KORONAVÍRUS AKO NAJVYŠŠIE ŠTÁDIUM KAPITALIZMU

PhDr. Michal Dieneš, CSc.

Budajom to začalo, Budajom to skončí

Poznáte slávnu rozprávku o Arabele? Začína i končí čarovným zvončekom. Vec i symbol zároveň. Darebácky a zločinecký režim, ktorý nám v novembri 89 nainštalovali falošní proroci, s pouličným Budajom a Kňažkom, dodýchava. Nie, žeby padol sám od seba, a premenil sa na zlý sen, len kulminuje. V úpadku, i do rozsahu a následkov. A koronakríza tomu dáva korunu; jedným lesk (peňazí), druhým biedu.

Oslavy 31. výročia prevratu budú ako tradične pripomínať tancovanie na Titanicu, no niektorým pasažierom sa to už prestáva páčiť. Je to aj tým, že toľko pomätencov vo vládnucej lumpeninteligencii – za jedno volebné obdobie – sme hádam ešte nemali. A čo je na tom naj? Koncentrovane, a bez akýchkoľvek pochybností, potvrdzujú Leninovu charakteristiku slobodných volieb v kapitalizme. Je stará viac ako sto rokov, ale hľadačov pravdy poteší: Občan si v nich SLOBODNE vyberá kto ho v ďalšom období bude ohlupovať a okrádať.

Je tak, pasažieri a účastníci testovania? Jedno z úderných a mimoriadne obľúbených hesiel naivných a hlupákov, vtedy na barikádach, bolo, že chcú Vládu odborníkov. Sorošova krajčírska dielňa ušila Majdan na mieru každej socialistickej krajine. Len zabudli na dialektiku, na božie mlyny: veci sa menia vo svoj protiklad. Vládne nám pravá, najpravejšia tvár Novembra 89. Na pripomenutie, vo federálnej i v republikových socialistických vládach, sedeli akademici, kandidáti vied, docenti, doktori, inžinieri; každý jeden s dlhoročnou praxou v oblasti za ktorú zodpovedal. A dnes? Krajinu vedú ľudia, ktorí nedokážu napísať ani len diplomovú prácu. A ešte sa tým pýšia! Skromné, a naozaj slušné Havlove deti.

Celé garnitúry ponovembrových politikov, až na pár výnimiek, len oscilovali okolo takejto úrovni. Žiaľ, nie len vzdelaním, ale aj morálkou. Stav našej spoločnosti – ekonomický, sociálny a mravný - je dôkazom. Ak dostanú ešte jedno desaťročie, aby sa formálne vyrovnali časovému pásmu komunistov, zo Slovenska (ale i Česka) nezostane ani len názov. Stavíme sa?

Kapitalizmus je totalitaristický režim; totalita. Maskuje sa do slov a fráz

o slobode, demokracii a ľudských právach. Zlodej kričí, chyťte zlodeja. Aj táto úspešne prebiehajúca koronakríza je toho dôkazom. Ide v nej o úplne iné ciele, než chytiť vírus a zakrútiť mu krkom. Prečo sa nenasadia bezpečné a účinné lieky, o ktorých dobre vedia, že sú? Len preto, že sú z Ruska alebo z Kuby? Ako napĺňajú vládne vyhlásenie o inovatívnej medicíne? V rámci Česka a Slovenska, podľa oficiálnych správ, zomrelo viac ako 8 tisíc ľudí. To nevadí ani trasorítkam s medicínskym vzdelaním? Čakajú na čo, na nové tituly, novú kariéru? Nič z toho nebude, len staroba a smrť; ako u každého v istom veku!

Matovičovi by sme mali byť vlastne povďační. Veď nám všetko prezradil, a nie len o sebe. Nadnárodná Hra, ktorú organizujú na záchranu dolára a na ňom postavenom systéme, je v kocke asi takáto:

2020 01 26 02Na princípe strachu stupňovať agresiu voči obyvateľstvu. Kombinovaním „logických“ a nezmyselných opatrení legalizovať teror; príklad: na testovanie mohli obete stáť v radoch, ale už – tí istí - nemohli ísť na cintoríny! Cieľ: demoralizovať spoločnosť a zbaviť ju vôle brániť svoje ústavné práva, existenciu rodiny, národa, štátu. A tak ako za Hitlera, kto sa vzoprie, bude trestaný. Práca – vlády a parlamentu – oslobodzuje. Vtedy Židov, teraz ovce.

2020 01 26 02Likvidovať domáce produktívne zdroje, v najširšom zmysle slova. Ešte viac prehĺbiť závislosť na vonkajších – euroatlantických – partneroch. Zomknúť sa! Na akých hodnotách?

