K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Jak hodnotíte snahy obvinit Čechy z pronásledování Židů a podílu na holocaustu?

Dotaz

18.02.2020 13:52:36 - Kozmo

Vážený pane doktore, jak hodnotit snahy (spíše kampaň) o obvinění Čechů z holocausu,která se objevuje jak v USA (viz například historik Wolf Gruber a jeho kniha: " Pronásledování Židů v protektorátu Čechy a Morava") ale i v ČR a to zejména pracovnice Ústavu soudobých dějin AVČR Kateřina Čapková. Stačí se seznámit s její knihou " Mezi Prahou a Mikulovem".Nehledě k jejímu popularizování ve Vídni, Berlíně atd. Ovšem snahu o podobnou historiografii lze dohledat i v jiných materiálech. Smutné je, autoři podobných "výtvorů" jsou oceňováni různými významnými cenami!?! Je zvláštní, že podobné změny pohledu na minulost nechávají naší kulturní veřejnost chladnou nebo je to součást přepisování dějin?!?Děkuji


Odpověď

19.02.2020 15:20:48 - PhDr. Josef Skála, CSc.

Je to další stadium sprosté demagogie, která má obrátit vzhůru nohama, kdo byl agresorem a totalitním teroristou - a kdo jeho obětí i součástí protinacistického odporu. Tak jako každá podobná špinavá hra, může samozřejmě hauzírovat i se stopovými prvky jistých pravd. Když nás "demokratičtí spojenci" vydali v Mnichově napospas Hitlerovi, začaly v okleštěné republice dostihy kolaborantské podlézavosti. Lídrem byl Emanuel Moravec, který krátce předtím chodil Beneše agitovat, ať pošle armádu do boje. Hned nato začal chrlit články (pak to vydalo i na celou knížku), obviňující vedení první republiky, že neumělo včas najít dostatečně vstřícný poměr ke "Třetí říši". Hned za jeho zátylkem však soupeřily zájmové organizace právníků, lékařů a jiných prominentních profesí v tom, kdo ze svých řad vypudí nejen komunisty, ale i osoby židovského etnika. Po listopadu 89 se to odporné řiťolezectví opakovalo "jen" vůči prvým z nich.

Ani z toho však neplyne, že by se holokaust dal připsat i na vrub nás, Čechů. Nic podobného neplyne ani z případů osobní zbabělosti Čechů, kteří měli židovské manželky či manžele a přestože je mohli uchránit před genocidou, konjunkturálně se s nimi rozešli (jak to o svém otci neváhal s odporem říci nahlas třeba Miloš Kopecký). Oč víc se v médiích, je-li řeč o nacistických zločinech, vypouští adjektivum "německé", tím častěji a proradněji to dnešní konjunkturální plevel provází i narážkami, mající vinu za fašismus a války "rozepsat" i jejich obětem. A to není jen vrchovatě amorální, ale i nebezpečné. To tažení posluhuje těm, kdo nás mají znovu za dobyté území, a ne rovnoprávného partnera. A k pacifikaci sílící nevole a rozčarování, k němuž ta nesvéprávnost vede, potřebují i dnešní Emanuely Moravce.