K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Michal Krátký: DĚNÍ KOLEM NÁS

SUDETY VERSUS KRYM

Pokud jde o názor, že jednání Ruska se v ničem neodlišuje od jednání Hitlera, když zabíral naše české pohraničí, tak musím oponovat. České pohraničí, pro které se vžil název Sudety, bylo od počátku součástí českého království a státu, nikdy nepatřilo k Německu a Němci, kteří zde žili, sem přišli především na pozvání české strany.

Němci tu jako pozvaní hosté mohli trvale žít, ale nemohli se připojit i s českým územím k Německu. Proto bylo spravedlivé, aby se nám Sudety zase vrátily, což se stalo především díky Rusku. Navíc záboru Sudet předcházela dlouholetá politická snaha Henleinovy sudetoněmecké strany na jedné straně, jakož i propagandistická kampaň v Německu na straně druhé, která nepravdivě informovala o situaci německé menšiny u nás. Hovořilo se o útlaku, aby se tak získaly světové mocnosti pro nacistický záměr připojení Sudet k Německu.

V případě Krymu je to jiné. Nebyl tu žádný krymský Henlein, ani žádná ruská propaganda, jež by vše spolu připravili, aby mohli Krym následně zabrat. Vše proběhlo rychle a nečekaně, když se Ukrajina náhle vzdala Ruska a Rusko mělo na vybranou, buď nechat věci jak jsou a strpět křivdu, nebo se vzít za svá práva a Krym si připojit. Myslím, že kdyby panu Putinovi rok před tím, kdy připojil Krym k Rusku, někdo tvrdil, že se tak za rok stane, tak by mu sám vůbec nevěřil. Prezidenta Putina samého překvapil vývoj událostí, kdy musel pohotově jednat a ne stále jen čekat, jak vše dopadne v neprospěch jeho a Ruska. Pokud jde o přirovnávání Krymu k Sudetům, je třeba si uvědomit ještě další rozdíl, že totiž Krym Ukrajině nikdy v historii nepatřil, ale patřil Rusku 300 let. Poté, co ho Ukrajina získala darem od sovětsko-ukrajinského nejvyššího politika Chruščova, bylo to Rusko, komu bylo tímto aktem ukřivděno a bylo proto vzhledem k ukrajinským odstředivým tendencím žádoucí, aby byla zjednána náprava, což se nakonec za dramatických okolností stalo v roce 2014.

Jestliže bychom tedy chtěli přirovnat Krym k Sudetům, tak jen tím způsobem, že v obou případech došlo k nápravě starých křivd a omylů, když dané území bylo vráceno původnímu, historickému vlastníkovi. Nemohlo se tudíž jednat a ani se nejednalo o anexi Krymu, ale šlo jen a jen o jeho připojení a navrácení. I zde lze tedy jen těžko uspět s tvrzením, že Putin je fašista. Nechci tím snad tvrdit, že fašistou je protistrana. Jen jsem chtěl obhájit prezidenta Putina, kterého celý Západ nespravedlivě obviňuje. Prezident Putin tedy není ani bolševik ani fašista a není ani, jak se dnes s oblibou o někom říká, tzv. hráč. Prezident Putin jen řídí velkou zem, která musí dbát o svoji bezpečnost, a to je v podstatě celé.

Pokud bychom však přece jen chtěli přirovnat Krym k Sudetům, tak je to také možné, ale je třeba se nejprve správně zorientovat v historických souvislostech a bezchybně rozpoznat, kdo je kdo. Zkusme si to přiblížit názorně. Sudety byly nejprve naše, poté, po neblahém selhání západních spojenců Francie a a Anglie, kdy Beneš byl nucen podepsat Mnichovskou dohodu, připadly Německu, a pak jsme si je s pomocí Spojenců, především Sovětského svazu, vzali opět zpět. A s Krymem je to tak, že byl nejprve ruský, pak, po nepochopitelném darování Chruščovem, připadl Ukrajině a poté, když nastaly nové okolnosti, si ho Rusové vzali opět zpět. Je tedy možné přirovnat Krym k Sudetům, ale je třeba dbát na přesnost v posuzování vyvstalých událostí tak, abychom nakonec neobrátili skutečnost zcela naruby. (Najdete také na Vaše věc)


