NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Srovnání života v ČSSR s dnešním životem v ČR a SR

2020 10 16 03

2020 01 26 02Srovnání života v ČSSR s dnešním životem v ČR a SR  ─ ZDE

POZNÁMKA: okno videa rozšiřte pomocí dvojšipky vpravo nahoře.