaměstnaných, nikoli dva týdny, ale úvodních 6,5 měsíce zmíněné tehdejší recese. To svědčí i historicky nebývalé razanci současného nárůstu. Ačkoli míra nezaměstnanosti v USA je podle nejnovějších, březnových dat 4,4 procenta, je to jen proto, že tento údaje ještě příliš nezahrnují dopad koronaviru. Dopad koronaviru bude patrnější z dubnových čísel. Nyní lze míru nezaměstnanosti v USA odhadovat na zhruba patnáct procent.

Jak uvádí ekonom Lukáš Kovanda prudký nárůst nezaměstnanosti v USA jde ruku v ruce s citelným růstem nezaměstnanosti také v dalších ekonomikách, včetně ČR. Byť v zemích s méně pružným trhem práce, což je případ právě i Česka, bude nárůst nezaměstnanosti přece jenom pozvolnější než v USA. Pánem situace na trhu práce se napříč jednotlivými světovými ekonomikami stává opět zaměstnavatel. V Česku se tak stává po dlouhých letech utažené situace na trhu práce.

Koronavirus - Washington hrozí válkou

Uprostřed rostoucího hněvu na zločinnou reakci USA vyvolanou přístupům ke krizi COVID-19 Washington hrozí válkou

2. dubna 2020

Bill Van Auken WSWS

Počet úmrtí v USA je dnes asi 5 000 a to při rostoucí celonárodní zlobě na Trumpovou administrativu, která selhává v poskytování základního zdravotnického vybavení pro lékaře a sestry bojující s pandemií COVID-19, aby zachránili životy pacientů, nemluvě již o jejich vlastních.
Mezi dělníky „Amazonu“, „Whole Foods“ a „Instacart“, které dodávají základní potřeby americké populaci a pracující v nebezpečných podmínkách, docházelo k divokým stávkám proti naprosto anarchickému, soukromě provozovanému systému, který omezuje přežití každého muže a ženy. Mají se prý starat sami o sebe. K dalším protestům mezi zaměstnanci průmyslu a zdravotnictví dochází i v jiných částech země, protože lidový hněv vůči  nekompetentnímu a lhostejnému přístupu americké vlády ke krizi, která ohrožuje životy milionů lidi, se neustále stupňuje
Právě za této situace zahájil americký prezident ve středu 1.4.2020 denní tiskové prohlášení o koronavirové krizi oznámením, že vysílá válečné lodě amerického námořnictva do jihoamerických vod, kvůli  předpokládané eskalaci války se „smrtící metlou omamných látek“. Tvrdil - bez důkazů - že drogové kartely se pokoušejí využít smrtící pandemii k dalším ziskům.
„Nasazujeme další torpédoborce, bojové lodě, letouny a vrtulníky, čluny pobřežní stráže a průzkumné letectvo, což zdvojnásobuje naše bojové možnosti v oblasti." Prohlásil Trump.
Ministr obrany USA Mark Esper a předseda Sboru náčelníků štábů generál Mark Milley byli přivedeni na pódium Bílého domu, aby bylo zdůrazněno, že vojenská eskalace na jižní polokouli je zaměřena především proti Venezuele, které zahrnuje nasazení zvláštních sil.
„Zkorumpování politici, stejně jako nelegitimní Madurův režim ve Venezuele, se spoléhají na zisky plynoucí z prodeje omamných látek, k udržení své diktatury." Řekl Esper.
Je to úplně šílené. Množství narkotik procházejících Venezuelou je velmi nízké ve srovnání s množstvím, které dodávají na největší trh s narkotiky na světě v USA, američtí spojenci jakými jsou  Kolumbie a Honduras.
Koncentrace vojenského námořnictva USA následuje po obvinění prezidenta Madura, které se nezakládá na žádných důkazech, ministerstvem spravedlnosti USA z minulého týdne, o obchodování s drogami a o praní špinavých peněz.  Vypsáním odměny 15 milionů dolarů za zabití „psance“ prezidenta Madura  se naplnil sen amerického imperialismu o „divokém západě“.
Americký imperialismus udržuje režim „maximálního tlaku“ ekonomických sankcí proti Venezuele, který se rovná válečnému stavu, dusí ekonomiku země tím, že blokuje vývoz ropy a brání dovozu životně potřebných léků a potravin. Tento postup se jen zintenzivnil od vypuknutí pandemie COVID-19, kterou Washington považuje za vítaného spojence ve své kampani za sražení venezuelské populace na kolena, aby mohl v nejbohatší ropné zemi na planetě nainstalovat americký loutkový režim.

