Výzva 29 českých osobností k nominaci Juliana Assange na Nobelovu cenu míru

2020 09 24 03Na tiskové konferenci v Praze na Novotného lávce dne 22. září 2020 byla zveřejněna výzva 29 českých vědců, umělců, publicistů a dalších osobností, aby byl Julian Assange, zakladatel WikiLeaks, nominován na Nobelovu cenu míru. Novináře s ní seznámili čtyři ze sedmi mluvčích iniciativní skupiny...

(Jaroslav Bašta, Petr Hampl, Lenka Procházková a Josef Skála, dalšími mluvčími jsou Jan Kavan, Jan Keller a Jan Schneider). Podpořit je přišel i herec Ivan Vyskočil, další ze signatářů výzvy.

2020 09 24 04

2020 09 24 06ulian Assange je navržen proto, uvádí se v ní, že "zpřístupnil světu autentické dokumenty, demaskující pozadí a motivy agresí, pošlapávajících mezinárodní právo za cenu statisíců zmařených životů, humanitárních kalamit a zpustošení celých zemí". Navzdory vážným osobním rizikům tak "významně přispěl k úsilí celého mezinárodního společenství, které se válkám z prolhaných důvodů postavilo na odpor a přimělo jejich původce upustit od ještě nebezpečnějších činů".

2020 09 24 06ulian Assange je zbaven svobody již řadu let. Momentálně je vězněn v Británii, kde čeká na verdikt tamního soudu, zda bude (třebaže je občanem Austrálie) vydán do USA. Tady mu hrozí až 175 let odnětí svobody, ne-li trest smrti. "Julian Assange se nesmí stát obětí drakonické pomsty!", apeluje výzva, pro niž česká iniciativní skupina hodlá získávat co nejširší podporu napříč světem. Vedle osobností, asociací a hnutí, které k válkám za "změnu režimu" zaujímají kritický postoj, se obrátí i na PEN klub a analogické subjekty, deklarující svobodu projevu a odpor k jejímu potlačování jako základ svého programu. Cílem je vytvořit co možná reprezentativní mezinárodní výbor, který by návrh prosazoval přímo vůči grémiu, rozhodujícímu o udělení Nobelovy ceny. Výzva bude adresována i českým ústavním činitelům a zpřístupněna všem organizacím a občanům, připraveným se k ní připojit.

2020 01 26 02Bude-li Julian Assange zbaven svobody i k datu Dne lidských práv (10. prosince), jsou mluvčí iniciativy připraveni usilovat o osobní setkání s ním v zahraničním vězení, aby ho seznámili s hnutím za jeho osvobození a nominací na Nobelovu cenu, a poskytli mu tak morální podporu i proti tlakům, jimž je vystaven v poslední době (například možnosti, že mu USA "udělí milost", jen ovšem výměnou za vyzrazení jeho informačních zdrojů).

2020 09 24 05Na snímku petiční výbor - zleva: Ivan Vyskočil, Petr Hampl, Josef Skála, Lenka Procházková, Jaroslav Bašta.


2020 01 26 02Podepsat petici za záchranu Juliana Assange prosíme ZDE


Vážení kolegové,

obracíme se na Vás jako mluvčí početné skupiny vědců, vysokoškolských profesorů, umělců a dalších aktivistů z České republiky s následujícím námětem: Navrhnout za nejbližšího kandidáta na Nobelovu cenu míru pana Juliana Assange.

Zakladatel WikiLeaks zpřístupnil světu autentické dokumenty, demaskující pozadí a motivy agresí pošlapávajících mezinárodní právo za cenu statisíců zmařených životů, humanitárních kalamit a zpustošení celých zemí. Tváří v tvář vážným osobním rizikům, jež tím podstoupil, významně přispěl k úsilí celého mezinárodního společenství, které se válkám z prolhaných důvodů postavilo na odpor a přimělo jejich původce upustit od ještě nebezpečnějších činů.

My sami jsme spojili síly napříč protiválečným spektrem. Stojíme o podporu každého hnutí, asociace i osobnosti, jejichž krédem jsou mír a demokracie. Pan Julian Assange se nesmí stát obětí drakonické pomsty! Pokud se ji podaří odvrátit, bude pozice všech odpůrců válek a arogance moci do budoucna silnější.

Námět, s nímž se na Vás obracíme, zazněl už dříve a v několika zemích. Dnes, kdy je pan Julian Assange vystaven akutnímu nebezpečí, je třeba ho podpořit co možná koordinovaným úsilím napříč kontinenty. Navrhujeme zformovat co nejdřív mezinárodní výbor, který se o to zasadí a bude naši společnou vůli tlumočit grémiu, jež o udělení Nobelovy ceny rozhoduje.

Prosíme o vaše stanovisko k návrhu samotnému, k vašim možnostem jej aktivně podpořit i k vaší případné účasti v proponovaném mezinárodním výboru.


2020 01 26 02Bc. Jaroslav Bašta, historik, ex-ministr a velvyslanec, signatář Charty 77

2020 01 26 02PhDr. Petr Hampl, PhD., sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia

2020 01 26 02Jan Kavan, ex-vicepremiér, ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN

2020 01 26 02Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog, profesor českých a zahraničních univerzit, ex-poslanec Evropského parlamentu.

2020 01 26 02Lenka Procházková, spisovatelka, signatářka Charty 77

2020 01 26 02Jan Schneider, bezpečnostní analytik, signatář Charty 77

2020 01 26 02PhDr. Josef Skála, CSc., historik a vydavatel internetové revue, ex-prezident Mezinárodního svazu studenstva

I jménem následujících signatářů:

2020 01 26 02Dr. Jan Campbell, vysokoškolský pedagog, analytik a publicista

2020 01 26 02Petr Hájek, šéfredaktor časopisu a internetové revue

2020 01 26 02Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., politolog a vysokoškolský pedagog

2020 01 26 02Ing. Jaroslav Kohlíček, CSc., průmyslový manažer a ex-poslanec Evropského parlamentu

2020 01 26 02Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc., historik a politolog

2020 01 26 02Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, ex-prezident Policie ČR

2020 01 26 02MUDr. Marek Obrtel, lékař

2020 01 26 02Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., sociolog a vysokoškolský pedagog

2020 01 26 02Prof. MgA. Jiří Svoboda, scénárista a režisér

2020 01 26 02Ing. Karel Sýs, básník a spisovatel, předseda Unie českých spisovatelů

2020 01 26 02Ing. Jaroslav Štefec, CSc., vojenský analytik

2020 01 26 02Ing. Jaroslav Šulc, CSc., makroekonom a ex-náměstek ministra financí

2020 01 26 02Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD., ekonomka a vysokoškolská pedagožka

2020 01 26 02Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové, z.s. – Ochrana lidských práv a svobod

2020 01 26 02PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., novinářka a předsedkyně Aliance národních sil

2020 01 26 02Doc. Ing. Radim Valenčík, CSc., ekonom a vysokoškolský pedagog

2020 01 26 02MgA. Ivan Vyskočil, herec

2020 01 26 02JUDr. Jiří Vyvadil, advokát a ex-poslanec PS PČR

2020 01 26 02Jiří Žáček, básník

2020 01 26 02Doc. Mgr. Petr Žantovský, PhD., novinář a spisovatel

2020 01 26 02Mgr. Václav Dvořák - režisér - dokumentarista

2020 01 26 02MUDr. Ivan David, CSc., poslanec EP za SPD

Please publish modules in offcanvas position.