Lid v Rusku požaduje, aby prezident Putin zabránil genocidě ruského národa

Občané Ruska z mnoha regionů země se obrátili na ruského prezidenta Vladimíra Putina s požadavkem na zrušení QR kódů.

2021 11 17 01

"Z různých koutů naší vlasti přicházejí zprávy o zavedení nelegálních restriktivních opatření. Dochází k masivní otevřené segregaci, úřady ponižují lidskou důstojnost občanů", uvádějí občané v kolektivních odvoláních zaznamenaných na videu.

"My, jednotný lid Ruska, jsme velmi pobouřeni tím antinárodním kurzem, který provádí vláda Ruské federace a gubernátoři v regionech. Tento kurz má za cíl podkopat ruskou státnost, celistvost země, destabilizovat situaci, vytvořit napětí ve všech oblastech života", říkají ruští občané.

V boji proti koronavirové infekci se zavádějí opatření, která porušují práva lidí, podněcují agresi a nenávist k sobě navzájem.

Občané v Rusku jsou násilně nuceni se očkovat a bere se jim svoboda volby. Lidi zbavují práva na soukromí, práva na osobní lékařské tajemství, právo na práci, právo na zdravotní péči, právo na vzdělání a svobodu pohybu, říkají pobouření občané RF.

Ve svých videonahrávkách občané RF popisují celou řadu závažných problémů a nebezpečných činů, které úředníci provádějí.

Právo volby je zakotveno v Ústavě RF,  v článku 21 a 22 se píše: "Nikdo nemůže být násilně podroben lékařským experimentům."

Národní legislativa je pošlapána v zájmu nadnárodních organizací WHO a MMF. Tato porušení jsou systémová a již ve všech ohledech připomínají nepokrytou genocidu lidu. A to vše navzdory Norimberskému kodexu, jenž zakazuje lékařské experimenty na lidech.


Vážený pane prezidente!

Vy a vaši poradci Vás buď neinformují o skutečném stavu věcí ve společnosti nebo zkreslují informace. Podle našich pozorování je napětí v ruské společnosti natolik velké, že začíná být hrozivé a nevratné. V celém Rusku to vře a hrozí národní vzpoura.

Myslíme si, že je důležité jasně říci, že zavedení QR kódů nemá naprosto žádný vztah ke zdraví a péči státu a lidé jsou přesvědčeni, že číslování lidí není ničím jiným, než přímou cestou k segregaci a odlidštění celého národa.

Jsme krajně pobouřeni tím, že v zemi, která zvítězila nad hitlerovským fašismem, se nám vnuci a pravnuci vítězů ve Velké vlastenecké válce snaží vnucovat otevřeně fašistickým způsobem jakési genocidní dokumenty.

Zlověstná hrozba digitální kontroly a poroby
se vznáší nad ruským národem

Při masových protestech obyvatelé Ruska vyzývají občany,
aby se sjednotili a vzdorovali
proti zavádění fašistických pořádků vládou Ruské federace.

  • Očkovaní členové společnosti jsou také nositeli a přenašeči viru.
  • Požadujeme zrušení povinného očkování dospělých a dětí.
  • Požadujeme zrušení závazku všemožných kódů a biometrie.
  • Požadujeme, aby státní moc v Rusku změnila sociálně ekonomické směřování země! Požadujeme odstoupení z vedoucích pozic úředníků, kteří lobbují v naší zemi za ekonomické zájmy jiných zemí!
  • Občané, sjednoťte se a hajte svá práva a svobody! Pamatujte, že máme právo volby. Nedovolte porušování zákonů!
  • Občané RF, zastavme nástup otevřeného fašismu k moci v naší vlasti!
  • Spojením našich sil můžeme a musíme porazit bezpráví!

Z ruských zdrojů vybral a přeložil Náš Restart

Please publish modules in offcanvas position.