Těsně před tím, než Trump zahájil svou středeční tiskovou konferenci, použil svůj účet Twitter k dalším válečným hrozbám a prohlásil: „Írán, nebo jeho spojenci podle našich informací plánují tajný útok na americké jednotky  v Iráku. Pokud k tomu dojde, zaplatí Írán velmi vysokou cenu!“
Stejně jako proti Venezuele, Washington neustále rozšiřoval ochromující hospodářské sankce vůči Íránu, který čelí jedné z nejvyšších úmrtností na COVID-19 na světě. Trumpova administrativa cynicky prohlašuje, že léky a zdravotnické potřeby nejsou sankcionovány. Při tom zařazení „Íránské centrální banky“ na „černou listinu“  brání Teheránu v nákupu jakéhokoli zboží na světovém trhu.
Pentagon mezitím dislokoval v Iráku baterie protiletadlových řízených střel „Patriot“ jako odpověď, iráckému parlamentu, který  požadoval okamžité a úplné stažení tisíců příslušníků amerických jednotek, které v zemi představují okupační síly. Bagdád se obává, že rakety budou použity k přípravě americké války proti Íránu, v níž se válčištěm stane již tak zpustošený Irák, který také čelí narůstajícím případům koronaviru.

Trump se v posledních týdnech opakovaně označoval za „válečného prezidenta“ kvůli údajné válce proti koronaviru. Kdyby to byla válka a Trump byl generálem, byl by nyní odsouzen válečným soudem jako zrádce. Přestože je schopen vysílat válečné lodě proti Venezuele a rakety proti Íránu, nemůže (nebo nechce) opatřit masky, pláště a rukavice k ochraně zdravotnických pracovníků, nemluvě o ventilátorech, které mají zabránit smrti těch, kteří byli zasaženi COVID-19.
Americká administrativa chce eskalací vojenských hrozeb proti Venezuele a Íránu kamuflovat své selhání v boji s koronavirem. Jde o výraz zoufalství a hysterie. Tato bezohledná jednání, která nejsou zdaleka nějakým velkolepým plánem chránit americké obyvatelstvo vyvoláním vlastenecké válečné horečky, jsou příznakem extrémní krize a nestability vládnoucího režimu. Co by za současných podmínek svedla americká válka proti Íránu nebo Venezuele? Mohla by posloužit pouze další diskreditaci amerického kapitalismu, který je stále více vnímán jako hrubé selhání, protože světová populace zírá zděšeně na oběti COVID-19 stojící ve frontách před nemocnicemi a na  mrtvoly naložené vysokozdvižnými vozíky na chladící kamiony. Rozpoutání válečného násilí proti kterékoli zemi by pomohlo  pouze rozšíření masivního lidského utrpení, vzniku nových proudů válečných uprchlíků a dalšímu šíření pandemie.

Dokonce i v americké armádě existuje značný nesouhlas s válečnými hrozbami. V okamžiku kdy jsou válečné lodě odesílány do Jižní Ameriky, „USS Theodore Roosevelt“, jaderná letadlová loď, symbol americké vojenské síly, byla ochromena koronavirem. Na plavidle bylo infikováno 100 námořníků z jeho posádky, složené z více než čtyř tisíc námořníků. Když její velitel žádal, aby posádka ohrožena chorobou mohla vystoupit na břeh a zdůvodnil to tím, že nemusí umírat, protože USA nejsou ve válce, byl odmítnut a zproštěn funkce. Ukázalo se, že Trumpova administrativa je k jejich životům stejně lhostejná jako k životům venezuelských a Íránců, na které se zaměřuje její agrese.

Ve středu 1.4.. následovalo, po zveřejnění zprávy OSN, v níž se uvádí, že krize COVID-19 představuje největší výzvu pro lidstvo od druhé světové války, která si vyžádala životy přes 70 milionů lidí, divoké odmítnutí z Bílého domu. „OSN varovala před „noční můrou“ nemocí, která se šíří jako požár na globálním jihu, s miliony úmrtí a perspektivou opětovného výskytu nemoci tam, kde byla dříve potlačena.“
Ve volání po celosvětové „solidaritě“ a mezinárodní spolupráci – v době eskalace protekcionismu, obchodní války a xenofobie prosazovaných kapitalistickými vládami po celém světě – OSN požaduje, aby všechny vlády ukončily sankce, přistoupily na globální příměří a odložily své zbraně, protože je potřeba vést větší bitvy proti COVID-19, společnému nepříteli, který nyní ohrožuje celé lidstvo.
Středeční tisková konference Bílého domu jasně ukazuje, že to existující  kapitalistický řád považuje za pouhé žvásty. Na „společného nepřítele“ pohlíží pouze jako na další zbraň pro vedení válek za své geostrategické zájmy a loupení trhů a zdrojů.

