NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Americké CDC priznáva, že nedisponuje vzorkami nového koronavírusu

2020 10 11 03aujímavé zistenia vyplynuli z dokumentu amerického Centra pre kontrolu ochorení (CDC) pod názvom „Diagnostický panel CDC pre RT-PCR diagnostiku 2019-nového koronavírusu (2019-nCoV)“, ktorý je datovaný z 13. júla 2020. Centrum pre kontrolu ochorení (CDC) je v USA niečo na spôsob slovenského Úradu verejného zdravotníctva. A čo teda vyplávalo na povrch?

Hlboko v uvedenom dokumente, na strane 39 v sekcii s nadpisom „Výkonnostná charakteristika“, sa nachádza nasledovná veta:

„Keďže momentálne nie je k dispozícii kvantifikovaný izolát vírusu 2019-nCoV (SARS-CoV-2), diagnostické testy pre detekciu vírusového RNA boli otestované pomocou katalógových predlôh celého reťazca RNA in vitro…“


2020 01 26 02Poznámka Našeho Restartu: POZOR! Věnujte, prosím, pozornost tomuto vystoupení bývalého náměstka ministra financí v Reaganově vládě Dr. Paula Craiga Robertse ─ ZDE

Čo táto veta vlastne znamená v bežnej reči?

Kľúčovými pojmami v tejto vete sú slová „…momentálne nie je k dispozícii kvantifikovaný izolát vírusu 2019-nCoV (SARS-CoV-2)…“.

Každý existujúci objekt môže byť kvantifikovaný, čiže meraný. Použitie výrazu „kvantifikovaný“ v tejto fráze znamená, že CDC nemá žiadne merateľné množstvo vírusu.

Ďalším dôležitým termínom je slovo „izolát“, čo znamená, že CDC nemá žiadne vzorky izolovaného SARS-CoV-2 vírusu. Inými slovami, nikto doteraz neizoloval nový druh koronavírusu, ktorý údajne spôsobuje ochorenie s názvom COVID-19.

Zopakujeme to ešte raz a veľkými písmenami:

2020 01 26 02NIKTO DOTERAZ NEIZOLOVAL NOVÝ KORONAVÍRUS. A TEDA, NIKTO NEDOKÁZAL, ŽE EXISTUJE!

Ako teda vytvorili PCR test, ak nemajú vírus?

Akoby nestačilo toto pre celý svet šokujúce odhalenie, že doteraz nedokázali existenciu koronavírusu. Oni išli ešte ďalej a predstavili PCR test na vírus, ktorý nikdy neizolovali.

Ako teda ten test zisťuje prítomnosť vírusu?

No tak, že v ňom hľadá gény RNA, o ktorých sa DOMNIEVAJÚ, že pochádzajú z toho vírusu, ktorý nikdy nedokázali, že existuje.

2020 01 26 02A pomocou tohto sfušovaného testu nielen americká CDC, ale takmer každá vláda na svete (okrem Bieloruska, ktoré sa zdá, že jediné má rozum) počíta „nové pozitívne prípady“ a tiež úmrtia na COVID-19.

Z týchto čísel sa potom samozrejme ďalej odvíjajú všetky známe protipandemické opatrenia, ktoré devastujú ekonomiku a ničia životy obyvateľov.

K čomu môžeme prirovnať ľudí, ktorí veria, že v sebe majú nikdy neizolovaný vírus alebo, že ten vírus je ukrytý v nejakom ďalšom materiáli, ktorý nebol nikdy purifikovaný (vyčistený) a z neho vyextrahovaný (izolovaný) vírus? Prirovnať ich môžeme jedine k ľuďom, ktorí veria, že Mesiac je vyrobený zo zeleného dierkovaného syru.

Je to rovnaké ako povedať, že niekde máte na nejakom účte v banke 20 miliárd dolárov, no neviete kde. Ak neviete, kde tie peniaze sú, potom logicky ani neviete, že nejaké peniaze vôbec máte.

Alebo, že chýbajúca raketa s plochou dráhou letu sa nachádza niekde v muničnom sklade, no netušíte presne kde. Ak neviete kde je, tak ani nemôžete vedieť, že nejakú raketu vo svojom arzenáli máte!

Veda je založená na exaktných dôkazoch, nie domnienkach.

A čo tí vedci, ktorí tvrdia, že nový koronavírus izolovali? Zopár vedcov tvrdí, že nový koronavírus SARS-CoV-2 už izolovali niekedy v rozmedzí marca až mája 2020. Lenže CDC v júli 2020 hovorí, že žiaden vírus nemajú k dispozícii.

Ako je to možné?

Vyzerá to, ako keby ten izolovaný vírus zabudli tí vedci zo svojich laboratórií do ústredia CDC dopraviť. Možno ich autám došiel benzín. Možno pršalo a voda podmyla most. Alebo mali autá akurát v servise. Alebo žeby šofér Joe nevedel nájsť svoje rúško a bez neho nechcel vyjsť z domu?

Ale teraz vážne… Veda nie sú domnienky. Celá pandémia je asi podvod. Od koreňov až po končeky konárov otráveného stromu.