2020 01 26 02Rozvrátiť verejné financie (národné meny), aby sa otvorila a legalizovala cesta k zavedeniu systému štátnych úverov, ktoré sa nebudú dať nikdy splatiť. Je to tá diaľnica, ktorá má – chaosom podobným vojne – zachrániť dolár? Prepočítavam. Na najbližšej križovatke odbočíte – k nám.

2020 01 26 02Na územiach národných štátoch rozmiestniť cudzie vojenské jednotky, presnejšie žoldnierov z rôznych častí sveta. Jadrom budú migranti, v Európe prítomní a dobre vycvičení. Operačný čas: keďže veliteľské štáby sú už takmer na svojich miestach, stačí len rozdať ručné zbrane; 24 hodín?

2020 01 26 02Permanentne vymývať mozgy, osobitne mladej generácii, aby tento stav prijala ako správny a jedine možný. Nástroje: multikultúra, LGBT, sloboda, solidarita, ľudské práva a iné abstraktné (!) pekelné kecy. Mládež, ktorá neubehne 100 metrov, nikdy nebola ani len na zemiakovej brigáde, pre ktorú je Spartakiáda fuj, a starí rodičia príťaž, je na to perfektne pripravená. Mládež, ktorá si myslí, že svet začal vtedy, keď sa narodili (Miloš Kopecký, 1989).

2020 01 26 02Ustavične prekrúcať dejiny, osobitne znevažovať priebeh a výsledky druhej svetovej vojny. Z Ruska (ZSSR) urobiť rovnakého , ba väčšieho zločinca ako bolo – ich - Hitlerovo Nemecko. Neustále ho spochybňovať a provokovať. Odpad z Poľska, Pobaltia, Ukrajiny, Gruzínska už nastúpený.

2020 01 26 02Pokrokové dejiny ľudstva, vrátane socialistického obdobia, falzifikovať, vyberať z nich, bez kontextu doby a vonkajších okolností, len chyby a tie absolutizovať. Aby toto obdobie mohli použiť ako clonu na zakrytie svojich novodobých zločinov, doma i vonku. Permanentne spochybňovať a relativizovať všeľudské hodnoty, osobitne tie, ktoré boli v ére socializmu, ako nikdy predtým, naplňované.

Poznáte lakmusový papierik? Musia si najprv zmerať stupeň úpadku voličov, a tak i stupeň ľahostajnosti spoločnosti. Prijali zákon, kde s ľahkosťou a drzosťou im vlastnou, nám nariaďujú, čo si máme myslieť o období socializmu. Aj na tejto, možno už záverečnej skúške, preukázali, že z histórie nevedia nič, a že pravdivý (skutočný) výklad histórie nemá nič spoločné s názormi parlamentnej väčšiny. O pravde sa nehlasuje, pravda je výsledkom poznania. Veľké, doslova stáročné skúsenosti s tým má aj rímsko-katolícka cirkev, však. Je odsúdeniahodná a zločinecká? Alebo Norimberské zákony, aj tam a vtedy jasali nad ich prijatím. A dočkali sa.

Len na ilustráciu: keď vznikal štát Izrael, pre vzdelancov zo súčasného parlamentu, bolo to po II. svetovej vojne a po holokauste Židov, taká demokratická Veľká Británia bola proti. Lebo jej viac záležalo na rope v arabskom svete. Kde ešte v tom čase boli doma, kradli a ťažili. A prvou krajinou, ktorá de iure uznala Izrael, neboli USA, ale komunistický Sovietsky zväz. Už 17.5.1948, tri dni po jeho vzniku nadviazali diplomatické vzťahy. A Gottwaldovo Československo? 11. mája 1949 na zasadaní OSN patrilo medzi tie štáty, ktoré hlasovali za prijatie Izraela do OSN. Hádaj, kto z našich súčasných demokratov v zbrani bol proti?

Inými slovami, ak bol bývalý režim odsúdeniahodný a zločinecký, potom aj toto rozhodnutie Gottwaldovej komunistickej vlády bolo také? Ak použijeme slovník vládnucej lumpeninteligencie, komunistické Československo, tým, že vzniknuvší štát Izrael podporovalo hospodársky a vojenský - mnohí neskorší vysokí vojenskí predstavitelia študovali na vojenských školách v Brne a vo Vyškove - sa dopúšťalo odsúdeniahodných zločinov? Kto bol k utrpeniu Židov po vojne citlivejší, komunisti alebo triedni priatelia s frázami o slobode a demokracii? Nepopiera tento slávny zákon, pravda nepriamo, aj holokaust?