Ve zprávě OSN se rovněž uvádí: „Pandemie COVID-19 je rozhodujícím okamžikem v moderní společnosti a historie bude posuzovat účinnost naší reakce nikoli podle akcí jednotlivých vládních aktérů přijatých izolovaně, ale podle toho, do jakého stupně  bude odpověď koordinována globálně, napříč všemi sektory ve prospěch naší lidské rodiny.“
Skutečně jde o určující pohyb, ale rozsudek nebude ponechán na historii. Pracující a utlačovaní lidé na celé planetě jsou svědky zločinnosti kapitalistického světového řádu, zvlášť zjevnou v okamžiku boje proti globální pandemii a zdůrazněnou  lhostejností k masovým obětem lidských životů. Vědomí lidu prochází hlubokou transformací. Kapitalismus se projevuje jako ekonomicky, sociálně a morálně bankrotující systém. Akty hromadného odporu se šíří po celé planetě, od pracovníků call center v Brazílii po řidiče sanitky v Indii.
Pouze dělnická třída, prostřednictvím mezinárodně sjednoceného boje za světový socialismus, může poskytnout alternativu ohroženému ničení lidstva.
Překlad: Karel Kluz

Peter Schwarz - Koronavirus a ekonomické zájmy

Německo: Porovnávání ekonomických zájmů s lidským životem v pandemii koronavirů

 

Autor: Peter Schwarz


Publikováno 9. dubna 2020 na stránkách WSWS
Přestože roste počet infikovaných „koronavirem“ i těch, kteří na nákazu zemřeli v Německu, Evropě a na celém světě, množí se hlasy, které naléhají na rychlé zrušení sociálního milosrdenství a návrat do práce. Novináři, ekonomové, politici i někteří lékaři připravují veřejnost na skutečnost, že více lidí bude muset onemocnět (stát se obětmi Vojtěchova a Babišova „promořování“ – není objasněno, co mají na mysli) a zemřít na COVID-19 v zájmu kapitalistické ekonomiky.
Hanba zločinů nacistů, kteří ničili „bezcenné životy“ a likvidovali miliony politických vězňů, válečných zajatců, Židů a Romů na otrockých pracích v koncentracích po celé Evropě, byla v Německu v minulosti považována za vysokou morální překážku, bránící měření hodnoty lidského života v eurech.. Nyní však média znovu otevřeně diskutují o tom, kolik stojí lidský život a kolik životů by mohlo být obětováno zájmům ekonomiky.
Před deseti dny publikoval zpravodajský časopis Der Spiegel úvodník s provokativním názvem: „Ano, člověk může porovnávat ekonomické škody s lidskými životy.“ V něm si Christiane Hoffmannová klade otázku: „Je možné porovnat ekonomické škody, způsobené karanténou se ztrátou lidských životů, ke které by došlo, kdyby se nechal volně šířit koronavirus?“  Její odpověď zní: „Ano, může! Musí!" Není „nemorální ani cynické“ říkat, co je třeba zvýhodnit.“
Hoffmannová  ukazuje, jak je to cynické o tři odstavce dále. Tvrdí, že „otázka hodnoty  života“ byla vznášena již před koronavirovou krizí: „Každé rozhodnutí snížit počet zaměstnanců nemocnice, nebo vybavit JIP zastaralými přístrojí nepřímo rozhoduje o životě a smrti; každá diskuse o drahých lécích proti rakovině na konci života člověka je o stejné otázce.“ Proto autorka využívá masivní škrty ve zdravotnictví, které nyní nutí zdravotní sestry a doktory k léčbě pacientů COVID-19 na odděleních s nedostatečným počtem personálu bez nezbytných ochranných pomůcek, což ohrožuje jejich životy, jako argument pro to, aby nechali zemřít ještě více lidí!

