Babij Jar: 29. a 30. září 1941 Němci s ukraj. kolaboranty zavraždili 34 tisíce sov. Židů

Vraždění sovětských Židů v Babím Jaru u Kyjeva dodnes šokuje. Byla to nejmasovější vražda v lidských dějinách během necelých 2 dnů. Vyvražďování evropských Židů začalo již v červnu 1941 po napadení SSSR německými fašisty. Pro tento účel byly zřízeny zabijácké jednotky Einsatzgruppen, které kromě Židů zabíjely také politické komisaře, komunisty a další nežádoucí osoby.

Celkem jednotky Einsatzgruppe s pomocí místních milicí vyvraždily asi 1,2 miliónu Židů a statisíce dalších sovětských občanů. Mementem této kapitoly holokaustu se stal masakr v rokli Babí Jar na okraji Kyjeva, kde před 80 lety během pouhých dvou dnů 29. a 30. září 1941 nacisté zastřelili 33.771 kyjevských Židů.

2021 09 28 07

Místem hrůzné události se stala 150 metrů dlouhá, 30 metrů široká a asi 15 metrů hluboká "Babí rokle", která se nacházela nedaleko pravoslavného a židovského hřbitova. Akce se účastnily kromě jednotek Einsatzgruppen oddíly policejního praporu a ukrajinská milice. Lidé, kteří přišli na udané místo, byli vyzváni, aby se svlékli a odevzdali cennosti. Potom byli za neustálého bití nahnáni na okraj rokle, kde byli postříleni. Jejich bezvládná těla padala rovnou do rokle. Další byli donuceni, aby si lehli na mrtvá těla, a nacisté je stříleli do zátylku jednoho po druhém.

Když byli kyjevští Židé dne 29. září 1941 nacisty donuceni dostavit se na náměstí a sbalit si jen to nejpotřebnější, netušili, že se začnou odpočítávat poslední hodiny jejich života. Na dně rokle Babí Jar skončily během ani ne dvou dnů 34 tisíce nevinných občanů SSSR. Jenom několika šťastným se podařilo utéct.

Popravy pokračovaly v Babím Jaru i nadále po celý rok každé úterý a pátek, než německá správa zřídila koncentrační tábor, který Babí Jar nahradil. Babij Jar či Babí Jar, což lze přeložit jako „Babiččina rokle“, je jedna a půl kilometrová hluboká strž, jež se na severozápadě Kyjeva za židovským hřbitovem začíná svažovat směrem k Dněpru. Na dně jámy údajně skončilo až 200 tisíc sovětských lidí všech vyznání a ras. Jejich těla byla před koncem války exhumována a spálena, kosti, jež nepodlehly hladovým plamenům, rozemleli na prášek.

2021 10 02 09Masakr v Babím Jaru se do historie zapsal svou brutalitou i odklonem od zavedených zvyků nacistického vyvražďování. Sovětští Židé nebyli integrováni do ghetta, ale rovnou odvedeni na své popraviště.

Vše se také událo strašně rychle. Den před začátkem Němci zaveleli, že se příštího rána mají všichni kyjevští Židé dostavit na roh ulic Melnykova-Dokterivská, s sebou povinně dokumenty, peníze, cennosti, náhradní spodní prádlo a teplé oblečení. Jak skončí jejich nejcennější majetek tušili všichni, pakliže by si ho s sebou nevzali, mohli by je nacisté podezřívat, že ho schovali. Své štěstí nikdo pokoušet nechtěl a po výhrůžkách zastřelením každého, kdo bude přistižen na jiném místě, nebo vnikne do prázdných bytů za účelem krádeže, raději poslechli.

O ghettech věděli a domnívali se, že přesně tam poputují. Transport na ně v osm hodin ráno 29. září 1941 ovšem nečekal. Místo toho je ozbrojená jednotka Einsatzgruppen hnala ke tři kilometry vzdálenému hřbitovu, vedle něhož se nacházela rokle známá jako Babí Jar.

