Ruská vláda přestala být sektou liberálů

Inna Novikova, Jurij Kondratěv
(Převzato z Pravda.ru)

2021 01 19 01Novinář a politický konzultant Anatolij Vasserman pohovořil o liberálnosti ruské vlády. Její ekonomický blok se stal mnohem méně liberální. Závažným skokem vpřed a závažnou nadějí na radikální posun k lepší straně je nový postup u národních projektů.

Podle vás jsme, Anatoliji Alexandroviči, úspěšně překonali těžkosti roku 2020 proto, že byly opuštěny principy liberalismu. Ale v naší vládě liberální ministři přece zůstali, například ministr financí Sulivanov. Centrální banku rovněž nadále vede Nabiulina, hodně se klonící k liberalismu. V čele účetní komory je Alexej Kudrin. V podstatě zůstal ekonomický blok stejný jako před tím.

2021 01 10 14ložením zůstal stejný, ale změnily se pravomoci. Sulivanov byl v předešlé vládě vicepremiérem, právě on odpovídal za přidělování úkolů všem ministrům ekonomického bloku. Dnes je řadovým ministrem, úkoly nedává, ale dostává je. Stejně v případě Kudrina. Pouze kontroluje činnosti ministrů, ale nedává jim žádné příkazy.

Znamená to, že tito lidé jsou v postavení, kdy nemohou do života uvádět dogmata totalitního liberalismu. Jejich zkušenosti a vědomosti zůstávají, ale mají o mnoho méně možností dělat neplechu.

Proč držet ve vládě lidi, kteří mají v úmyslu něco zkazit?

Jenže oni se nesnaží dělat něco speciálně špatně. Naopak, jsou zcela upřímně přesvědčeni, že jejich jednání musí zemi přinést užitek. Vycházejí z teorie, podle které je jejich jednání užitečné. Je samozřejmě možné převést je na jinou teorii, ale vyžaduje to značné úsilí a dlouhou dobu. Tito lidé mají plno užitečných vědomostí, mnoho užitečných zkušeností a bylo by zbytečné je vyhazovat.

Je s nimi dobré jednat podle hesla Kozmy Prutkova: „Každý člověk rozhodně přináší užitek, jen když je zařazen na správné místo.“

My máme ještě problém v tom, že je přijímáno a zpřísňováno mnoho zákonů pro občany. Nyní snad bude skoro deset zákonů, které zavádějí nové pokuty a zvyšují sazby a platby. Přijímá se mnoho takticky důležitých věcí, ty ale v hospodářské situaci nedělají dobrou náladu. Přitom stále neexistují žádné reálné dokumenty o rozvoji hospodářství a investic do něj. Ač je v Rusku několik lidí na seznamu Forbes, vláda naplňuje rozpočet odíráním občanů a z daní malých podniků.

V růstu sazeb jsme podle světových měřítek dost skromní. Pochopitelně by bylo lepší, aby sazby celkově nerostly, ale v nynější situaci je to málo pravděpodobné. Důležité jsou i vlastní investice.

Ohledně investic bych řekl, že již bylo přijato klíčové rozhodnutí, byl přehodnocen celý systém národních projektů a byl zaveden zřetelný grafikon plnění a určena vážná odpovědnost za jeho porušení.

Já sám na to samozřejmě tak optimisticky nehledím, ale vcelku skutečně došlo k velmi závažným změnám v samotné organizaci hospodářských postupů země. Doufám, že se v blízké době skutečně tato záležitost pohne z mrtvého bodu.

2020 12 23 09ozhodnutí je velmi důležité v tom, že odmítá dogma té sociální sekty liberálů, která věří, že užitečné mohou být jen zahraniční investice. Kvůli tomu, aby se jich domohli, mohou úplně paralyzovat vlastní investiční proces.

Všechna nová řešení se opírají zejména o myšlenku, že je nezbytně nutný vlastní investiční proces. Velká část novinářů na to samozřejmě pozornost neobrátila, to podle starého novinářského pravidla, že se špatné zprávy dobře prodávají a dobré prodávat nemá smysl. Navíc jsou mezi novináři rozšířena dogmata totalitní sekty liberálů o moc více než v jiných vrstvách společnosti. Právě i výuka žurnalistiky v naší zemi se ještě za Gorbačova začala přizpůsobovat americkým standardům. Následky jsou, bohužel, očividné. Ale rozhodnutí o revizi postupu u národních projektů je podle mne velmi závažným skokem a je to podstatná naděje na radikální posun k lepšímu.