Hoffmannová, která si prožila dlouhou kariéru novinářky ve Frankfurter Allgemeine Zeitung a Spiegelu, je vdaná za švýcarského diplomata s vysokou hodností a je bohatě placená, takže se nemusí starat o adekvátní léčbu, pokud se nakazí koronaviry. Usiluje o otevřenou debatu na téma  „co riskujeme a co musíme udělat, aby se ekonomika vrátila do starých kolejí, činí tak proto, že se bojí vzpoury proti sociálnímu systému, jehož očividná sociální nespravedlnost se každým dnem pandemie stává markantnější. Hoffmannová hrozí, že vypukne „vlna odmítnutí, skutečná nenávist k „těm nahoře“. (Sociální revoluce.)

Týdeník Die Zeit, jehož dlouholetým redaktorem byl bývalý kancléř „Sociálně demokratické strany“ (SPD) Helmut Schmidt, hovořil s ekonomem Clemensem Fuestem, vedoucím mnichovského institutu Ifo, (Ekonomický výzkum) a virologem Alexandrem Kekulém z Univerzity v Halle-Wittenbergu o kampani za rychlé zrušení sociálního milosrdenství - i když by to znamenalo další úmrtí.
Fuest varuje, že „náklady na krizi se postupem času nepřiměřeně zvýší: „Prodloužení karantény o další jeden týden po jednom měsíci je drahé a řekl, „ale když se prodlouží o další tři měsíce, je to mnohem dražší.“
Kekulé požaduje, aby byla položena otázka: „Kolik úmrtí jsme připraveni akceptovat v důsledku pandemie?“ Konec konců, v některých letech v Německu zemře na chřipku 10 000 až 20 000 lidí. A opatření přijatá proti pandemii také způsobila škody, které vedly k úmrtím. Nerozumí těm, kdo říkají: „Zdraví je vždy na prvním místě.“ „Je naléhavě nutné zvážit ekonomické a zdravotní důsledky“. Doposud se toho stalo příliš málo.
Je špatné „že nejsme připraveni akceptovat, že jednotlivci umírají, ale nakonec většina získá imunitu,“ myslí si virolog. „Pokud budeme udržovat společnost v karanténě další tři měsíce nebo déle, obětujeme vše, co považujeme za svou identitou a kulturou."
Bulvární Bild Zeitung našel dokonce lékaře, který obhajuje cílené šíření viru. Profesor Ansgar Lohse z „Univerzitního medicínského  centra v Hamburgu – Eppendorfu“ (Medical Center Hamburg-Eppendorf - UKE) podporuje strategii tzv. Stádové imunity, podle níž musí být nakaženo co nejvíce lidí z nízkorizikových skupin, aby se dosáhlo vysoké úrovně imunity ve společnosti.

