NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

P.C. Roberts ─ Jak je to s hrozbou Covidu-19 ve skutečnosti?

2020 10 11 11

Položme si tyto otázky: Kdo může mít prospěch z přehánění Covidové hrozby? A jaký zájem mohou mít mocné a vlivné zájmové skupiny na tom, aby lidé Covidové hrozbě pravdivě porozuměli? Jsme veřejnými zdravotnickými úřady o Covidu-19 klamáni. Zčásti proto, že tyto úřady o viru, jeho šíření a léčbě mnoho nevědí, ale nejpřednostněji jsme těmi úřady klamáni úmyslně.

2020 10 11 10Paul Craig Roberts ─ Americký ekonom, novinář, blogger, nezávislý komentátor a bývalý náměstek ministra financí v Reaganově vládě. Držitel několika cen. Bojuje proti celé řadě stereotypů vsugerovaných lidem mediálním mainstreamem. Web ZDE

Jedním z důvodů proč se tak děje, je vytvořit pro očkovací látku (vakcíny) co největší trh. Ten poskytuje naději na zisky v miliardách dolarů, které Big Pharma, což je sdružení nejmocnějších západních farmaceutických firem, chce urvat pro sebe. Finanční spojení mezi veřejnými zdravotnickými úřady a Big Pharmou pak logicky znamená, že též Světová zdravotnická organizace (WHO), Národní institut zdraví (NIH) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), touží po masové vakcinaci. Nu a jestliže nebude dost lidí vyděšených tak, že budou o očkování proti Covidu žádat dobrovolně, vyhlásí se vakcinace jako povinná, nebo naše šance cestovat bude odvislá od toho, zda jsme očkováni nebo ne, atd.

Druhým úmyslným důvodem pro klamání veřejnosti je ten, že covidová hrozba ospravedlňuje hlasování z bezpečného domova prostřednictvím pošty. Toto hlasování znamená, že vítěz prezidentských voleb nemůže byt vyhlášen už v noci po dni voleb, protože voličské hlasy budou sčítány tak, jak je bude pošta postupně doručovat. Toto časové prodlení poskytne delší čas pro tu propagandu, že Trump buď podvodně zmanipuloval své znovuzvolení, nebo že volby prohrál, ale nechce odstoupit. No a protože presstitutky hovoří vymyšleným a sjednoceným hlasem, bude zpráva o tom, zda volby vyhrál či prohrál, pohřbena v záplavě zpráv o tom, že prohrál a odmítá odstoupit, anebo že vyhrál podvodem. 

A dokonce i když Trump tuto pro něj naplánovanou barevnou revoluci přežije, snese se na něj vlna útoků jako na prezidenta nelegitimního, jak tomu bylo i v jeho prvním prezidentském období, kdy jej obvinili z toho, že byl zvolen „ruskou intervencí“. To pak postačí k tomu, aby si Trump už nedovolil zaútočit na globalistický establishment, jak si to ještě dovolil po svém prvním zvolení, či aby mluvil o míru, umožněném snížením nebezpečného napětí s Ruskem. Což by ovšem bylo politikou, která by vojenskobezpečnostní komplex USA zbavila jeho nadmíru cenného nepřítele.

Jak už se poučili John Kennedy i Ronald Reagan, ohrožuje snížení napětí s Ruskem rozpočet a moc vojenskobezpečnostního komplexu, před kterým prezident Eisenhower Američany varoval už v roce 1961. Tento komplex je mocnější, než sám prezident Spojených států. Nu a protože by dnes už nikdo neuvěřil „osamělému vrahovi“, je Trump postupně vražděn falešnými obviněními a barevnou revolucí. Až donedávna se Trump bránil falešným obviněním na twitteru, který však už dnes prezidenta Spojených států cenzuruje. Takže až barevná revoluce vypukne, budou zde jen útoky proti Trumpovi a žádná odpověď na tyto útoky od něj.

2020 01 26 02Důvodem pro přehánění covidové hrozby je též snaha vybudovat silnější policejní stát na základě početnějších zásahů státu do soukromého života jeho občanů. Lidé jsou prostě trénování na to, aby byli poslušni všech rozkazů, a tedy i těch, které je mohou poškozovat. 

Nyní pohlédněme na samotné zkreslení covidové hrozby

2020 01 26 02Mnoho lékařských profesionálů už dosvědčilo, že covidová hrozba se hodně přehání. Podle vlastních údajů už zmíněného Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), bylo z domnělých 200 000 obětí Covidu 19 jeho obětí skutečných jen 9 000. Tzn., že zbytek zemřel na souběžná vážná onemocnění, která smrt těchto lidí způsobila de facto.

Zajímavá je tato tabulka CDC:

Věková skupina a pravděpodobnost přežití nemoci z Covidu-19

► 0-19 let ─ 99.997 %

► 20-49 let ─ 99.98 %

► 50-69 let ─ 99.5 %

► 70 let a více ─ 94,6 %

Samozřejmě Big Pharma a její vedoucí figury jako jsou Fauci, Redfield a presstitutky budou „covidovou krizi“ držet při životě tak dlouho, jak dlouho to bude výhodné pro Big Pharmu a její zisky z výroby vakcíny, pro demokratickou barevnou revoluci proti Trumpovi a pro vytrénování občanstva k ochotě přijmout další zásahy státu do svých životů. 

Zdroj ZDE

Překlad: Lubomír Man