NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Nejzávažnější dokument, jaký kdy byl vytvořen

2020 10 18 04MUDr. Carrie Madej
Urgentní informace o vakcíně proti Covidu-19

Dr. Carrie Madej sdílí důležité informace o připravované vakcíně proti Covidu-19, proč představuje nebezpečí pro lidi, a jak to souvisí se vším, co se děje.

Chci vám jen říct, že spousta lékařů a výzkumníků se mnoho let pokoušela tyto informace dostat na veřejnost, ale byli umlčeni. Pokusila se o to spousta mých kolegů.

Vím, že já jsem se o to snažila, jak jsem jen mohla. Pokusili jsme se o tom říct veřejnosti. Když jsou za tím peníze, nefunguje to… média jsou kontrolovaná. Tohle je důvod, proč nevidíte více zdravotníků a ostatních výzkumníků o tomto mluvit. Některé vidíte, ale nevidíte skupiny nás.


2020 10 18 05Zdravím vás, přátelé.

Doufám, že všichni jste zdrávi a v pořádku, vzhledem k dnešní době. Zdá se, že náš svět se každým dnem mění, a je obtížné vědět, čemu v médiích věřit. Doufám, že naše skupina pomohla šířit ostatní informace a znalosti, abyste se cítili bezpečně a vyjádřili svůj názor. Jsem hrdá na to, že spousta členů začíná šířit informace na svých stránkách. Moc vám děkuji, protože každý kousek se počítá, a vím, že pomáhá. Takže děkuji. Tohle konkrétní video (viz níže) je o vakcíně proti Covidu-19.

2020 10 18 062020 10 18 07yslím si, že tyto informace jsou velmi urgentní, a chci, abyste se zamysleli nad tím, co budu říkat. Tohle pro mě není nové téma. Tyto věci o vakcínách jsem studovala alespoň 20 let. Jsem s tím velmi obeznámená a zasvěcená do těchto informací. To video se ale zaměřilo na vakcínu proti Covidu-19. Prosím, sdílejte ho se svými přáteli a rodinou a na svých sociálních sítích. Vím, že s Facebookem je to často frustrující. Mnohokrát jsem si ho chtěla zrušit.

Nicméně potřebujeme všechny, aby tam zůstávali a šířili informace, protože to má vliv. Nemůžou tam být jen negativní věci. Děkuji, že s tím pomáháte. Než začnu, musím říct, že nezastupuji žádnou společnost nebo skupinu. Nejsem placena a uvedené názory jsou pouze moje. Tyto informace nemají diagnostikovat nebo léčit žádného jedince. Pokud máte příznaky, navštivte prosím svého doktora.

Jmenuji se dr. Carrie Madej. Jsem lékařka interního lékařství, vystudovaná v osteopatii. Tohle video chci začít s nejdůležitější otázkou vašeho života: Co to znamená, být člověkem? Tohle je velmi důležitá otázka. Je důležitá kvůli této připravované vakcíně.

2020 01 26 02Varování Dr. Carrie Madej pro lidstvo před vakcínou na Covid-19 ─ ZDE

Vakcíny proti Covidu-19 jsou navržené tak, aby z nás udělaly geneticky modifikované organismy. Stejný jazyk a terminologie se používá v souvislosti se semeny, co vlastní Monsanto. Ti, co prosazují tuto technologii rekombinované DNA, jsou Inovio, která je financovaná nadací Gatesových, GlaxoSmithKline a Sanofi. Moderna tam teď také je, kterou nadace Gatesových také financuje. Takový typ DNA vakcíny nikdy předtím nebyl na lidech použitý. Zopakuji to… prosím, pochopte, že tohle nikdy předtím nebylo na lidech použito.