Britský premiér Boris Johnson původně obhajoval tuto strategii, ale pak musel ustoupit kvůli veřejnému pobouření. Mezitím to Johnson, který onemocněl na COVID-19 dotáhl na JIP.
„Musíme umožnit těm, pro které je virus nejméně nebezpečný, aby se nejprve stali vůči infekci imunními," řekl Lohse Bild Zeitungu a to i přesto, že mezitím mnoho mladých lidí zemřelo na COVID-19, a není jisté, zda infikovaní lidé získají imunitu. Lohse chce k dosažení imunity stáda hlavně využít dětí. Do rizikové skupiny podle něj  prý nepatří děti ani drtivá většina jejich mladých rodičů. Uvádí: „Čím rychleji tato skupina prochází infekcí, tím lépe. Proto by se střediska pro denní péči a školy měly brzy otevřít znovu.“ Diskutuje o tom s mnoha kolegy z velmi odlišných oborů, kteří mají podobné názory.
Ve svém blogu „Morning Briefing“ se bývalý editor finančního deníku „Handelsblatt“ Gabor Steingart, raduje, že „z hlediska odporu k zákazům kontaktů, shromažďování, demonstrací a extrémnímu omezení svobody cestování v Německu“, konečně došlo ke sjednocení názorů právníků specializujících se na lékařské právo, spisovatelů, pracovníků v oblasti kultury, odborníků v oblasti obchodu a novinářů různých druhů na pochybování o přiměřenosti této politiky. “
Mimo jiné cituje spisovatele Julia Zeha, který je členem SPD a jehož román Podlidé (Unterleuten) byl nedávno vysílán jako třídílný seriál na ZDF. Zeh napsal ve večerním vydání Süddeutsche Zeitung, (Jihoněmecké noviny) že velká část profesionálního světa souhlasí s tím „že musí proběhnout tzv. imunizace stáda, tj. musí být infikováno nejméně 60 až 70 procent populace, dokud pandemie nezmizí.“
Pravicový extremistický novinář Roger Köppel, který stojí v čele neoficiálního ústředního orgánu xenofobní „Švýcarské lidové strany“ Weltwoche (Světový týden) cituje Gabora Steingarta a stěžuje si, že léčba je horší než nemoc. „Zastavte toto sebezničování ekonomiky," požaduje." „Bez ekonomiky nebudeme mít koronavirus, ale zemřeme hladem."
Wolfram Weimer, bývalý šéfredaktor Die Weltu, Cicera a Focusu, požaduje: „Německu vnucené kóma musí skončit 19. dubna! Pandemická kontrola uzavřením ekonomiky je chybná, protože by to nakonec mohlo znamenat, že operace byla úspěšná, ale pacient zemřel. “
Požadavek na zvážení přednosti ekonomiky před záchranou lidských životů se neomezuje pouze na Německo. Tento požadavek je vznášen také v mnoha jiných zemích na příklad v britském časopise Economist, americkém časopise Politico a v řadě dalších publikací. To znamená, perspektivně nelze očekávat nic jiného, než obětování lidských životů za účelem zisku kapitalistů? Z pohledu buržoazních vlád musí proces vykořisťování pracujících prostřednictvím výroby pokračovat. A ti, kdo zemřou, mohou být nahrazeni. Jediným prvořadým zájmem je růst a expanze hodnot akciového trhu pro obohacení finanční oligarchie.“
Je významné, že přední německý akciový index DAX od začátku tohoto týdne vyskočil o 1 000 bodů a včera dočasně vzrostl nad 10 500 bodů. Ačkoliv krize není v dohledu, spekulanti na akciových trzích vidí příležitosti k zabíjení. Po deseti letech snižování sociálních výdajů a ničení systému zdravotní péče jménem „vyvážení účetnictví“ nyní federální vláda otevírá finanční záplavy pro podnikání.
Balíčky podpory pro koronavirovou  krizi nyní dosahují téměř 1 200 miliard EUR, což je více než trojnásobek ročního federálního rozpočtu Německa. Většina této obrovské částky jde do pokladen a kapes velkých korporací a bank, přičemž jen zlomek se vynakládá na boj proti pandemii a na zmírnění jejich sociálních důsledků.
Obrovské částky, které jsou nyní pumpovány do finančních trhů, musí být kompenzovány intenzivnějším vykořisťováním dělnické třídy. To je za požadavkem na návrat do práce na úkor lidských životů.

Přeložil: Karel Kluz

Anton Lauček - "Debilizácia" národa

"Debilizácia“ národa.

Aj vy zostanete v rozpakoch a zhnusení, keď si zapnete televízor a ovalí vás presila programov chudobných hlavne duchom? Vo svojich základoch majú jedného a toho istého činiteľa, a tým je primitivizmus. Súkromné televízne spoločnosti vsadili na zábavu ako na hlavnú funkciu nimi vlastniaceho média a na reklamu. Rôzne susedské, rodinné prípady, vymieňajúce sa manželky, variace mamy s varechami vrieskajúce lepšie ako tie druhé, retardované chudery naháňajúce sa za nakupovaním handier, a všetci sú a každý deň „star“ predvádzajúci drzý, tupý, agresívnosťou okorenený dialóg.

Takzvané humoristické programy doplnené vopred nahraným smiechom, vyznačujúce sa nechutnými až obscénnymi narážkami, „smiešnymi“ grimasami a gestami protagonistov, pri ktorých sa nedá smiať, len sa trápne cítiť, lebo vás ich tvorcovia zrejme pokladajú za väčšieho chumaja ako sú sami.
Súťaže, kde dospelí účastníci iba reagujú na úlohy pripomínajúce testy z prijímačiek do osobitnej školy.

„Hornodolnú“ sériu možno v istom zmysle pokladať aj za urážku slovenského vidieka, na ktorom jej autori nevidia nič pozitívneho – dedinčanov a slovenskú dedinu tu charakterizuje ustavičné opilstvo, obmedzenosť, živelne fungujúci obecný úrad, krčma ako srdce a mozog obce, pochybný farár, chýbajúca dedinská inteligencia a množstvo smutnosmiešnych postavičiek. Jednotlivé diely budujú na vyfabulovanom príbehu unavujúcom ťažkopádnosťou a stereotypmi.

Rodinu ako základ spoločnosti, ktorá je na vidieku prevažne fungujúca, „hornodolní“ tvorcovia pravdepodobne obišli zámerne, veď z dieťaťa nemôžu spraviť trpáka na vlastný obraz. Detská postava by okamžite naznačila, že „kráľ je nahý“, a poriadne. Aby sa ohlupovanie diváka umocnilo, viaceré seriály pre „ťapnutých“ vychádzajú poprepisované i v knižnej podobe.

