"Great "Reset" je hrozbou pro každého z nás. Víte, kdo ho prosazuje v ČR?

2021 02 11 01Nadnárodní společnosti se mají stát vlastníky všech výrobních prostředků, nemají zůstat národní státy ani hranice. Naprostá většina veškerého světového majetku má být soustředěna do rukou velmi úzké skupiny lidí a nám všem zbydou jen oči pro pláč...
Video ZDE