NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

NEPLAČTE NAD HOŘÍCÍMI KOSTELY, PLAČTE SAMI NAD SEBOU...

2020 10 14 02

2020 01 26 02Plačte nad tím, jak daleko jste to nechali svou liknavostí, leností, alibismem, netečností, a hlavně vaší orientací a upřednostňováním spotřebního způsobu života dojít.

2020 01 26 02Plačte nad tím, jak lehce jste vyměnili svá odvěká práva za plné vozíky chemizovaného žrádla v marketech, televize přes půl obýváku, auta na půjčky.

2020 01 26 02Plačte nad svou hloupostí a nepoučitelností při vhazování lístků do volebních uren, Vaši zemědělskou zem vám ukradli, její zbytky poseli jedovatou řepkou, Vaši vodu Vám prodávají dráž než víno. Sebrali Vám mouku, cukr, brambory, krávy, prasata, průmysl.

2020 01 26 02Plačte nad tím, že jste si nechali zničit školství a učňovský dorost, tolerujete obory, které nikdo nepotřebuje ─ jen se podívejte.

2020 01 26 02Plačte nad tím, že upřednostňujete individuální zájmy nad celospolečenskými, tím jste umožnili rozvoj sobectví, netolerance, závisti a zničení morálky.

2020 01 26 02Plačte nad tím, že jste uvěřili, že nepatříme mezi Slovany a přestali jste věřit slovanské soudržnosti.

2020 01 26 02Plačte nad tím, že jste opět uvěřili Západu, který nás vždy prodal a zradil a chtěl zachránit jen sám sebe.

2020 01 26 02Plačte nad tím, že jste se nepoučili z mnichovské zrady a opět uvěřili žvástům západní propagandy.

2020 01 26 02Plačte nad tím, co vás čeká, až začne hořet vaše zem, vaše kostely a Rusové se na vás vyserou! … A udělají dobře, chováte se k nim sprostě jako hajzlové a Západ si s vámi vytře prdel!