100. výročí založení Komunistického svazu mládeže

2020 12 22 03řipomínáme si 100 let existence Komunistického svazu mládeže, proletářské organizace mladých lidí, k jejímž 2021 02 21 34revolučním tradicím a odkazu se hrdě hlásíme. Na tyto tradice také dnešní Komunistický svaz mládeže navazuje a pokračuje v nich.

2020 01 26 02Viz video

2020 12 23 13dyž se ohlédneme za naší historií, uvidíme sto let bojů, útlaku a perzekuce, po kterých naše organizace vždy opět vstala z popela jako fénix, silnější a odhodlanější než kdy předtím. Zažili jsme léta ilegality, ale i mohutné úspěchy v poválečných letech, v době budování socialismu a dělnické moci v Československu.

2020 12 22 03okud řekneme KSM, musíme vzpomenout významnou dějinnou událost a to je Velká říjnová socialistická revoluce. Jenom díky vítězství Lenina a bolševiků se podařilo překlenout úpadek II. Internacionály, která zradila dělnickou třídu tváří v tvář imperialismu, a začít budovat nové proletářské organizace zbavené bahna oportunismu a připravit tak miliony dělníků a rolníků k novým zápasům za lepší a spravedlivější společnost.

2020 12 23 13dyž v carském Rusku křísly o sebe mozoly dělnických dlaní, nebylo ještě patrné, že touto jiskrou se zažehne světový požár. Požár, který se rozšíří do všech zemí světa a spálí haraburdí 19. století. Končí tím doba králů, šlechty a moci církve. V tomto světle se rozplyne tmářství a oheň spálí carismus, zeměpány i šiky atamanů. Navždy se stane majákem pro všechny, kdo chtějí bojovat za pokrok a spravedlnost. Jedna z těch jisker zaletí i do nově vzniklého Československa a ukončí vládu oportunistických sociáldemokratů. Tak před sto lety vzniká KSM a o pár měsíců později i KSČ.

2020 12 22 03o svém vzniku se členové nově vzniklého KSM ihned dali do práce. Po vzoru Lenina budovali revoluční organizaci. Po boku Stalina mladí komunisté bojovali ve světové válce za osvobození od fašistického otroctví. Ať už v řadách domácího odboje, v partyzánských oddílech hluboko v horách nebo na frontách, všude stál komsomolec připravený padnout pro naši věc. Takové úsilí vyvinula organizace proto, aby byl poražen fašismus. Po vítězné válce vrhli se svazáci do obnovy naší země a výstavby socialismu. Pod vedením dalších socialistických vůdců budovali přátelství s proletáři celého světa.

2020 12 22 03o válce o sebe křísly dlaně proletářů v Africe, Asii i Latinské Americe a roztrhaly se tak řetězy kolonialismu. Západní elita tak přišla o to nejcennější, co měla. Možnost beztrestně vykořisťovat porobené národy, kterým vděčí za svou velikost a bohatství.

2021 01 23 03ádný strom ale neporoste věčně a za chyby se platí. Sovětský svaz byl poražen a s ním i celý evropský socialistický blok. Po 100 letech naší historie jsme zase v podobných situacích, jako před sto lety. Organizace čelí zákazům a perzekucím.

KSM, ale i celé mezinárodní proletářské hnutí, nemá svůj pomník, ke kterému byste mohli přinést kytku nebo zapálit svíčku, ne. Náš pomník je někde jinde. Jsou to byty a celá sídliště postavené za dob socialismu. Jsou to nemocnice a bezplatné zdravotnictví. Za nás totiž mohou mluvit naše úspěchy. Pokud jste Rom, Žid nebo Slovan a vaše rodina nebyla vyvražděna nacisty, pravděpodobně za to vděčíte vojákům Rudé armády. Pokud se podíváte na noční nebe, tak vězte, že první družice, zvíře i člověk ve vesmíru pocházeli ze Sovětského svazu. Komunisté dali ženám volební právo a byl to tlak dělnických organizací, který zkrátil pracovní dobu.

2021 01 10 14restaurací kapitalismu jsou tu znova vykořisťování, nezaměstnanost, nové formy područí a kolonialismu, krize, války, fašismus. Kapitalismus není schopen plnit základní potřeby mladých lidí. A proto je třeba znova se dát do organizovaného boje a práce, je třeba rozšířit řady mladých komunistů. KSM je zde a připraven bojovat za socialistické východisko z krize.

ZDROJ