NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Otevřený dopis panu premiérovi

Vážený pane premiére,

jak jistě víte, krizi zdravotní máme (i díky Vám) téměř za sebou, nebýt astmatiků a pylových alergiků, už by si dneska nikdo ani nezakašlal. Toť prima!

Díky nucený výpadkům ve většině odvětví národního hospodářství budou postiženi snad všichni OSVČ, drobní a střední podnikatelé. Vy jste jim slíbil ztrátu alespoň částečně kompenzovat. Toť prima!