DR. JUDY MIKOVITS: KORONAVIRUS NENÍ PRO ZDRAVÉ LIDI NAKAŽLIVÝ, ALE COVID OČKOVÁNÍ JE SMRTELNÉ

2021 08 24 04Dr. Judy Mikovits, PhD. říká, že Covid, jinak zvaný SARS-CoV-2, je laboratorně vyvinutý virus z opičích buněk, který je možno spolu s očkováním proti chřipce a s jinými očkováními administrovat komukoliv.

Dr. Mikovits toto zná z první ruky, protože jako virolog pracovala na vládních projektech, kdy studovala a přečišťovala právě tyto viry. Také vyvinula buněčné tkáně, které podporují rozmnožování virů.

Potvrdila, že SARS-CoV-2 virus neexistuje. Nebyl nikdy isolován a nikdy to nebyl lidský virus už v prvním případě. Byl vyvinut v ledvinových buňkách afrických zelených opic, kde byl současně zamořen jinými retroviry. Již od 90. let je tento virus injekčně dáván všem lidem spolu s očkováním proti běžné každoroční chřipce, proti obrně, příušnicím, spalničkám, zarděnkám a proti jiným nemocem. To je ten jediný způsob, kdy Covid virus dokáže vyvolat u lidí onemocnění, když je dodán injekčně.

Jak již zmíněno, tento virus není přečištěný a protože je pěstován v opičích ledvinách, obsahuje ještě mnohé další, přídavné látky. Na to, aby bylo možno zjistit, jestli člověk tuto nemoc má, musí být brán vzorek krve, nebo hlenů, či plicního moku nemocných. Ale protože infekční část viru nebyla nikdy pěstována v lidských buňkách, tyto nemohou podporovat jeho rozmnožení. Jinými slovy, koronavirus není pro lidi nakažlivý! A stejně tak není možný jeho přenos z osoby na osobu a už vůbec ne na zdravé jedince.

2021 08 24 05Dr. Mikovits říká, že „když vezmete syntetickou část viru a pěstujete ji v opičích buňkách, dostanete kombinovanou věc, složenou z různých opičích virů; pak je to opičí virus. Jeho HIV součást pochází z opičího imunitního viru, což je také jeden z přirozených opičích virů.“

Proto byl koronavirus rozšiřován běžným očkováním proti každoroční chřipce a proti ostatním nemocem, jak již zmíněno. Americké Oddělení obrany potvrdilo, že ti, kteří dostávali tyto injekce v letech 2017-2018, jsou mnohem citlivější na nákazu koronavirem.

Fauci o tom dobře věděl

Podle Dr. Mikovits, Dr. Fauci všecko toto dobře věděl (před lety pracoval v té stejné laboratoři jako ona) a proto poslal buněčný materiál do laboratoře ve Wuhanu, kde měl být zezbraněn. Pokusy s viry, spolu s použitím opičích tkání dokázaly, že je možno vyprodukovat nekonečné množství obměn. Amino kyseliny dokážou změnit virus leukemie na virus Parkinsonovy nemoci a to množství obměn, které je takto možno docílit, je nekonečné.

Jenže chyby v očkování se dají snadno svést na přírodu a na zdravotní dispozici každého jedince, což je důvod, proč Dr. Fauci a jeho spoluviníci v tomto nemorálním pokusu nutí jejich vakcíny na všecky, aby zakryli své vlastní zločiny. Jejich výzkum virů je skrz naskrz vědecký omyl, snad i záměrný a dnes otravují milióny lidí a dělají je přecitlivělé na jakékoliv další infekce na roky a roky dopředu. Big Tech pro ně censuruje vědecké zprávy opačného názoru, takže veřejnost se těžko doví o co skutečně jde.

Je ještě jedna podivná věc, která byla zaznamenána hned u prvních případů korony a to je radiace. Dokonce ta první úmrtí byla vedena jako úmrtí radiací. Všichni mrtví se jevili jakoby ozářeni radioaktivním materiálem; měli všecky známky úmrtí na radiaci. Nebyla to ale radiace, kdy je člověk vystaven radioaktivnímu prachu, protože v jejich tělech nebyly stopy po žádném radioaktivním materiálu. Spíš to vypadalo na ozáření zvenčí a pochopitelně, teprve později vyšly najevo informace o mobilových anténách a nově zaváděné 5G technologii, která snadno dokáže něco takového způsobit.