NÁVRAT KRYMU

Po pádu komunismu probíhaly u nás i jinde v postkomunistickém světě restituce majetku, neboť komunismus prý kradl a vršil jeden zločin na druhý. Bylo hlásáno heslo, že co bylo ukradeno, má být vráceno, neboť se jednalo o komunistickou křivdu. Podívejme se tedy, jak by tato logika platila v případě Krymu. Krym byl odňat Rusku neprávem, a to za komunismu, tj. v době nesvobody, kdy se lidí nikdo neptal, zda se jim to líbí nebo ne, jednalo se tedy také o komunistickou křivdu. Proto i na ni by se měly vztahovat restituce majetku a je dějinnou spravedlností, že se Krym mohl se vrátit do ruských rukou.
Byla tím napravena velká komunistická křivda. Pokud jde o názor pana Martina C. Putny, který prezentoval ve své nejnovější knize s názvem Obrazy z dějin ruské religiozity, že by snad mohl být Krym přiznán Řekům, kteří jej kdysi obývali, tak proč ne, zeptáme se obyvatelů Krymu, zda chtějí připojit k Řecku, a uvidíme. Bylo by jistě nejspravedlivější, aby Krym patřil Řecku, snad někdy v budoucnu, ale zatím je to neproveditelné. Pan Putna zajisté promine. V současné době se jeví jako nejlepší klíč k řešení referendum. Kdybychom počítali s Řeckem, tak je nasnadě, jak by takové referendum dopadlo, neboť na Krymu již žádní Řekové nežijí. Měli bychom respektovat to referendum, které tam již proběhlo, a být rádi, že alespoň zde nedošlo k válce. Pan Putna tentokrát trefil vedle.

Krym už sotva bude někdy řecký. Mohl být ukrajinský, kdyby Ukrajina držela s Ruskem, což se nestalo. Muselo tedy dojít zákonitě dojít k tomu, že se Krym navrátil Rusku, což je spravedlivé. Ukrajina se o Krym připravila sama, Rusko konalo jen to, co pod vlivem událostí konat zákonitě muselo. Navíc je známo, že Ukrajina chtěla umožnit Spojeným státům americkým vytvoření vojenské základny na Krymu, což by vedlo k ohrožení Ruska. Proto muselo Rusko v zájmu své bezpečnosti jednat a něčemu takovému předejít dříve, než bude pozdě. USA by rády měly na Krymu základnu, a proto se jim tolik nelíbí postup Ruska, přičemž svůj postoj vysvětlují jako obranu pravdy a práva, ale jde z jejich strany o mlžení a pravé úmysly jsou spíše zištné nežli poctivě čestné.

O změně orientace Ukrajiny z té proruské na prozápadní se rozhodlo v podstatě na Majdanu. Do té doby Rusko nepodniklo nic pro to, aby si vzalo Krym zpět. Podniklo až po Majdanu, až se v Ukrajině zklamalo. Možno tedy říci, že kdyby si Rusko vzalo Krym před Majdanem, kdy ještě byla Ukrajina spojencem Ruska, jednalo by se o svévolný akt anexe, jestliže si ho vzala po Majdanu, kdy už přestala být tímto spojencem, jedná se o spravedlivý a nutný počin, který lze snadno pochopit, má-li člověk dobrou vůli, cit pro spravedlnost a umí-li logicky uvažovat.

Ukrajina měla Krym jen 60 let a už říká, že Krym je trvale její a nelíbí se jí, že jí ho Rusko bere. A co má tedy říkat Rusko, když jemu Krym předtím po celých dlouhých 300 letech vzala Ukrajina? Nemá snad také právo, a dokonce ještě větší, pokládat Krym za svůj? Ukrajině přeji jen dobré, ale žádám od ní, aby uznala, že na Krym vůbec nemá právo. Přispěla by tím k míru a pokoji mezi národy. Toto pak platí stejnou měrou i pro západní státy na čele s USA. A snad by první pozitivní krok v tomto směru mohla udělat Česká republika. (Najdete také na Vaše věc)


KONĚV A KOLÁŘ

Poškodit Koněvův pomník
anebo ho plachtou zakrýt,
to dokáže pouze cynik,
který zkouší pravdu zabít.