Aké zákony by mali potom prijať naši dnešní spojenci? Len také USA, keď pri svojom vzniku (Angličania, Španieli, Portugalci, Francúzi, Nemci ...) vyvraždili milióny Indiánov, vybili milióny bizónov - ich hlavnú obživu – Budaj nahlas! Zvyšky pôvodného obyvateľstva nahnali do koncentračných táborov, do rezervácií (gulagov), alkoholom a drogami im rozvrátili dušu, pamäť a budúcnosť. Kedy im vrátia anektované územia? Že až po Kryme?

2020 01 26 02Koloniálna minulosť našich euroatlantických spojencov je samý zločin. Opäť len ilustračne: britský parlament odhlasoval cenník, odmenu (!) za zabitie Indiána; koľko za muža, koľko za ženu, koľko za dieťa. A čo milióny otrokov? Už len ich označenie: ľudský dobytok. Ústav pamäti národa, ako klenot našich historikov a spolutvorca terajšieho zákona, vie o tom niečo? Americký kongres a Európsky parlament čakajú na vaše návrhy! Smajlík, však.

2020 01 26 02Nástup fašizmu je vždy a všade rovnaký. Dokonca aj pri výbere osobností. Hitler síce nepísal diplomovku, ale Mein kampf. Osobne si myslím, že aj jemu to napísali iní. Dielo skazy začalo veľmi podobne: najprv zlikvidovali komunistov, potom nabrali na mušku sociálnu demokraciu, a nakoniec: Židia. A po týchto čistkách už nebol nikto, kto by sa nás zastal. To je výrok jedného z preživších. Že je to aktuálne?

Holokaust a fašizmus sú atribútmi kapitalizmu. Ak masy dovolia, ide sa. Sloboda, demokracia, ľudské práva, pravda, spravodlivosť atď. – kto by to nechcel? Iba hlupák alebo zločinec. Ale to sú len abstraktné pojmy. Máte doma jablko, hrušku, stôl ako také? Aj vyššie spomínané všeľudské hodnoty sú bez kontextu na spoločenský systém len jalovými, prázdnymi frázami. Miera slobody či demokracie sa nemeria ani množstvom politických strán, ani vyhláseniami v parlamente, ale reálnym životom. V akých podmienkach ľudia žijú. Ako spoločnosť rozdeľuje bohatstvo vytvárané ľuďmi práce, ako sa stará o ich zdravie, vzdelanie; aké podmienky vytvára aby mohli dôstojne bývať, oddychovať, starať sa o výchovu detí, o starých a bezmocných. Ako sa tešiť zo života v každej jeho etape. Bez exekútorov, bez strachu z bezdomovectva, chudoby, choroby či vojny.

Keďže terajší systém takéto porovnanie so socializmom – až na banány a mandarínky - neznesie, tak hlupáci a trasorítky v parlamente určia kto je lepší. Novembrový prevrat len potvrdil triedne ciele kapitálu: žiť na úkor druhého, chamtiť, vykorisťovať, viesť vojny, organizovať akékoľvek zločiny, ak na ich konci je zisk, mamona. Za 31 rokov úpadku a rozvratu v každej oblasti spoločnosti, vygeneroval politikov, ale aj voličov, a celú nadstavbu, ktorí sú toho stelesnením. Už ani netreba študovať diela klasikov, stačí sa na nich len dívať a počúvať ich. A plakať. Nad sebou, či nad nimi?

Politici opozície, aj tí, ktorí tento stav zavinili, sa hotujú k protestom aby odstavili Matoviča a kol. Podobne aj masy, aj tí, ktorí tento stav do-volili, sa mobilizujú. Aby dostali po papuli. Ak jastrab Naď dodrží slovo, a treba dúfať, možno sa im aj rozsvieti. Prípadným odstavením Matoviča však nič neskončí. Všetko skončí, ale len ako nový začiatok – so všetkými ťažkosťami a problémami – ak skončí aj systém, ktorý politikov tohto typu stvoril a vygeneroval. A na tento krok treba nie len oprášiť Marxa, ale aj symboly práce. Presne tie, ktoré v spomínanom zákone zakázali. Tak sa ich boja. Nateraz len pribudne ďalší dôkaz o slobode a demokracii, ktorú nám zo známej krajčírskej dielne priniesli Budaj s Kňažkom. Že je to len perfektná a zábavná hra. Pravda, pokiaľ nie ste celkom dole.

2020 01 26 02Hlupákom stačí kapitalizmus. Múdri a čestní ľudia chcú viac.

Please publish modules in offcanvas position.