NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

80 let memoranda o germanizaci českého národa

Realizace tohoto plánu je nyní v plném proudu

2020 09 06 08Jaroslav Štefec

Před 80 lety, 31. srpna 1940, požádali říšský protektor Konstantin von Neurath a státní tajemník K. H. Frank o audienci u Hitlera. Na ní mu předložili svá memoranda, navrhující úplnou germanizaci českého národa kombinací asimilace “vyvolených” a likvidace “nevhodných”.

2020 09 06 09

Němci od začátku považovali protektorát Böhmen und Mären za pouze dočasné řešení “české otázky”, zajišťující jim na našem území klid po dobu války. Rozdíly v názorech na rychlost a metody germanizace “Böhmenlandu” obou zarytých nacistů dospěly do bodu, kdy pouze Hitler mohl učinit konečné rozhodnutí.

2020 01 26 02Začátkem října 1940 “führer” plán plošné germanizace českých zemí schválil. S podmínkou “přísného udržování zdání autonomie protektorátu” byla zahájena jeho realizace v působnosti úřadu říšského protektora.

Původně jsem chtěl skončit s tím, že “…Tento plán zůstal základem německé politiky vůči našemu národu po celou dobu války a vítězství Německa by znamenalo definitivní likvidaci českého národa.” S přihlédnutím k vývoji situace v Evropě a EU jsem ale nakonec zvolil poněkud jinou formulaci: “Tento plán se stal trvalým základem německé politiky vůči českému národu a jeho realizace je v plném proudu.”

ZDROJ: facebookové stránky J. Štefce