K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

ČSSD jako studijní případ kolektivní sebevraždy

760 nebezpečných slov o poučení z konce jedné politické strany
Varování: následující text obsahuje narativy, které vyvolávají v pražské i brněnské kavárně záchvaty zuřivosti. Dění v ČSSD by měli sledovat i ti, kterým tato strana není nijak blízká. Jsou na něm totiž dobře patrny mechanismy, které – ve větším měřítku – zatím vedou ke kolapsu západní civilizace jako celku...

Více ZDE