Aj „smotánkové“ ukážky, sledované zakomplexovanou skupinou konzumentov neschopných opľuť obrazovku, sa vlastne divákom vysmievajú. V prvom rade statočným a slušným ženám, mnohokrát za nizučkú mzdu ťažko pracujúcim, ktorým kamera predvádza veľmi drahé oblečenie, kabelky a topánky tzv. celebrít – ide hlavne o nafúkané škatule vylepšené drahými plastickými zásahmi, z ktorých väčšina, podobne ako pobehlice, nikdy skutočne nepracovala a vydržiavajú ich podozrivo zbohatnutí partneri. A o „realityšou“, rapídne znižujúcich IQ diváka, je škoda reči.

Predtým písali filmové a televízne scenáre umelci – spisovatelia a scenáristi. V súčasnosti sa vynorila horda pisárov s pisoárovými príbehmi vhodnými jedine na spláchnutie. Ak by ste vo vysielaní súkromných televíznych médií hľadali umenie, nepomôže ani lupa. Niet ho tam. Umenie totiž človeka kultivuje, robí ho citlivejším, vnímavejším a múdrejším. A taký je pre médiá nepoužiteľný. Do nimi nastraženej pasce plnej nekultúrneho hnoja padá hlavne mladý divák, jemu sugerujú, že všetko, celý život je úžasná šou, netreba nič robiť, len sledovať to, čo vysielajú, obdivovať vyšinuté „osobnosti“, pojašane sa baviť, zapájať do súťaží, telefonovať.

Ak nie si vulgárny, bezočivý a rozdrapený hlupák, nie si moderný. Vzdelanie a rozhľad je to posledné, čo človek v súčasnej spoločnosti potrebuje. Vtĺkajú mu do hlavy, že zarábať sa dá aj ináč, spoliehať sa na poctivú prácu ako zdroj obživy je prežitkom a záležitosťou pre zaostalú skupinu obyvateľstva.

Trápne televízne a rozhlasové formáty často sprevádzajú moderátori a moderátorky, ktorých prázdne trepanie iba potvrdzuje ich duševnú malosť a mnohokrát katastrofálnu nevzdelanosť. Do svojich relácií nepozývajú výnimočných ľudí, ktorí by mohli byť najmä pre mladú generáciu vzorom – jednak o nich nepočuli a jednak by sa nedokázali s takým človekom erudovane baviť. Maximálne by boli schopní opýtať sa dotyčného alebo dotyčnej na číslo topánok a či pozná našu najpopulárnejšiu hudobnú skupinu „Kvokvokvo“ a jej hit „ Čaká nás matúra, sme dutí ako rúra“.
Žiaľ, väčšina občanov ponúknutý mediálny odpad neodmieta. Zvykla si.

S osprostievaním národa sa začína už od materskej škôlky. Tam posadia mládež pred obrazovky a nechajú sledovať animované rozprávky, v ktorých vystupujú hlavne vykonštruované monštrá a obludy, na ktorých ani nerozoznáte, čo to je a kde to má hlavu. Chúďatá deťúrence kukajú, ozaj nevedia na čo, a pritom sa stávajú aj závislými na internete. Ak sa potom stretnú s klasickou rozprávkou o princeznej, Popolvárovi, dobrom deduškovi, v ktorej dobro víťazí nad zlom, nechápu dianie. Nerozumejú, čo je dobro a čo je zlo. (Podľa toho sa neskôr v živote aj správajú.) Sledovanie obrazovky a bavenie sa so smartfónom spôsobuje malému divákovi stenčovanie formujúcej sa mozgovej kôry smerujúcej k demencii, čo sa stáva až človeku vo vysokom veku – to vedci u detí v posledných výskumoch zistili, no veľa o probléme nesmú publikovať, aby niekomu nekazili miliardové nadnárodné kšefty.