2020 01 26 02Nyní hodlají vzít něco, co jsme nikdy nepoužili, a všem to píchnout. Vakcinační testy jsou urychlovány takovým tempem, který jsem nikdy předtím neviděla, a který jsem ani nečekala, že uvidím. Přeskakují testy na zvířatech a rovnou testují na lidech. Vůbec nepoužívají dobrou vědeckou metodologii. Nemají žádnou randomizovanou placebo studii na žádnou vakcínu, což je zlatý standard, aby úřad FDA mohl schválit jakýkoliv lék. Neřídí se žádnými správnými vědeckými protokoly, aby se ujistili, že je to bezpečné, že to bude fungovat, aby o tom cokoliv věděli… a tohle chtějí do všech píchnout. Výrobci vakcín ve skutečnosti nenesou odpovědnost za škodu, což znamená, že když vám vakcína způsobí záchvaty, ochrnutí, apod., jako skupina nejsou za to zodpovědní.

2020 01 26 02Také jsou osvobození od randomizovaných kontrolovaných testů. Tohle dělají s vakcínou proti Covidu-19, ale také to dělají s ostatními vakcínami. Nevíme, jestli to vážně bude fungovat v rámci lidské populace. Skutečná a dobrá studie by ukázala, že to v lidské populaci funguje. Tyto studie nedělají… říkají, že na ně nemají čas.

Takže to vlastně nemusí vůbec fungovat. Položme si tedy otázku: Jaký je tedy za tím účel? Další důležitý fakt o všech vakcínách, je, že spousta z nich od 60. let používají MRC5 buňky z potracených plodů. To je buněčná kultura učiněná nesmrtelnou. To znamená, že neumírá. Jinými slovy, je to buňka, která přišla o schopnost projít apoptózou. Buňka, která nemůže projít tím procesem úmrtí, se nazývá rakovina… to je definice rakoviny. Snaží se použít spoustu slov, abyste si neuvědomili, že používají rakovinné buňky.

2020 01 26 02Další výraz pro buňky z potracených plodů jsou diploidní buňky. Mají pro ně různé výrazy, ale dávám vám dva hlavní, které používají v seznamu ingrediencí vakcín. Některé vakcíny, které používají tyto rakovinné buňky jsou vakcíny proti MMR (spalničky, příušnice, zarděnky), planým neštovicím, herpesu, žloutence A/B, obrně a ostatním. Chci tohle zmínit, protože lidé mi vždy říkají. „To, co říkáte, je fantazie… není možné, aby se to dělo. Věřím své vládě, věřím naším společnostem, věřím Billu Gatesovi… Šíříte nepravdivé informace.” Chci vám jen říct, že spousta lékařů a výzkumníků se mnoho let pokoušela tyto informace dostat na veřejnost, ale byli umlčeni.

2020 10 18 08okusila se o to spousta mých kolegů. Vím, že já jsem se o to snažila, jak jsem jen mohla. Pokusili jsme se o tom říct veřejnost. Když jsou za tím peníze, nefunguje to… média jsou kontrolovaná. Tohle je důvod, proč nevidíte více zdravotníků a ostatních výzkumníků o tomto mluvit. Některé vidíte, ale nevidíte skupiny nás. Máme totiž pocit, že zde nemáme svobodu projevu. Chci tu zmínit zprávu, kterou podpořila italská vláda a skupina vědců s názvem Crovela. V této zprávě nám dali informace o některých vakcínách, které jsem právě zmínila. Tato skupina vědců uvedla, že tyto vakcíny mají potenciál zvýšené onkogeneze, což znamená zvýšené riziko rakoviny, zvýšené riziko mutogeneze neboli zmutovaných genů. Nevím, co to přesně znamená. Zvýšené riziko přenášení živých infekcí.

O tomto se ví. Často ve vakcínách mají bakterie, což je kontaminant, nebo Mycoplasma pneumoniae, což je velmi běžná bakterie, jako kontaminant. Tohle údajně nijak nesouvisí se samotnou vakcínou, ale tyto věci v nich jsou… takže kromě vakcíny dostáváte infekci. Lidi, jen tato část… tohle by se potenciálně mohlo použít jako biologická zbraň. Vpichují vám do těla rakoviny společně s velmi toxickými látkami jako deriváty rtuti, deriváty hliníku a podobné věci.

