2021 03 10 01Ing. Pavol Ľupták

O zákaze vlastnenia zlata v USA z roku 1933 a o menovej reforme v Československu z roku 1953 sa nedá na internete a v literatúre dopátrať k objektívnym informáciám. Preto som sa rozhodol natočiť toto video, ktoré popisuje tieto udalosti z iného pohľadu.

Je na čase, aby to našlo odezvu i v boji proti nastupujícímu fašismu!

Nemůžete jeden druhému důvěřovat?
Pak si také nemůžete navzájem pomoci.

Josef Čapek

2021 03 04 03Že to nejde?
Ale ano! Nevěříte?
2020 01 26 02Tak se podívejte! ZDE