KŮROVEC a KONSPIRAČNÍ TEORIE

prof. Ing. Vladimír SIMANOV, CSc., emeritní profesor MENDELU Brno

2019 06 19 10onspirační teorie vysvětlují historické i současné události jako výsledek tajného spiknutí skupiny mocných činitelů. Proto se objevují vždy, když se oficiální vysvětlení určitého jevu nejeví věrohodné. Od vlád států, přes mezinárodní organizace, tajné služby, tajné spolky, politické strany, církve, nevládní organizace, nadnárodní firmy, mocné korporace po mimozemské civilizace.

Čtěte ZDE