A kromě neznámého efektu kombinace a akumulace těchto vakcín dohromady a synergistického efektu. Například pokud máte jednu vakcínu se známými vedlejšími účinky a druhou se známými vedlejšími účinky, a dohromady je píchnete do lidského těla, během nějakého časovému období… tady neplatí, že A + B = AB. Dvě vakcíny dohromady mohou mít synergistický efekt a mít 100x větší nepříznivé vedlejší účinky, než co byste si představili. Tohle tedy nevíme, žádné studie nebyly provedeny. Děti jsou nejnáchylnější kvůli nevyzrálosti své imunity, což dává smysl.

Vraťme se k tématu, proč se nám vakcíny tak podstrkují, pokud současný výzkum a důkazy pro jejich použití jsou chybné. Lepší představu vám dá to, když se podíváte, kam tečou peníze. Německá společnost CureVac v roce 2011 dostala 33 miliónů dolarů pro svůj výzkum a vývoj RNA vakcín. Farmaceutická společnost Moderna v roce 2013 dostala 25 miliónů dolarů pro svůj výzkum a vývoj RNA vakcíny. Inovio v roce 2015 dostala 45 miliónů dolarů pro svoje DNA vakcíny.

Také přiznali, že používají DNA nanotechnologii. Nanotechnologie používá mikroskopické, velmi malinkaté robotické organismy. Všechny tyto společnosti jsou financovány nadací Gatesových nebo jsou nějakým způsobem s touto nadací propojeny. Je důležité vědět, že těmto společnostem se prozatím nepodařilo svoje produkty licencovat pro použití na lidech, a to kvůli skutečnosti, že tyto vakcíny nedokázaly během testů na lidech poskytnout dostatečnou imunitu. Dostatečná imunita pouze znamená, že máte určité množství protilátek. Tohle neukazuje, že člověk je naprosto imunní tam venku na veřejnosti vůči viru nebo bakterii, před kterou se vás snaží chránit.

2020 01 26 02Tento typ vakcíny, podle jejich slov, „má posílit a rozvrátit,” lidi na genetické úrovni. Rok 2010 byl také rokem, kdy Bill Gates začal financovat DNA/RNA vakcíny u zmíněných společností. DARPA v roce 2012 uznala existenci rozhraní mezi mozkem a přístrojem. To znamená, že umělá inteligence (UI) a lidský mozek vytvoří nervovou síť a tudíž získají schopnost komunikovat pomocí myšlenek nebo být ovlivňováni či kontrolováni na dálku.

Bude to přepisovat to, co se vám děje v mozku? Vaše vzpomínky a myšlenky? Lidem to přijde vzrušující, že je to jako Matrix… je to doslova Matrix. Chci se naučit karate, tak si ho stáhnu do mozku. Ihned se ho tak naučíte. Chci se naučit, jak být šéfkuchař francouzské kuchyně. Stáhnu si to a ihned to umím… mohu se naučit cizí jazyk během pár dní nebo jednoho dne… nevím. Tato část zní super. Myslíte si, že to dokážete kontrolovat? Něco jiného to kontroluje… něco jiného přepisuje vaše emoce, vaše prožitky… můžete mít umělé vzpomínky na věci. Nepoznáte, co je realita. Stanete se počítačovým programem… stanete se postavou v počítačovém programu, který nekontrolujete. Tohle není sci-fi… tohle je dnešek. Tohle vše s tím souvisí. DARPA také financovala společnost, která vyrábí měkké, ohebné hydrogely.

