Nositelé nové kultury přicházejí, aby nás obohatili

Zásadní otázka vyvstává:
PROČ ČESKÁ LEVICE NEZAUJÍMÁ JEDNOZNAČNÝ POSTOJ?

2021 01 16 01