Programové šílenství ─ v čem je záchrana?

2020 01 26 02Tzv. pandemie neboli tragikomický teátr dnes odmaskoval kořen lidské debility. Globálně vlády všech států lidem v masmédiích lžou a nutí je hrát divadlo s maskami, respirátory, testováním a genocidním vakcinováním. Skuteční odborníci v medicíně všechnu tuto tzv. péči o zdraví definují jako zločin proti lidskosti.

2021 04 04 01

2020 01 26 02Vyposlechněte ZDE

Zdravotnictví má poslání zachraňovat život a pečovat o zdraví. V novém systému se stalo nástrojem genocidy a ničení zdraví. Toto je šílenství.

Lékaři skládali Hippokratovu přísahu. Jsou vázáni povinností chránit život. Dnes jsou nuceni konat pravý opak. Stávají se nástroji programované genocidy! To je nejtěžší zločin a šílenství!

2020 12 23 12asově používat lidi jako pokusné králíky či laboratorní krysy pro fatálně nebezpečnou vakcínu, která mění genom, je zločin proti lidstvu, šílenství a debilita. Základní ideologický program je dnes tzv. redukce lidstva o 7 miliard. To, že nástrojem k tomuto šílenému cíli je zdravotnictví, je absurdum a zločin proti lidskosti!

Děti jsou na základě gender ideologie a sexuální výchovy nuceny k hormonálním terapiím a později k operaci změny pohlaví, to je zločin proti lidskosti a šílenství.

Zdravou rodinu tvoří muž, žena a děti. Dnes je genderovou ideologií cílevědomě likvidována. Milujícím rodičům jsou na bázi pseudozákonů kradeny děti a dávány pedofilům a homosexuálům k tzv. adopci. To je zrůdná tyranie, šílenství a debilita.

Člověk, který zapřel rozum a svědomí, nechce slyšet pravdu a notoricky věří lži a sebeklamu – to je základní lidská tragédie, na níž je budován systém autogenocidy lidstva na tzv. zlatou miliardu.

Gates veřejně prohlásil: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ Tento analfabet v medicíně prosazuje masové vakcinování celé planety. Všechny státy nakupují pod jeho taktovkou fatálně nebezpečné vakcíny, jako by ztratily rozum. Jak je to možné? Kořenem této stupidity je zlo v lidském nitru, které působí skrze lež. Otrávený kořen zla, tzv. dědičný hřích neboli duchovní semeno ďáblovo, přešlo do lidské přirozenosti hříchem prvních lidí.

2020 01 26 02Vyposlechněte ZDE