A protože ozáření mikrovlnami se projevuje jako chřipka, mnohá úmrtí, způsobená bezdrátovými 5G anténami, byla vydávána za úmrtí na COVID, přesně jak nás David Icke informoval už na začátku minulého roku. COVID byl použit pouze na zakrytí skutečného původu těchto nemocí, což bylo vždycky a je pořád dál, pouze 5G.

Další zbraň proti nám

Podle Dr. Richarda Fleminga, Fauci a jeho organizace už má v zásobě další biologickou zbraň, která má schopnost vyvolat příznaky podobné HIV a zcela potlačit imunitu. Údajně tento nový druh dokáže přelstít imunitní systém a infikovat nás. Virus COVIDu se mění a mutuje pouze kvůli očkování. Takže to, o čem média prohlašují, že plandemii zastaví, což je očkování, ji ve skutečnosti vytváří. Zrada spočívá v tom, že všechen výzkum a vývoj ve Wuhanu byl financován americkou vládou, z peněz daňových poplatníků.

Viry mají velké možnosti obměn, říká Dr. Fleming. Čínský virus, neboli Covid se v přírodě nevyskytuje a změny, kterým podléhá, jsou ty stejné, jakým by podléhal živý organizmus. Takže – je to neživý virus, anebo je to živý organismus, třeba parazit, nebo mikroorganismus? A tak, jak antibiotika pomáhají vytvářet silnější a mocnější nemoci, stejně tak očkování pomáhá vyrábět „superviry.“

Bohužel, ti, kteří již byli očkováni mRNA látkami, které vytváří hrotovou bílkovinou (spike protein), budou nadále náchylní k daleko vážnějším chorobám a budou tyto roznášet i na druhé lidi. A v souvislosti s 5G technologií bude ještě celá další škála problémů přidána.

Očkování proti Covidu z nás dělá geneticky změněné tvory

Dr. Carrie Madej říká, že naše DNA je podobné binárnímu počítačovému kódu. Stačí malá změna a vliv na zbytek DNA je obrovský. Tak jako v počítačovém programu, i u DNA je možno něco vydělat, něco přidat, změnit umístění – ve všech těchto případech je měněn náš genetický kód, neboli přepisujeme program, který je podstatou našeho lidství. Jak moc změn je možno udělat, než přestaneme být lidé, to málokdo ví. Už to, že co do nás injekčně vpravují je umělé a je to patentované je dost odstrašující. Takže když v sobě přechováváme patentovanou látku, stáváme se rovněž patentovatelnými, stáváme se majetkem toho, kdo tyto patenty vlastní. Dokonce i Nejvyšší soud v Americe to potvrdil soudním rozhodnutím.

Při výrobě těchto injekcí, které jsou po celém světě rozšiřovány a lživě prohlašovány za bezpečné, bylo naprosto vynecháno testování, což není vědecký přístup. Jenže jakmile to farmaceutickému průmyslu jednou prošlo, udělají to stejné i s jinými vakcínami a prostě je nebudou testovat, což už se opravdu děje. Pro povolení k použití potřebují pouze prokázat, že vakcíny vyprodukují protilátky, což je naprosto nedostačující a často i škodlivé.

Veškerá očkování také obsahují MRC5, což jsou tkáně z potracených dětí, kterým se také někdy říká diploidní buňky. Tyto tkáně jsou nesmrtelné, což znamená, že nikdy nezahynou, ale stále dál, do nekonečna se rozmnožují, jako správné rakovinné buňky, což jsou. Takže nás očkují rakovinnými buňkami, škodlivými chemikáliemi, což zvyšuje možnost mutace našich vlastních genů a možnost přenosu nemoci na druhé lidi. Spojení více očkování dohromady se chová synergicky, což znamená, že jejich vliv se nesčítá, ale násobí, někdy i mnohonásobí.

