klicNEVEŘEJNÁ DISKUSE     Kontakt na nás: nas-restart@yandex.com

Náš Restart po delší odmlce opět funguje a lze posílat články, dotazy a informace na výše uvedený e-mail. Za provozování webu se musí platit, proto prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Hrůza ve školách. Kantoři musí dohnat ztrátu, z gruntu změnit výuku a nezbláznit se

2020 09 14 01Martin Fendrych

Česká školní inspekce míří ke Strategii 2030+. Jenže k prosazení zásadních změn poněkud zvláštně „využívá“ doby, kdy jsou učitelé totálně přetíženi. Škola s covidem prý povede ke změně výuky a k modernizaci výuky. Dva týdny už žáci chodí do školy (pokud jim tedy školu nebo její část kvůli covidu-19 hygienici nezavřeli).

2020 09 14 02Děti nastoupily do základních škol po půlroční pauze a je dobré vědět, co to pro ně i pro učitele znamená, čím procházejí. Již před začátkem školního roku, v druhé polovině srpna, zveřejnila Česká školní inspekce "Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021". Školy by se ho měly držet.

Začněme tím, jak to ve třídách minulé dva týdny vypadalo: až půlroční pauza se nemohla na žácích a žákyních nepodepsat. S tím se počítalo, což nic nemění na faktu, že je to pro obě strany, jak žáky, tak učitele, vysoce náročné. Část dětí za šest měsíců ztratila základní školní návyky, mají potíže se soustředěním, odvykla si pracovat, učit se. Dlouho to viselo na rodičích, většinou zaměstnaných, pak přišly dvouměsíční prázdniny.

Pro kantory to není méně náročné, chce se po nich ještě víc (trpělivosti i nasazení) než dřív. Slyšel jsem vícekrát v minulých dnech, jak jsou učitelé (ženy i muži) vyřízení, jaký náraz je v září čekal. Do toho se mísí další vlna koronaviru, roušky (mimo třídy) a neroušky (ve třídách), obavy z nákazy. Někteří učí za štítem a v roušce. Neustálé hlídání hygieny a do toho snaha vrátit děti do výuky. (Pokyny ve školách znějí: nyní neznámkovat, opakovat či doplňovat zameškané učivo atd.)

Co a jak doporučuje v této situaci Česká školní inspekce (ČŠI)? Doporučení je jistě míněno dobře. Má jednu velikou přednost - vykračuje směrem k nezbytné modernizaci našeho školství, tedy směrem, který má určit Strategie 2030+.

2020 01 26 02Větší důraz na znalosti a dovednosti nutné pro život. Nezahlcovat žáky tunami informací a poznatků, místo toho učení klíčových schopností a znalostí, které využijí k tomu, aby byli schopni přizpůsobit se technologickému i společenskému vývoji. Tedy snaha připravit pro život děti, jež budou oscilovat někde mezi Billem Gatesem a Mikulášem Minářem z Miliónu chvilek obrazně řečeno. Objem předimenzovaného učiva ve vzdělávacích programech by se mohl snížit až o polovinu atd.

Super. Moderní. Na druhou stranu ona doporučení (je jich osm) přichází v době, kdy jsou kantoři (mluvím o těch, kteří berou výuku vážně a brali ji vážně i za koronakrize před prázdninami) doslova zavaleni prací a snahou děti přeorientovat z rytmu půlročních pseudoprázdnin do rytmu běžné výuky.

Inspekce "jen doporučuje" a jen kontroluje

Inspekce zdůrazňuje, že "nejdůležitější osobností v oblasti řízení pedagogického procesu i organizace a realizace vzdělávání je samozřejmě ředitel školy". Píše, co je cílem doporučení, tedy "poskytnout ředitelům škol inspiraci a nabídnout jim několik doporučení, s jejichž využitím lze reagovat na souvislosti spojené s obnovením prezenčního vzdělávání v novém školním roce…" O. K., skvělé.

