2019 11 01 05PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Společnost Ludvíka Svobody

Tak to říkával jeden ruský běženec - jak se za I. ČSR říkávalo - v Brně, a to v době po demisi Dr. Edvarda Beneše, a po nástupu státního útvaru, jemuž se počalo říkat "II. republika".

Mgr. Marek Adam

2021 01 10 13íká se, že z každého z nás s postupem let něco zmizí. A naopak v nás něco přibude. Například prožitek vnitřní radosti, ale též vnitřní bolesti. To patří k historii každého lidského života. Člověk žije v kontextu. V kontextu svého vlastního života i v kontextu životů svých blízkých. Nikdy nevnímáme toho druhého jen tak samotného o sobě. Vždycky jen tak, jak se nám jeví.

2020 11 20 06PhDr. Marie Neudorflová, PhD.
historička a politoložka

V popularizující a odborné literatuře i na konferencích se ozývá občas názor, že rozpad Rakousko-Uherska byla chyba, že za rozpad může hlavně Masaryk a Češi, dokonce, že habsburská říše byla nejlepším státem v Evropě, a že její trvání by bylo v souladu s integračními snahami Evropy.