AKO JE MOŽNÉ, ŽE SME TAK ĽAHKO ODOVZDALI MOC NAD NAŠIMI ŽIVOTMI DO RÚK INÝM?

2021 04 03 01 


MUDr. Igor Bukovský:

Veľkonočné zamyslenie o tom, KTO je hodný toho, aby mu človek odovzdal nad sebou moc. Odmietli sme Boha a svoju dušu odovzdali zábave a pohodliu. V prvej vážnejšej kríze sa jej zmocnili iní ľudia, ktorým sme v našom živote prenechali miesto Boha. V takomto nastavení zatiaľ prehrávame svoj boj o slobodu a dôstojnosť. Ak sa človek chce neustále báť, ako chce vlastne žiť?