V minulosti jsem zmiňovala hydrogely. Tyto hydrogely se vpichují pod kůži a monitorují zdraví. Je důležité si to vyslechnout. Propojí se s mobilní aplikací, která uživateli dává okamžité informace o jeho zdraví, nicméně nanotechnologie hydrogelu po zavedení v těle roste a rozšiřuje se. Nevíme, jak tohle ovlivní naše DNA. Víme, že může přímo a nepřetržitě posílat informace umělé inteligenci. Dobře, všichni z nás na svých chytrých telefonech máme zdravotní aplikace. Tak či tak ji máte v telefonu.

Můžete ji deaktivovat, ale nemůžete ji smazat. S tímto také souvisí aplikace Covidu-19. Připravují vás… máte aplikaci, máte software, a teď jen potřebujete tento malý hydrogel v těle. Poté bude vše ve vašem těle monitorováno. U žen jejich ovulace, doba menstruace… kolikrát jste měli sex, to i u mužů. Jak moc alkoholu máte v těle, všechny vitamíny a minerály, pokud jste spadli, kolik kroků ujdete, jestli jste úzkostliví, vaše emoce, váš spánek… bude o vás vše nepřetržitě vědět. To vše se posílá programu umělé inteligence… co ten dělá? To je něco, co se velmi rychle pokouší zavést. Už vás na to připravují ve vašem telefonu.

2020 01 26 02Tohle není fantazie, tohle je realita. Na závěr… Vstupujeme do neprozkoumané oblasti, která může změnit, co to znamená být člověkem. Vakcíny proti Covidu-19 nejsou podle žádné vědecké metodologie bezpečné. Vpichují a dlouho nám vpichovali do těla rakovinné a mutogenní buněčné kultury. Vpichují nám do těla toxiny… tohle se děje už dlouho.

Vpichují nám do těla různé živočišné genomy… tohle se děje už dlouho. Nemají důkaz, že to, co tvrdí, že ty vakcíny udělají, se stane. Ještě pro to nejsou žádné důkazy. Nemusí mít důkaz. Technologie rekombinantní RNA/DNA způsobí v těle člověka trvalé a neznámé genetické změny. Jakmile se DNA člověka změní, bude s tou změnou žít po zbytek života. Kdo ví, jaký domino efekt ty změny mohou způsobit. Není cesty zpět… není to tak, že si dáte vakcínu, která nefungovala, tak si dáte další.

Ne, je to buď a nebo. Nevím a podle mě ti, co se tohle snaží prosazovat, ve skutečnosti neví, jaký to bude mít celkový důsledek. Ale nezní to dobře. Tohle v podstatě tvoří nový druh a možná zničí ten starý… nás lidi, jak se známe. Tyto vakcíny také do těla dostávají nanotechnologii a její robotické efekty. Tohle vše naznačuje schopnost použít tuto vakcínu a její doplňkové produkty… což jsou věci, které jsem právě zmiňovala… některým se říká ID2020… schopnost ji použít k tomu, připojit nás k rozhraní umělé inteligence. Tohle není jednostranné, ale oboustranné. Vím, že je to spousta informací ke vstřebání. Děsí mě… roky mě děsily.

2020 01 26 02Byla jsem na vědeckých schůzkách, kde o tomto mluvili. Byla jsem na obchodních schůzkách, kde o tomto mluvili. Tohle je skutečné… není to fantazie. Tohle studuji od počátku, od svých 20 let. Je to skutečné… Musíme o tom mluvit. Pro sebe, pro naše rodiny, pro budoucí generace. Pro lidskou rasu. Tohle není vtip. Prosím, udělejte si svůj vlastní výzkum, co nejvíce budete moct, a začněte o tom mluvit. Neodcházejte ze sociálních sítích… zůstaňte na všech z nich a sdílejte na nich tyto informace. Máme šanci, pokud začneme probouzet více lidí. Říkám vám to s největší láskou. Ráda budu mluvit o ostatních tématech… poskytnu vám svoje odkazy. Povězte mi, co si myslíte, a prosím, ozvěte se.

Mějte krásný den.