Dopis českých lidí ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi

Vážený pane prezidente
Vladimíre Vladimíroviči Putine,

My, níže podepsaní občané České republiky:

2020 11 28 04Uvědomujeme si, že informace, které nám dávají média, se nemusejí zakládat na pravdě a v celém světě kvůli tomu panuje zmatek. Velmi nás znepokojuje a nesouhlasíme s tím, jak se zachovala vláda České republiky k ruským diplomatům.

My, občané České republiky, nejsme Vaši nepřátelé. My, občané České republiky, jednoznačně preferujeme mír. Jsme vlastenci a svou zemi milujeme. Chceme žít v míru. Nepřiměřený akt našich vládních představitelů není vyjádřením naší svobodné vůle. Chceme mír, klid a prostor pro svůj život, život našich rodin a našich dětí.

Věříme, že jste moudrý člověk a rozumíte nám. Víme, že jste jedním z ochránců celosvětového míru a prosíme Vás o to, abyste neustal ve svém úsilí. Uvědomujeme si, že je to velice těžké a provokací ze všch stran je mnoho, ale přesto věříme ve Vaši moc to ustát.

Jsme Slované a chceme mír!

Děkujeme Vám, pane prezidente,
s úctou, slovanskou vzájemností a pokorou
lidé České republiky, 20. dubna 2021

2020 01 26 02Petice k podpisu ZDE


Уважаемый господин президент
Владимир Владимирович Путин!

Мы, нижеподписавшиеся граждане Чешской Республики:

2020 11 28 04Мы осознаём, что предоставляемая нам информация средствами массовой информации, может не основываться на правде, и во всём мире из-за этого царит суматоха. Мы очень обеспокоены и не согласны с тем, как правительство Чешской Республики ведёт себя по отношению к российским дипломатам.

Мы, граждане Чешской Республики, не ваши враги. Мы, граждане Чешской Республики, однозначно предпочитаем мир. Мы патриоты и любим нашу страну. Мы хотим жить в мире. Несоответствующий поступок наших правящих кругов не является выражением нашей свободной воли. Мы хотим мира, спокойствия и пространства для нашей жизни, жизни наших семей и наших детей.

Мы верим, что Вы мудрый человек и понимаете нас. Мы знаем, что Вы являетесь одним из защитников мира во всём мире, и просим Вас не прекращать свои усилия в этом направлении. Мы прекрасно осознаём, как это очень трудно, и провокаций со всех сторон много, но всё же мы верим в Ваши силы всё это преодолеть!

Мы славяне и хотим мира!
Спасибо Вам, г-н Президент,
с уважением, славянской взаимностью и смирением,

люди Чешской Республики, 20 апреля 2021-го года

Michal Jurnečka


P.S.
Korekce chyb překladu autora do ruštiny Náš Restart

Please publish modules in offcanvas position.