Právní analýza připravovaného nařízení celodenního nošení roušek a pravidelného testování dětí v MŠ a ZŠ

2021 02 19 03Na základě oslovení několika tisíc rodičů nezletilých dětí, včetně své dcery, jsem zpracovala právní analýzu zamýšlených opatření, ...

která mají návrat do školek a do škol děti provázet jako podmínka pro účast na výuce, a to celodenní nošení roušek a plošné testování dětí 2x v týdnu (základní školy), a plošné testování 2x v týdnu (mateřské školy).

Na základě této analýzy jsem došla k závěru, že daná opatření v žádném případě nelze schválit, a už vůbec je nelze aplikovat. Těch důvodů je tolik, že si dovoluji tvrdit, že doposud nebyl ještě předkládán tak kontroverzní návrh.

2020 01 26 02Podrobněji ZDE a ZDE

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová advokátka