MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ: Mezinárodní varovná zpráva o COVID-19 ze 4. února 2021

Aneb Lockdown
a globální vědecký podvod
nebývalých světových rozměrů.

2020 01 26 02Upozorňujeme naše čtenáře na toto veledůležité mezinárodní prohlášení zdravotnických pracovníků, lékařů a vědců ze 4.2.2021, které bylo zasláno vládám 30 států. Následuje kompletní text MIMOŘÁDNÉ ZÁVAŽNOSTI, jenž byl vládám zaslán.

2020 01 26 02Text dokumentu k přečtení je ZDE