NÁTLAK NA PLOŠNOU VAKCINACI PŘÍPRAVKEM, KTERÝ NEMÁ HOTOVÉ KLIN. ZKOUŠKY, JE ZLOČINNÝ

Daniel Novák (ZDROJ)
Redakčně kráceno, aby vynikla KLÍČOVÁ fakta.

2020 12 23 12inulý týden Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) začal posílat jednotlivým zdravotnickým zařízením a lékárnám tento dokument ─ ZDE, který se týká vakcín od společností Pfizer/BioNTech (jejich název je ,,Comirnaty 500“), jejichž vakcíny koncem roku začínají proudit do České republiky. V lednu a únoru jich mají dorazit milióny kusů. Jenže sám SÚKL porušil zákon a vlastní pravidla.

Úkoly SÚKLu jsou takovéto:

Každý hromadně vyráběný léčivý přípravek podléhá před uvedením na trh v České republice registraci. V rámci registračního procesu se posuzuje dokumentace, ve které budoucí držitel registračního rozhodnutí prokazuje bezpečnost, účinnost a kvalitu přípravku. Posuzují se také indikace, kontraindikace, dávkování přípravku, klasifikace pro výdej, ale i příbalová informace pro pacienta a návrh textů na obal léčivého přípravku. Součástí rozhodnutí o registraci je i souhrn údajů o přípravku (SPC), který slouží lékařům a zdravotnickým odborníkům jako klíčový zdroj informací o léčivém přípravku.

2020 01 26 02Jelikož chybí dokumentace o prokázání bezpečnosti, účinků a kvality přípravku, stejně jako údaje o kontraindikacích (4. str. dokumentu), takže SÚKL takový přípravek neměl vůbec zaregistrovat. Vakcína podle (strany 17/18) dokumentu nemá pro Evropskou unii finální schválení, ale pouze podmínečné schválení.

Farmaceutická společnost BioNTech jako partner Pfizeru musí do července 2021 dodat podklady pro konečné schválení, přičemž závěrečnou klinickou studii musí Pfizer dodat evropské lékové agentuře do konce roku 2023. V Evropské unii se bude očkovat, tedy podle plánu Evropské komise, přes 300 miliónů obyvatel vakcínou, která bude mít klinické studie hotové až v prosinci 2023. Jinými slovy, z obyvatel EU se stanou pokusné subjekty experimentu daleko většího, než prováděli nacisté v omezených prostorách koncentračních a vyhlazovacích táborů. Následující fotokopie je toho zřejmým dokladem.

2020 12 29 01

Zrekapitulujeme si současnou situaci, v jakém v kontextu je propaganda okolo očkování prováděna:

  • VIR SE SMRTNOSTÍ 0,23 % (DLE WHO) OHROŽUJE JEN JASNĚ VYMEZENÉ RIZIKOVÉ SKUPINY.
  • MÍSTO OCHRANY RIZIKOVÝCH SKUPIN SE PRONÁSLEDUJÍ ZDRAVÍ OBČANÉ (TESTOVÁNÍ, TRASOVÁNÍ, UZÁVĚRY, LIKVIDACE ŽIVNOSTÍ I PRACOVNÍCH MÍST, VAKCINACE MÍSTO IMUNITY).
  • ZNEUŽÍVÁ SE NOUZOVÝ STAV, KTERÝ MÁ SLOUŽIT JEN PRO SITUACE VÁŽNÉHO OHROŽENÍ, NIKOLI PRO SEZÓNNÍ VĚCI: DNES JSOU TO CHŘIPKY V CHŘIPKOVÉ SEZÓNĚ, ZÍTRA TO BUDE MRÁZ V ZIMĚ…
  • 2020 01 26 02LÉK, KTERÝ LZE POUŽÍT I PROTI COVIDU, EXISTUJE 50 LET A JMENUJE SE ISOPRINOSINE (podrobněji ZDEZDE): JE TO AŽ 100 % PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ A 70 % ÚSPĚŠNÁ LÉČBA STŘEDNÍHO A TĚŽKÉHO PRŮBĚHU JIŽ NEMOCNÝCH. DÁLE JSOU K DISPOZICI ANTIVIROTIKA.
  • MÍSTO VYZKOUŠENÝCH LÉČEB PRO CÍLOVÉ SKUPINY SE PROPAGUJE VŠEOBECNÁ APLIKACE EXPERIMENTÁLNÍ VAKCÍNY, KTERÁ BUDE MÍT HOTOVÉ KLINICKÉ STUDIE AŽ V PROSINCI 2023.
  • FAKT, ŽE VAKCÍNA MŮŽE ZAMEZIT VZNIKU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEZNAMENÁ, ŽE ZAMEZÍ VIRU SARS-COV-2 VE VSTUPU DO ORGANISMU A JEHO PŘESUNU NA DALŠÍ SUBJEKT. JE TEDY ZHOLA NESMYSLNÉ HOVOŘIT O „ODPOVĚDNOSTI ZA OSTATNÍ“ ANEBO DOKONCE NA ZÁKLADĚ (NE)PODSTOUPENÍ VAKCINACE NĚKOMU DÁVAT BONUSY NEBO PROTIÚSTAVNĚ ODEBÍRAT ZÁKLADNÍ PRÁVA.
  • OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU (ČI JEJICH PODMIŇOVÁNÍ VAKCINACÍ) BY MĚLO SMYSL V SITUACI, KDY BY SE NĚJAKÁ VYSOCE SMRTNÁ NEMOC ŠÍŘILA LOKÁLNĚ (NAPŘ. AFRICKÁ ŽLUTÁ ZIMNICE) Z DŮVODU, ABY SE NEDOSTALA DO DALŠÍCH REGIONŮ A ZEMÍ. V SITUACI, KDY SE JEDNÁ „JEN“ O NOVÝ CHŘIPKOVÝ VIRUS, KTERÝ JE JIŽ PO CELÉM SVĚTĚ, ŽÁDNÉ OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU NEMÁ SMYSL.

2020 01 26 02Z výše uvedeného je zřejmé, že se politici, kteří se experimentu, jeho propagace a vymáhání jakkoli zúčastní, tedy osoby veřejné moci jednající jménem státu, dopouští podle mezinárodního práva zločinu proti lidskosti.

2020 01 26 02Zločinem podle mezinárodního práva rozumíme chování těch fyzických osob, které v postavení státního orgánu způsobily, že jejich chování je přičteno státu jako porušení jus cogens a toto porušení pak je kvalifikováno jako mezinárodní zločin státu samotného. Jedná se o odpovědnost jak státu, tak odpovědnost konkrétních fyzických osob.

Dokumenty Amerického úřadu pro kontrolu nakažlivých nemocí uvádí, že 2.8 % lidí, kteří se zúčastnili tohoto pokusu utrpělo ihned (v řádu max. dní) vážné zdravotní následky, které vyžadovaly nemocniční péči a dlouhodobou pracovní neschopnost

Jak sami vidíte, tak to, co připravují naši politici pod vlivem globalistů a farmaceutických kartelů, splňuje podstatu zločinu proti lidskosti. Něčeho se již dopustili a to hlavní je teprve před námi. Pokud myslí vážně některé své úvahy a budou na nich trvat i situaci, kdy budou již přímé škody na zdraví a životech jako následek této vakcinace (zatím vyplouvají na povrch v USA, kde 3150 lidí z 112 807 očkovaných skončilo v dlouhodobé pracovní neschopnosti a v nemocnicích), tak mohou politici svůj zločin proti lidskosti rozšířit o úmyslné zabití, případně o genocidu, pokud se škody na zdraví budou jevit jako ohrožující celou společnost.