Tato 150 metrů dlouhá, 30 metrů široká a 15 metrů hluboká trhlina v krajině všem napověděla o jejich osudu. Němci jim rozkázali, aby odevzdali své cennosti a svlékli se do naha. Poté je za bolestivého bití postavili na okraj rokle, zády k nim, a začali do nich střílet. Na popadaná těla v díře si měli další lidé lehnout a Němci, kterým přihlížela i ukrajinská milice, je stříleli do zátylku.

Posílená hlídka dbala na to, aby nikdo neutekl. Matkám trhaly děti z náruče, některým během pár vteřin zbělaly strachy vlasy. Masakr trval ani ne dva dny. Podle odhadů za 29. a 30. září na dně rokle skončilo kolem 34 000 osob. Pouhým 30 se podařilo uniknout.

 

Nejsem Židovka

Tehdy třicetiletá Dina Proničevová se choulila v zástupu nic netušících obyvatel Kyjeva a jako jedna z mála věděla, že je ghetto nečeká. O jejím pozoruhodném příběhu napsal americký expert na holokaust Timothy Snyder. Matka jí pošeptala: „Nevypadáš jako Židovka.“ Dina měla za manžela Rusa a tudíž i ruské příjmení. Svou situaci šla ohlásit jednomu z Němců, který ji masakru ušetřil. Nebohá Dina se však musela dívat na smrt vlastních rodičů.

Ke konci akce Němci obrátili. Ačkoliv nebyla Dina Židovka, stal se z ní očitý svědek a musela být zlikvidována. S dalšími ji dovedli na kraj role, svléknout se nemusela. Sotva začali Němci pálit, skočila do rokle a zůstala nehnutě ležet. Necítila bolest, když jí jeden z vrahů stoupl na záda a těžkými botami se procházel po jejím těle, a snažila se přetrpět i dopadající, dusivou hlínu. V nestřežený okamžik se z hlíny vyhrabala a přeběhla k okraji rokle, počkala, až Němci skončí, a utekla, co jí nohy stačily.

Ukrajina po válce brala okupaci Němci jako vysvobození od bolševismu. Až v druhé polovině 60. let se povědomí o masakru v Babím Jaru začalo šířit. V 70. letech tam po zničení přehrady deštěm postavili památník věnovaný „sovětským lidem, zajatcům a vojákům sovětské armády“. V 90. letech ho nahradil symbolický památník věnovaný pravým obětem masakru.


Malá část vrahů se údajně potýkala s psychickými problémy především kvůli zabíjení žen, starých lidí a dětí. Část velení ale spíše kritizovala zbytečnou ztrátu munice při takovém druhu poprav a tyto úvahy nakonec vedly ke vzniku plynových komor.

Hlavní organizátoři masakru, nacističtí velitelé Kurt Eberhard, Friedrich Jeckeln, Otto Rasch a Paul Blobel skončili po válce před soudem. Eberhard spáchal v roce 1947 ještě před vynesením rozsudku sebevraždu, Jeckeln byl v roce 1946 popraven, Rasch zemřel ve vězení v roce 1948 a Blobel byl popraven v roce 1951.

Němečtí fašisté z jednotek Einsatzgruppen ve spolupráci se svými banderovskými kámoši koncem září 1941 v Babím Jaru kousek za Kyjevem, postříleli během ani ne 48 hodin bezmála 34 tisíce donaha vysvlečených sovětských Židů, celé rodiny i s malými děcky. V průběhu Velké vlastenecké války na témže místě celkem asi 200 tisíc občanů tehdejšího SSSR. Následující video, byť jen krátké, není pro slabé nervy ZDE. Ukazuje masakr v Babím Jaru u Kyjeva německými jednotkami Einsatzgruppen. Jedná se o výřez ze strašlivého filmu BABÍ JAR.

Please publish modules in offcanvas position.