K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Léčba koronaviru, která v Číně uspěla

2020 03 15 01Paul Craig Roberts

Existují vědecké studie dokazující účinnou léčbu koronaviru, jak ji dnes uplatňují v Číně. Používanými léky jsou chlorochin (C 18 H26 CIN3), a hydrochlorochin (HCQ). K hydrochlorochinu čti ZDE a ZDEUvedené vědecké studie poukazují na slibné antivirové působení jak hydrochlorochinu, tak chlorochinu.

Číňané oba tyto léky již při léčení svých pacientů začali používat a měli bychom je v tom co nejpohotověji následovat. Původně byly antivirové účinky obou léků zaznamenány v Evropě v době infekce SARS, ale pak se na ně zapomnělo. Francouzský prof. Raoult se spolupracovníky však měli dobrý nápad, když Číňanům účinky obou léků připomněli – a ti naštěstí dobře míněnou radou nepohrdli.

Na rozdíl od vakcín a drahých nových antivirových léků jsou chlorochin i hydrochlorochin bezpečné, odzkoušené, jsou pohotově k dispozici, a v dění, kterého jsme dnes svědky, by mohly sehrát roli hráče, který změní průběh hry.

Prosím, toto publikujte a šiřte. A zdůrazněte přitom i důležitou roli vitamínu C, D3 a dalších.

Vybral a přeložil Lubomír Man


2020 01 26 02VAROVÁNÍ! (Zdroj ZDEInternetem se šíří falešná alarmující zpráva, jak se ubránit koronaviru UŽÍVÁNÍM chlorochinu. Pomoci má podle příspěvků na sociálních sítích chlorochin, který je ale proti nemoci neúčinný. Varuje před ním Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Lék může způsobit bolest hlavy, křeče, ale i ztrátu vědomí.

2020 01 26 02Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) tak reagoval na kritiku, že žádný lék s chlorochinem v Česku ústav nezaregistroval a že by měl přípravky rychle zajistit. Léky s touto účinnou látkou se používají proti malárii. Působení proti novému koronaviru není doložené.

2020 01 26 02Úřad už dřív upozorňoval na to, že přípravky s chlorochinem mohou způsobovat hypoglykemii neboli pokles hladiny cukru v krvi. Projevuje se třesem, neklidem, nesoustředěností, bušením srdce, zmateností, ospalostí, pocením, bolestmi hlavy i křečemi. Vést může až ke ztrátě vědomí a k poruše srdečního rytmu. „Při užívání chlorochinu se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky až toxicity. Není doloženo, že by chlorochin působil preventivně před koronavirem“, uvedl SÚKL na svém twitteru.