ZÁKAZ VÝUKY NEWTОNOVÝCH ZÁKONŮ NA ZŠ, MULTIKULTURALITA VŠAK ANO!

2021 02 15 01NATÁLIE VACHATOVÁ (Pravý prostor)

Ministerstvo školství vydalo revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, v níž škrtlo z učiva Newtonovy zákony z důvodu obtížnosti látky.

2021 02 15 022020 12 23 13de ubrali, přidali jinde. Látka přibyla v oblasti Multikulturní výchova. Tam to obtížné nejspíš není. “Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami”, čtu v 173-stránkovém dokumentu. Cpou to do těch dětí pěkně, najdeme tu “multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování”, “vstřícný postoj k odlišnostem” nebo “princip sociálního smíru a solidarity”.

2021 02 15 032021 01 09 02aktuálních rámcových vzdělávacích programech už nenalezneme aplikaci Ohmova zákona, žáci se už třeba ani nedozví, čím se liší hvězdy od planet a také byly vyřazeny výstupy věnující se aktivnímu vystupování proti vandalismu a uvádění příkladů mezinárodního terorismu. Pryč šly i výstupy věnující se povinnostem občana při zajišťování obrany státu a příliš složitá je prý i konkretizace rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti.

Místo toho budou do našich dětí rvát tohle:

  • odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
  • nekonfliktní život v multikulturní společnosti
  • aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti
  • zohlednění potřeb minoritních skupin a otázku lidských práv

Co to, sakra, je?!!

2020 01 26 02Pozn. Našeho Restartu: Jak se k tomuto postaví KSČM a ostatní levice??? Vždyť tohle je genocida cíleně páchaná na mladém pokolení vládními úředníky!!!


2020 01 26 02 Dopis fyziků ministru Plagovi
2020 01 26 02 Přehled škrtů

Please publish modules in offcanvas position.