MUDr. Marek Obrtel: Jeden virus za druhým a Big Pharma

Přijde ještě ničivější virus, varuje záchranář pplk. MUDr. Marek Obrtel! Záchranář, lékař a bývalý voj. účastník zahran. misí Dr. Marek Obrtel varuje, že přijde ještě ničivější virus, který mají mocní tohoto světa připravený.

2020 01 26 02Vyposlechněte ZDE

2021 03 26 04