Zemřel pan Miroslav Starý, vydavatel Severočeké pravdy

2021 01 10 172020 12 22 03an Miroslav Starý byl zcela výjimečný člověk. Byl velmi vzdělaný, odvážný a zároveň laskavý, veselý, skromný a neokázalý. Měl velký novinářský dar, okořeněný jemným smyslem pro humor. Psal skvělé politické komentáře, a analýzy, zabýval se historií.

2020 12 22 08le navíc – kromě svých literárních a politických talentů – uměl krásně zpívat (jeho hlas byl obdobou hlasu Karla Gotta) a také vystupoval s hudební skupinou na různých společenských akcích.

2021 01 10 18

2021 01 09 02roce 2015 jsem objevila internetový zpravodaj Severočeská pravda a byla jsem překvapena a nadšena jeho skvělým obsahem. Kontaktovala jsem vydavatele – pana Miroslava Starého – a v podstatě ihned jsme se domluvili na spolupráci. Nadchl ho program ANS. Kromě provozování perfektních webových stránek vydával i zpravodajský měsíčník Severočeská pravda, který se stal postupně jakýmsi tiskovým orgánem ANS. Pan Miroslav Starý byl také zvoleným předsedou Rozhodčí komise ANS a předsedou krajského klubu ANS Liberec.

Pana Miroslava Starého jsem si velmi vážila a od počátku s ním konzultovala mnohé politické kroky ANS. Jeho odchod byl pro nás, kteří jsme ho znali, jako rána z čistého nebe. Jeho zkušenosti jsou nenahraditelné.

Z technických důvodů se nemohl zúčastnit přímého vysílání posledních loňských Aktuálních komentářů ANS dne 17.12.2020 (Zhodnocení roku 2020) na Svobodném vysílači, ale všem členům a sympatizantům adresoval toto své poselství:

Všem normálním a slušným lidem přejeme pohodové Vánoce ve společnosti jejich nejbližších a nejmilejších, protože to jsou ty nejkrásnější a nejvzácnější dárky, které nám Vánoce přinášejí. Nenechme si je vzít!

Do nového roku přejeme všem lidem, aby si lépe uvědomovali, kde je jejich domov, naše krásná zem, ve které žijí a chtějí žít dál svoje spokojené a důstojné životy. Lidem přejeme, aby si uvědomili, že jsou nejvyšší formou života pro schopnost používat vlastní hlavy a mozky, nenechali si tuto schopnost ničit televizními a dalšími elektronickými deformačními prostředky. A aby neztráceli možnosti normálního logického myšlení, schopnost hodnocení dějů a jevů a zachovali si rozum, který jsme si zvykli nazývat zdravým – selským.

Přejeme všem, aby nalézali dostatek sil a odhodlání své domovy a své životy bránit proti všem zločincům a zaprodancům, kteří by nám je chtěli brát. Aby měli dost sil stavět se proti psychickému násilí, nenechali se nikým zastrašovat. Aby společně odolávali všem formám násilí, včetně chemicko-biologického testovacího a vakcinačního teroru a aby se dokázali společnými silami zbavit jejich nositelů.

Vážený pane kolego Miroslave Starý, hovořím jménem všech členů ANS, kteří Vás znali a vysoce oceňovali Vaše schopnosti a znalosti, budete nám velmi chybět, měli jsme Vás moc rádi.

Čest Vaší památce!

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS, Praha 8.1.2021