Koněv přece vedl vojska,
jež přinesla nám svobodu,
díky kterým země česká
unikla zlému osudu.

Kolář to nechápe vůbec,
podivně se projevuje,
zpívá o tom každý vrabec,
co po Praze poletuje.

RADA A PRSTÝNEK

Vážený pane Koláři,
šmankote, co to děláte,
neštípli Vás snad komáři,
že po pravdě takhle dupete?

Nemáte Vy snad horečku,
to jak Vás bodl ten komár?
Pak pomohlo by z hrnečku
vypít heřmánkový odvar.

Dejte dobře na mou radu
a udělejte si heřmánek,
abyste nespáchal zradu,
jak když zahodíš prstýnek.

SKVĚLÝ CHLAPÍK

Kdo strhl plachtu z Koněva,
ten velmi dobře učinil, policie ho odvedla,
by Kolář hloupost dovršil.
Plachta toť úkon jest zrádný,
co nic dobrého nevěstí,
důvod pro ni není žádný,
ať ho tedy hned propustí.

Je to u mě skvělý chlapík,
má moji plnou podporu,
podařený český Pepík,
před kterým stojím v pozoru.

ZDI A NÁŘKY

Studený pot mě polévá,
dýchá se mi už jen stěží,
že kope se do Koněva
a k antipravdě se vzhlíží.

Je to velký omyl ba že,
který však ne každý vidí,
udělej s tím něco Bože,
nežli novou zeď nám vyzdí.

Onu berlínskou jsme strhli,
přeštípli ostnaté dráty,
buďme tedy nyní bdělí,
hrozily by nové ztráty.

KDYŽ NA PRAZE 6 VĚTRALI

To vyslovil se pan Kolář,
že Koněv pryč z Prahy musí,
a pro každého pak žalář,
kdo by slovem chválil Rusy.

Zajisté pane Koláři,
Vy přec pravdu vždycky máte,
ta socha tam se odvaří
a vy slavně zvítězíte.

Nacisté pak co jsou v hrobech,
rádi Vás za to pochválí,
že čest roznesl jste v zubech,
když na Praze 6 větrali.

ODSÁTÁ RADOST

Stala se veliká chyba,
teď Kolář bude odstraněn,
maršál, tato města chlouba,
žel bude z Prahy vypuzen.

Stydět můžeme se velmi
za tento špatný rezultát,
osvobodil naši zemi,
však neuznal to potentát.

Jistě mnoho gratulací
pan Kolář nyní dostává,
ve mně však jen inspiraci vzbudil,
co radost odsává.

LIDI NEBLÁZNĚTE

Neblázněte přece, lidi,
nechte Koněva tam, kde jest,
hloupost zajisté že slídí,
chce lstivě obrat nás o čest.

Nebude zajisté ctnostné,
když odstraníme Koněva,
naopak bude to hrozné,
jako když pálí kopřiva.

Obávám se ale toho,
že vyslyšen žel nebudu,
hlouposti je totiž mnoho,
a má vždy dobrou náladu.

DÁ TO FUŠKU

To jsi dopadl, Koněve,
za všechny své dobré skutky,
jednal jsi jako králové,
avšak hněv zvedá se prudký.

V boji dokázal jsi obstát,
byl jsi příkladem odvahy,
však nyní Tě chtějí obrat
o všechny Tvoje zásluhy.

Přece však pravda zvítězí,
fakta bude mít za pušku,
štvavé útoky odrazí,
jenom to dá trochu fušku.

NAPÍŠEME SKAZKU

Pracujem na tom, Koněve,
abychom Tě obhájili,
a všechny snahy klamavé
v zteči směle odrazili.

Ty, když bojoval jsi za nás,
jako přítel osvědčil ses,
teď ale veden je zápas,
hrozivý jako ohně běs.

My ten oheň uhasíme,
zase bude dobře v Česku,
nad klamáním zvítězíme
a napíšem o tom skazku.