Zároveň však je pod každým doporučením (i nad nimi) jasně řečeno, že ČŠI bude sledovat, jak školy s doporučeními naložily. Pro učitele to často a celkem logicky znamená, že to dělat musí a že budou muset umět inspektorům doložit (jak jinak než písemně), co s doporučením udělali.

Příkladem budiž doporučení druhé: "Zmapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánovat výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech již na podzimní měsíce, aby další výuka nemusela být výrazněji posouvána a upravována." Pod rozepsaným doporučením je kurzivou napsáno, že inspekce "bude sledovat, jakými způsoby škola zmapovala či mapuje dosažený pokrok ve vzdělávání u každého žáka a jakým způsobem je realizován proces vyrovnávání rozdílů ve znalostech a dovednostech jednotlivých žáků".

Kantor tedy v podstatě musí u každého ze svých, dejme tomu, 25 či více - učí-li v několika třídách - žáků písemně vypracovat, jak na tom je, případně jak dožene, co mu chybí. Zároveň má učitel pokračovat ve výuce, a pokud možno ztrátu dohnat ještě na podzim. To aby se nejméně dvakrát naklonoval. Někteří rodiče se s dětmi doma učili, jiní ne. Rozdíly v jedné třídě mohou být propastné a skloubit ty různé, značně odlišné úrovně je práce pro vraha.

Za koróny je ideální čas na změnu (?)

Příklad: Do druhé třídy postoupí holčička, která ovšem neumí psát. Jiné děti již umějí. A teď to nějak sesypejte dohromady. Do toho mají kantoři vytvořit systém podpory pro žáky, "kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání" a zaostávají. Úkol na jednu stranu rozumný, na druhou stranu opět mimořádně těžký.

Moderní je doporučení, aby se školy soustředily "zejména na aplikaci znalostí a dovedností ve všech vyučovacích předmětech tak, aby žáci byli schopni nabyté znalosti a dovednosti využívat šířeji při řešení nejrůznějších situací. Současně bude vhodné soustředit se na profilové vyučovací předměty, tedy ve většině případů na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce…" Míří to tam, kam Strategie 2030+. Ale zároveň to znamená od základu překopat školní vzdělávací plány. (ČŠI to bude sledovat.) Do toho má škola otevřít "diskusi o způsobech hodnocení". Zjevný trend upustit od známek a nahradit je slovním hodnocením, jež ovšem opět znamená podstatně větší nárok na kantory. Nezapomeňme, že mají ve třídách okolo 30 žáků.

Doporučení jsou zčásti psána v jakémsi absurdním ptydepe, viz třeba tuto větu: "Školám lze tedy doporučit, aby v kontextu svých zkušeností z druhého pololetí školního roku 2019/2020 prodiskutovaly možné obsahové úpravy učiva a případně také popřemýšlely o integraci obsahu v rámci vybraných vyučovacích předmětů, což platné rámcové vzdělávací programy umožňují." Co je proboha "integrace obsahu v rámci vybraných vyučovacích předmětů"?

2020 01 26 02Nezapomeňme na ještě jeden zcela klíčový (poněkud zamlčovaný) prvek základního školství: po učitelkách a učitelích se dnes běžně chce, aby zčásti převzali roli rodičů a děti za ně vychovávali (s tím, že k té výchově de facto nemají žádné odpovídající nástroje).

Do toho odpovědní kantoři nejen učí, ale ještě předávají informace o probraném učivu dětem, které zůstaly doma, buď že jsou v karanténě, nebo onemocněly, nebo se nemoci prostě bojí. Je toho moc, inspekce míří dobrým směrem, ke Strategii 2030+, jenže k prosazení naprosto zásadních změn jaksi "využívá" dobu, kdy jsou učitelé totálně přetíženi. Sice "jen doporučuje", ale k tomu přetížení přispívá. - Tenhle školní rok, to bude drsné rodeo. Kantor, který neskončí v blázinci, už přežije všecko.