ZAMÝŠLÍ SE SOUČASNÉ VEDENÍ KSČM NAD PŘÍČINAMI SNIŽOVÁNÍ POČTU ČLENŮ?

Dotaz
12.04.2019 8:34:24 - Kozmo

Vážený pane doktore, ve včerejším tisku se objevil přehled o snižování počtu členů KSČM (2004 - asi 100 000, 2017 - asi 40 000, nyní 34 622). Není to tím, že KSČM opustila obhajobu občanů a podlehla podivným zájmům lidí v zákulisí politiky realizované v ČR? Stejně tak, že ve vedení má lidí jako Filip, který je nyní spojován podle novin (Právo) s Horáčkem a zneužíváním chráněné dílny nebo Dolejš (herny), který klidně přizná ve vysílání u Soukupa, že je "jiný komunista", když Soukup mu uvede, že jeho názory odpovídají názorům ODS? Jak máme věřit tomu, co strana prohlašuje navenek a co dělá v zákulisí? To už vedení KSČM skutečně podlehlo svým osobním zájmům!?! Potom KSČM čeká cesta do nicoty! Děkuji.


Odpověď
12.04.2019 17:50:38 - PhDr. Josef Skála, CSc.

Vaše obavy sdílím a neskrývám to ani veřejně. Doba masových stran je sice ta tam. Z toho však neplyne, že jediná strana, povolaná být systémovou opozicí, se musí co do průměrného věku posouvat už pomalu k osmdesátce. A že většina mladých lidí, kteří už měli odvahu k nám najít cestu, stranu opouští během prvních let svého členství. Důvěru v KSČM sráží jak to, nač upozorňujete, tak celkový dojem z její momentální politiky, v níž lidé vidí jen jakousi přiťáplou strejcovinu. Většině široké veřejnosti jsme už docela lhostejní. Poprvé za skoro sto let, co tu jsme. Času na změnu zbylo už hodně málo. Podaří-li se ho zmařit alibistickým kličkováním, viníky proklejí i příští generace.