Bc. Miroslav Pořízek

2021 01 22 07Jsou osobnosti, které k nám skrze své dílo stále promlouvají, ačkoliv již léta nejsou mezi námi. Patří k nim beze vší pochybnosti také historik, filozof, pedagog, spisovatel a jeden z nejvýraznějších levicových politiků přelomu tisíciletí Miloslav Ransdorf. Je těžko uvěřitelné, že v lednu letošního roku uplynulo již rovných pět let od jeho předčasného úmrtí.

2019 11 01 05PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Společnost Ludvíka Svobody

14. března 1883 odešel na věčnost Karel Marx. Vědec, publicista a revolucionář. Velebený proletáři i politickou a vědeckou levicí, proklínaný všemi reprezentanty vládnoucích režimů od roku 1848 až po 21. století.

O jeho díle lze říci to, co pravil náš klasik Jan Werich o díle klasickém: "Dílo klasické je takové, které vzdoruje módě, trendům, náladám a tendencím ...zkrátka trvá ve své hodnotě".

2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Známe již metodu, jak se znevažují naše významné osobnosti. Předvádí se jejich osobní život, rámuje se do pikantního kontextu a zvětšují se všechny jeho problémy. Jejich veřejná činnost a práce pro národ, jejich zásluhy, to není zajímavé.

2021 01 03 02a samém začátku svého dnešního psaní bych chtěl zdůraznit, že v žádném případě nebagatelizuji vážnost zdravotních problémů způsobených koronavirem. Vražedný koronavirus přináší lidské oběti. Všem pozůstalým zemřelých na tuto zákeřnou nemoc bych tímto chtěl v jejich zármutku vyjádřit upřímnou soustrast.

ad kauza Edvard Beneš

Předkládám dva (ne-autorské) texty, jejichž význam dnes považuji za zcela zásadní:

Text č. 1

Vážení spoluobčané,

v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, Dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.

2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Třetí ze čtyř dětí našeho prvního prezidenta a jeho manželky Charlotty, Jan Masaryk, je se svým otcem spojen mimo jiné i numerologicky zajímavým způsobem. Narodil se stejného dne, v kterém jeho otec zemřel: 14. září. A odešel 10. března, jen 3 dny po dnu otcova narození, 7. března.