Studenti Harvardu: odeberte tituly Trumpovým příznivcům!

2020 12 01 03P.C. Roberts (překlad Lubomír Man)

Studenti na Harvardu, zařazení do programu pokročilejšího studia, zaměřeného na praxi (tzv. Degree Students), společně s absolventy Harvardu 2020 11 17 03žádají, aby univerzita odebrala tituly těm svým bývalým studentům, kteří podporovali prezidenta Trumpa a v současnosti pracují ve vládních úřadech.

2020 12 22 03řihlaste se tedy ke studiu na Harvardu a učte se zde totalitní praxi. Absolventi harvardské Kennedyho fakulty pošpinili jméno prezidenta Kennedyho tímto svým požadavkem: „Harvard musí odebrat tituly těm svým absolventům, jejichž projevy a podvracení demokratických procesů, zakořeněné v historii nadvlády bílých, vyprovokovaly 6. ledna násilné povstání.“

2021 01 10 09ak tento požadavek dokazuje, Harvard už vzdělané lidi neprodukuje. Produkuje indokrinované lidi s vymytými mozky. Šestého ledna žádného násilného povstání nebylo a „podvracením demokratických procesů“ byla jedině volební krádež, které se na Trumpovi dopustila Demokratiká strana.