ZÁKAZ VÝUKY NEWTОNOVÝCH ZÁKONŮ NA ZŠ, MULTIKULTURALITA VŠAK ANO!

2021 02 15 01NATÁLIE VACHATOVÁ (Pravý prostor)

Ministerstvo školství vydalo revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, v níž škrtlo z učiva Newtonovy zákony z důvodu obtížnosti látky.

2021 02 15 022020 12 23 13de ubrali, přidali jinde. Látka přibyla v oblasti Multikulturní výchova. Tam to obtížné nejspíš není. “Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami”, čtu v 173-stránkovém dokumentu. Cpou to do těch dětí pěkně, najdeme tu “multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování”, “vstřícný postoj k odlišnostem” nebo “princip sociálního smíru a solidarity”.

2021 02 15 032021 01 09 02aktuálních rámcových vzdělávacích programech už nenalezneme aplikaci Ohmova zákona, žáci se už třeba ani nedozví, čím se liší hvězdy od planet a také byly vyřazeny výstupy věnující se aktivnímu vystupování proti vandalismu a uvádění příkladů mezinárodního terorismu. Pryč šly i výstupy věnující se povinnostem občana při zajišťování obrany státu a příliš složitá je prý i konkretizace rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti.

Místo toho budou do našich dětí rvát tohle:

  • odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
  • nekonfliktní život v multikulturní společnosti
  • aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti
  • zohlednění potřeb minoritních skupin a otázku lidských práv

Co to, sakra, je?!!

2020 01 26 02Pozn. Našeho Restartu: Jak se k tomuto postaví KSČM a ostatní levice??? Vždyť tohle je genocida cíleně páchaná na mladém pokolení vládními úředníky!!!


2020 01 26 02 Dopis fyziků ministru Plagovi
2020 01 26 02 Přehled škrtů