Syntetické DNA očkování, které vyvinula DARPA (americký vojenský výzkum) dokáže „zesílit a zkoruptovat“ člověka v jeho genetické podstatě. DARPA rovněž vynalezla způsob vložení nanotechnologie do člověka bez chirurgického zákroku. Nanotechnologie dokáže spojit mozek s počítačem, takže počítač pak může psát přímo do mozku. Tímto způsobem je možno se naučit cokoliv, třeba cizí řeč, nebo nějaké řemeslo, během několika dnů. Nevýhoda je, že někdo jiný ovládá náš mozek, může také ovládat naši paměť a postupně nemusíte vědět co je skutečnost a co je výmysl. Stanete se figurkou v počítačové hře, kterou hraje někdo jiný.

DARPA rovněž vynalezla již známý hydrogel, který se nachází v současných očkováních proti Covidu. Tato látka se může napojit na různé „apps“ v mobilu a trvale hlásit zdravotní stav člověka a mnoho jiného. Jakmile se jednou nachází v lidském těle, rozrůstá se dál a dál a ve skutečnosti nevíme, jak moc dokáže ovlivnit naše DNA. Tyto apps v mobilu mohou být zastaveny, ale nemohou být odstraněny. A jakmile máte v sobě hydrogel, ten hlásí všecko, jaký máte krevní tlak, krevní cukr, teplotu, menstruační cyklus, kolikrát máte sex, kolik alkoholu vypijete, jaké vitamíny a minerály berete, kdy jste spadli, kolik kroků denně uděláte, jestli jste naštvaní, nebo se smějete, jak spíte – to všecko je neustále hlášeno někam do dálky, neznámému počítači a ti, kteří tento počítač ovládají o vás pak ví naprosto všecko.

Vakcíny nejsou vůbec bezpečné a stejně tak nejsou účinné. Skrze vakcíny nám jsou do našich těl vloženy mutagenní materiály, jedy, nejrůznější zvířecí geny, včetně tkání z potracených lidských zárodků. Tímto způsobem je možno vytvořit neznámé, ale trvalé genetické změny. Je očekáváno, že tímto způsobem bude vytvořen nový druh člověka a pravděpodobně zničen ten dosavadní druh. Nanotechnologie v našich tělech z nás rovněž vytvoří roboty.

Očkování není bezpečné

Dr. Shawn Brooks, PhD. připomíná vynálezce mRNA vakcíny, Dr. Roberta Malone, který prohlásil, že „nikdo by se nikdy neměl nechat touto injekcí očkovat. Nikdy, za žádných okolností.“ Lidé, kteří se očkovat nechali, zemřou během 6 měsíců až 3-5 let. Z toho není vyhnutí, říká Dr. Brooks.

Jsou tři důvody pro toto tvrzení:

  1. Injekce dramaticky sníží funkčnost imunitního systému. První injekce sníží imunitu o asi 15 % a druhá o dalších 35 %. Jakékoliv další injekce člověka zabijí. Jestliže si nechá v budoucnu píchnout injekci proti chřipce, pak zemře.
  2. Posílení protilátek ošidí imunitní systém, který jich pak vyprodukuje příliš mnoho. To způsobí tak zvanou cytokinovou bouři a člověk zemře. Proti tomuto není žádná pomoc, žádné léky.
  3. Krevní sraženiny – každý komu píchli kteroukoliv z těchto injekcí, je má. Jestli nevěříte, nechte si udělat D-Dimer test, který vyhodnocuje krevní sraženiny na mikroskopické úrovni.

Milióny již zemřely kvůli těmto injekcím, zvaným „očkování.“ Všichni očkovaní, včetně dětí, budou trvale sterilizování (neplodní). 80 % žen, které se nechaly očkovat během prvních tří měsíců těhotenství, potratily a byly nadále sterilní. Injekce rovněž obsahují HIV, které takto dostáváte do sebe. Hrotová bílkovina půlí naše vlastní RNA a my přestáváme být lidmi. Rovněž jsme natrvalo ohroženi nespočetnými nemocemi.

Přesto, že očkování nefunguje, je nám stále vnucováno

Nemoci a úmrtí, způsobené očkováním se hromadí a přesto nás chtějí všecky co nejrychleji očkovat. Co nejrychleji proto, že následky na tento nepřirozený zásah se dostaví až po čase, takže lidé ještě pár týdnů nebudou vědět o strašlivém vlivu těchto vakcín. Do té doby je snaha podchytit co největší množství, aby nás co nejvíc zlikvidovali.

