klicNEVEŘEJNÁ DISKUSE     Kontakt na nás: nas-restart@yandex.com

Náš Restart po delší odmlce opět funguje a lze posílat články, dotazy a informace na výše uvedený e-mail. Za provozování webu se musí platit, proto prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Dveře istanbulskému eurozločinu nyní Senát otevřel dokořán

aneb Istanbulská úmluva v Hamáčkově bruselském salámu.

2020 09 07 08láda v létě sice odolala nátlaku a neprojednala Istanbulskou úmluvu, na konci srpna však prakticky bez zájmu veřejnosti schválil Senát unijní tisk s názvem „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025“.

Komise v tomto tisku jednoznačně přiznává, že ji názory národních států, parlamentů, vlád a občanů naprosto nezajímají.

Poté, co úmluvu neschválilo Slovensko, ignoruje ji Česká republika a odvolání zvažuje Polsko, Komise vyhrožuje, že Istanbulskou úmluvu prosadí po částech, prostřednictvím opatření.

V rámci této snahy Komise navrhuje „rozšířit oblasti trestné činnosti na specifické formy genderově podmíněného násilí“.

Jak je v tisku dále uvedeno, bude se jednat o “trestné činy s evropským rozměrem“, neboli tzv. eurozločiny. Komise proto vyzvala Radu, aby dokončila přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a zajistila rychlou ratifikaci ze strany EU a členské státy, aby ratifikovaly a provedly Istanbulskou úmluvu.

Ministr vnitra Jan Hamáček ve svém vystoupení v Senátu unijní tisk podpořil s tím, že Babišova vláda přistoupení k Istanbulské úmluvě podporuje a náš právní řád na ratifikaci úmluvy připraven. Jedná se v duchu článku ISDe “Istanbulská pirueta Andeje Babiše” o další otočku a nebo jednal vicepremiér Hamáček bez vědomí premiéra, na vlastní pěst?

Z 81 senátorů bylo při hlasování i úmluvě přítomno pouhých 55, z toho 32 „istanbulský eurotisk“ podpořilo. Proti bylo jen 8 senátorů ODS a nezařazení senátoři Jaroslav Doubrava a Pavel Fischer. Jako jediná pak proti úspěšnému pokusu o protlačení Istanbulské úmluvy vystoupila senátorka Jitka Chalánková.

Dveře istanbulskému eurozločinu tak Senát otevřel dokořán.

V PDF dokumentu ke stažení ZDE