NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Odbory k rozpočtu: Letošní snížení daní vytváří dluh, který v budoucnu dopadne na zaměstnance a penzisty

2020 10 16 01

2020 10 16 02odle nového stanoviska ČMKOS trpí návrh rozpočtu na rok 2021 problémy, které se později mohou řešit například zvýšením nepřímých daní a větší finanční spoluúčastí občanů ve zdravotnictví a sociálních službách.

2020 01 26 02Podrobněji ZDE