Pro-očkovací propaganda se valí stále dopředu jako tank a ničí všecko, co se jí dostane do cesty. Pojišťovny posílají úpěnlivé výzvy, abychom zachránili když ne sebe, tak své okolí a media neustále třískají do bubnů paniky, strachu a lží. Politické a jiné známé osoby se nechávají očkovat před kamerou, ve snaze dodat nám odvahu a podnítit nás k tomu stejnému. I Dr. Fauci se nechal očkovat před kamerou, dopustil se ale podstatné chyby: když odcházel, tak se držel za opačné rameno, než za to, do kterého údajně dostal vpich. V krátkém videu můžete vidět, jakým způsobem byl očkován belgický Premiér – injekční stříkačka nemá žádnou jehlu.

Tábory na izolování neočkovaných – koncentrační tábory

2020 01 26 02V Americe, v Australii a i jinde zašli tak daleko, že navrhují tábory na isolaci neočkovaných, čímž jsou myšleny koncentrační tábory. (Věnujte v článku odkazu pozornost filmu známého ruského TV komentátora Arkadije Mamontova OPERACE REX) Je to nápad šílenců v CDC (Center pro kontrolu nemocí), která je soukromá organizace a přesto si diktuje, jakoby byla hlava státu. Chtějí přemístit všecky neočkované do těchto táborů, za trojitý, 3 m vysoký plot s žiletkovým zakončením! A přitom jsou to očkovaní, kteří jsou nemocní a tyto nemoci roznášejí, produkují obměny původní nemoci a umírají na Covid. Když více než 50 % úmrtí na Covid tvoří očkovaní, jakou cenu pak takové očkování má?

CDC samo potvrzuje, že vakcína nechrání proti novým obměnám nemoci. To, že nechrání ani proti nemoci původní, takticky zamlčují. A oběti Covidu mezi neočkovanými, pokud vůbec jaké jsou, protože PCR testy jsou z 99 % nespolehlivé, mají většinou jednu a více přídavných těžkých nemocí, na které s největší pravděpodobností zemřeli. To ovšem není politicky správné tvrzení a tak není bráno v úvahu.

CDC dokument říká, že do těchto táborů budou přesunuti hlavně starší lidé a pak ti, kteří mají jakékoliv jiné vážné nemoci. To znamená, že jak již bylo psáno v předchozím článku, jakmile tam tyto lidi umístí, odepřou jim veškerou lékařskou péči, nasadí namísto lékařů a odborného personálu cvičitele a trenéry a nemocní budou umírat jako mouchy zjara.

Muži, ženy a děti mají být v těchto táborech umístěni odděleně, i když malé děti mohou být uvězněny s jedním opatrovatelem – není řečeno, jestli to bude některý z rodičů, anebo cizí osoba. Namísto záchodů a koupelen budou společné latríny a umývárny. Žádný z uvězněných se nesmí vzdálit ze své „zelené zóny.“ Je čítáno s tím, že to všecko vytvoří psychologické problémy.

Je zajímavé, že tento dokument je psán jakoby pro cizí země, z nichž některé jsou i jmenovány. A přitom dobře víme, že to všecko se vztahuje i na Ameriku a že to není ani trochu dobré. Touto dobou dokonce chtějí do podobných koncentračních táborů umístit i ty, kteří se zúčastnili manifestace 6. ledna 2021 ve Washingtonu D.C., na kterou tehdejší president Trump lid vysloveně pozval. To je naprosto protismyslné a protizákonné. Žádný z těchto lidí se ani v nejmenším neprovinil. Ti, co se skutečně chovali ničivě, to byli členové Antify a BLM, které tam zrádci národa sami navozili ve vládních autobusech a z těch nebyl žádný obviněn a vězněn.

Jaká je situace v Evropě?

Jak hlášeno, k 18. srpnu 2021, v Evropských zemích je celkem 21 766 úmrtí a 2 milióny nemocných, z toho 50 % vážně nemocných, kteří doplatili na tak zvaná očkování proti COVIDu. Jestli jsou všichni nemocní a zemřelí hlášeni, není jisté, takže tato čísla mohou být mnohem vyšší.

Please publish modules in offcanvas position.