NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Nezachraňujme svět minulosti, je třeba zachránit budoucnost

 

Situace, jíž dnes čelíme, připomíná v mnohem porevoluční kvas devadesátých let. Neměli bychom dovolit, aby z ní nejvíce vytěžili ti nejsilnější hráči. Spravedlivou budoucnost si zasloužíme všichni.

 

Podrobněji ZDE