K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Je ještě nějaká šance k návratu socialismu?

Dotaz

11. 9. 2019 11:17:32 - Josef Joklík

Dobrý den,

vážený pane doktore, je ještě nějaká šance k návratu socialismu?


Odpověď

20. 9. 2019 9:01:08 - PhDr. Josef Skála, CSc.

Civilizačních pastí i alarmujících rizik, která na půdě kapitalismu nemají řešení, rychle přibývá. Jádro odpovědi na Vaši otázku tkví právě v tom. Kdy a jak se podaří vyrazit za hranice dnešního systému, je samozřejmě velký hlavolam. Fantazírování z křišťálové koule ho nevyřeší - a může ho dokonce i diskreditovat. Jinde, než za horizontem panující politické a ekonomické moci, však řešení humánní a skutečně udržitelné nemá šanci. Reálnou možností se stane, až se moc kapitálu z cizí práce, úspor a dnes stále víc i na cizí dluh kompromituje natolik, že to zásadní změně uvolní prostor. To ovšem vůbec neznamená, že se na ten zlom dá čekat jako na soudný den. O tom, co a jak bude potřeba v takové chvíli udělat, musí radikální levice přemýšlet už teď.

I to je součástí našeho alternativního návrhu Programu KSČM, zveřejněného i Parlamentními listy už koncem srpna. Nabízíme ho k co nejširší veřejné diskusi hlavně mezi lidmi, majícími odvahu klást si otázky, jaké si kladete i Vy. Tím víc nás potěší i Vaše nápady či případné výhrady (třeba na webu NÁŠ RESTART, kde je zmíněný návrh rovněž k dispozici).