Slovenčina patrí hlavne vďaka svojej gramatike a štylistike k najťažším jazykom na svete. Je zároveň prejavom a dôkazom vysokej kultúrnosti i myšlienkového bohatstva, akým oplývali naši predkovia. Vďaka tomu sa našej školopovinnej mládeži rozvíjali aj tie mozgové kapacity, ktoré iné národy kvôli jednoduchosti svojej materčiny nevyužívali. My sme i preto patrili k tým múdrejším. Lenže v súčasnosti sa dokonalá znalosť jazyka nevyžaduje ani pri nástupe na vysokú školu. To najzákladnejšie, čo museli ovládať žiaci ešte v časoch Márie Terézie, čiže čítanie, písanie a rátanie, naši maturanti poznajú len povrchne. Skutočný vedomostný základ absolventi prichádzajúci na „výšku“ nemajú. Neodniesli si ho ani zo základnej, ani zo strednej školy. Tam učitelia často nemôžu slobodne a tvorivo učiť, zväzujú ich nezmyselné predpisy z ministerstva. Všetky vzdelávacie inštitúcie sa napokon uspokojili s tým, že majú aspoň nejakých žiakov, a preventívne od nich nič nevyžadujú, aby náhodou neprestúpili na inú školskú ustanovizeň, ináč by škola prišla o financie.

Žiaci potom aj pri malej násobilke používajú kalkulačku a nevedomcom nepodarene opravuje pravopis program nainštalovaný v počítači. Zvyšujú sa počty školákov, ktorí v živote neprečítali žiadnu knihu – nerozumeli by napísanému. (A nik im neprezradí výrok R. W. Emersona, filozofa a mysliteľa, že dobré knihy často nahradia najlepšie univerzity.) Síce dokážu nájsť informácie na internete, ale bez vedomostného základu nie sú schopní vypátrať súvislosti a vsadiť informáciu do kontextu – čiže je pre nich zbytočná. Základné a stredné školy v stave, do akého sa nepodarenými reformami dostali, nedokážu potrebne rozvíjať verbálne a analytické schopnosti žiakov.

Vysoké školy potom stavajú na základoch z piesku. Okrem toho sa povymýšľali odbory príťažlivo marketingovo znejúce, no v súčasnej praxi nevyužiteľné. Svoj zánik majú v sebe už zabudovaný. Takých sú stovky a absolvujú ich tisícky podvedených študentov. V univerzitných učebných programoch sa neráta s tým, že poslucháčov vysokej školy budú doúčať aj vedomosti, ktoré mali ako samozrejmosť už po skončení „zédéešky“ ovládať. Už starí Rimania vedeli, že sa treba učiť naspamäť a nahlas. No vďaka tomu, že sa v našom nižšom školstve presadzuje tendencia „nebifľovať sa“, majú študenti často zakrpatené centrá mozgu rozvíjajúce a upevňujúce pamäť a na vysokej škole im robí obrovské problémy osvojovanie vedomostí a verbálna prezentácia. (Skúste sa ich spýtať, či vedia zarecitovať naspamäť nejakú báseň. Budú na vás pozerať ako na trojštvrťového blázna.) Potom už, ako rezultuje filozof a publicista K. P. Liessmann, na štátniciach sledujeme iba powerpointovú prezentáciu, akej by bolo schopné každé dieťa, ktoré sa trochu naučilo zaobchádzať so softvérom. Obyčajná výmena fólií supluje akademický výklad. Substancia prezentácie je prekrytá technikou prezentácie.
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia prichádzajú na Slovensku do praxe pologramotní magistri, inžinieri a doktori. Ich bakalárske a diplomové práce sa hmýria pravopisnými aj štylistickými lapsusmi a preštylizovanými textami, ktoré si posťahovali z internetu – je hanbou, že túto biedu vzdelanosti vysoké školy hrdo vešajú na internet. A spoločenská klíma nás presviedča, vraj nám absolventi, ktorí nevedia poriadne písať a čítať a ktorí iba simulujú znalosti týkajúce sa vedy a vzdelania, stačia.

Budúca inteligencia nemá problém chodiť do školy v teplákoch alebo maskáčoch, dať sa označkovať piercingom ako jalovice alebo kedysi otroci, producírovať sa po ulici so smiešnymi gundžami na ušiach a káblami z nich trčiacimi a mnohí z nich, keďže si nedokážu ozdobiť ducha, „skrášľujú“ svoje telo stupídnymi tetovačkami. (Ktorý normálny rodič zverí svoje dieťa v materskej škôlke učiteľke počmáranej ako šašo?) Absorbovaniu vedomostí a ich rozvíjaniu sa vzpierajú, uchyľujú sa k plagiátorstvu, odpisovaniu a podvádzaniu. „Vysoké školy prestávajú byť ostrovmi ducha, na ktorý keď študent vstupuje, dostane chuť vedieť, poznávať a vzdelávať sa – stali sa len agentmi a pomocníkmi v naplňovaní ekonomických a byrokratických záujmov“. Toto Liessmannovo konštatovanie vystihuje súdobé nastavenie väčšiny univerzitného školstva vo svete a my nie sme výnimkou. A navyše na Slovensku spomenutý trend mohutne rozvíjame: bakalárska a diplomová práca sa dá beztrestne kúpiť, titul tak isto. Vlastne tolerujeme trestný čin podvodu, lebo vzdelanie, to, čo si kultúrne národy nadovšetko vážia, u nás rapídne stráca svoju hodnotu.

Vyspelé národy si školstvo naozaj, a nielen verbálne ako my, pestujú. Vedia, že iba vzdelané obyvateľstvo sa dopracuje k vysokej životnej úrovni. Preto sa usilujú, aby ich deti učili len tí najlepší. My sme sa postarali o to, aby dobrí a najlepší z krajiny pod Tatrami odchádzali a radšej sa už nikdy nevracali. Po parlamentných voľbách na Slovensku ministerstvo školstva obyčajne uchmatne strana prezývaná „Národnou strakou“, a tá nemá najmenší problém okrádať deti a mládež. A bohorovne sa nadrapujúci politici, aby vyšli v ústrety spodine, útočia na učiteľov, lebo majú dva mesiace prázdnin. Ale nedopovedia, že keby ich kantor nemal, po pár rokoch skončí v blázinci.

Divadelné scény vo väčších mestách našej krajiny bývali chrámom umenia. Na predstavenia chodilo obecenstvo vyobliekané sviatočnejšie ako do kostola – ženy v elegantných róbach, mužská časť v oblekoch. V súčasnosti sa tak obliekať netreba. Pokojne si na seba navlečte to, čo sa nosí do maštale alebo na brigádu. Lebo výrazy a dianie, ktoré divák na doskách sleduje, je v prípade viacerých predstavení vhodné ozaj pre ošípané. Módne spracovanie klasikov prešpikované vulgarizmami až po nahých účinkujúcich má byť pre divadlo cestou ako prilákať diváka.

Aj verejnoprávny rozhlas by ste niekedy najradšej vypli, lebo namiesto dobrej populárnej hudby vysiela zavýjanie, nôtenie, bliakanie, húkanie, „jéjékanie“, rapotanie – väčšinou ide o tzv. pesničky poskladané všelijakými superstaristami, ktorí, podobne ako v rozhlase zamestnaný hudobný redaktor, nemajú šajnu o tom, čo môžeme klasifikovať ako skutočnú melódiu a hudobný nápad. Navyše aj úbohosť textov dokazuje amaterizmus „textára“. Takúto produkciu, „obtýždeň“ opakujúcu sa, sprostredkúvajú dosť zavčasu ráno, kedy sa poslucháči ešte nestihli naraňajkovať, a tak pri napínaní na dávenie nemusí dôjsť k finále. Pritom vlastníme nemálo súčasnej a aj staršej kvalitnej slovenskej populárnej hudobnej produkcie – a to nehovorím o českej, ktorá nám je blízka – no zrejme v branži „vzdelaní“ redaktori ju nepoznajú. Ak by ste sa takého opýtali, či pozná napríklad šansóny a počul o Édith Piaf, pozeral by na vás ako Winnetou na mobil.

Výhľad na krásu prírody pri cestách sme nahradili tisíckami bilbordov. Žiadny štát na svete takéto prznenie svojej krajiny nedopustil. Záľaha reklamy na veľkých tabuliach smrdí ako každá navoňavkovaná zdochlina. Veľké farebné plagáty obsadili hlavne politické strany a politici. Presviedčajú naivných, vraj oni jediní chcú dobro pre Slovensko a nekonečné blaho pre národ. Väčšinou sú to práve tí, ktorí nás od začiatku okrádajú. Nepotrebujú, aby občania múdreli. Pretože takí by žiadali nakradnuté vrátiť a zlodejov posadia do basy.
Poriadne sa im prizrite! Každý s vypleštenými očami, akoby ho práve prepustili z liečenia...
Človek si dá iba hlavu do dlaní a spytuje sa, čo sa to vlastne deje? Prečo sa programovo naordinovanému hlúpnutiu nevzpierame?
Asi mala pravdu nebohá stará mať, keď vyhlasovala, že „sprostosť je tiež darom Božím“.
Len čím sme si ho tak prehojne zaslúžili?
Neviete?🧐


Anton Lauček, Slovenský spisovateľ a prozaik