Rozhovor prezidenta Zemana k 75.výročí Pražského povstání by zřejmě Jan Werich kometoval slovy " není mi z něho volno". Možná i kámoš Havla, který mu v soudní síni před porotou řekl, " Vašku jsi prase a také hovado" by možná obstál v hodnocení těch, kteří ho poslouchali.  Někteří si možná s určitým odporem vůči Zemanovi  poslechli projev pražského primátora Steinpilze, který nám sdělil novinu, že Rudá armáda vstoupila 9.května do již osvobozené Prahy.

Ano i já jsem byl v té době batole (1943), ale moji rodiče v kritické době  ukrývali tři sovětské vojáky Rudé armády. Hrozila jim poprava. To zřejmě Zemanova rodina nezažila. Dneska se pouze snaží přizpůsobit vládnoucímu trendu. Tedy i já jsem odkázán na historické prameny, neboť tehdejší situaci znám pouze z vyprávění rodičů. Nicméně se obracím na důvěryhodný pramen historika  Blažeje Ráčka  z vydavatelství LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE z roku 1948:.

" V sobotu 5.května se začaly objevovat státní vlajky v oknech i na vozech elektrické dráhy, byly vyvěšovány i vlajky spojeneckých států. Němci byli od chodců přepadáni a odzbrojováni. Na různých místech se ozývala střelba. Střelba sílila a Němci ji opětovali rachotem těžkých kulometů. Tak začal boj samoděk bez ústředního vyzvání. České národní radě na radnici nezbylo než v posledních hodinách vyzvat všechno obyvatelstvo, aby se proti vetřelcům chopilo zbraně. Vojenské velitelství řídilo odboj z krytu pod policejním ředitelstvím v Bartolomějské ulici místním městkým rohlasem. Budova státního rozhlasu na Vinohradech byla jedním z hlavních bojišť., hájilo ji 7O mužů. Češi do ní vnikli střechou a bojovali o ni místnot za místností, poschodí za poschodím až do večera. Odtud pak byby vysílány naléhavé výzvy o pomoc na český venkov a spojenci pak v jejich vlastní řeči byli žádáni o poskytnutí letadel a tanků. Němcům , jimž byl přerušen kabel vojenského veliteltsví, zbyla vysílačka mělnická. Jí volali posádky rozsazené v Čechách, aby se ihned daly na pochod k Praze a pomohly zlomit její odpor. Jmenovitě na Říčansku urputně bojoval lid proti tankúm SS-manů, ženoucích se k Praze od Benešova.

Proti tankům, obrněným vozům a dělům byl pražský lid takřka bezmocný. Vpád do Prahy mohly zadržet jen barikády. Místním rozhlasem bylo veškeré obyvatelstvo vyzváno k jejich stavbě, aby jim uzavřelo všechny cesty vedoucí do města.

V neděli ráno 6.května se Praha nepoznávala. Obvyklý živý proud pouliční dopravy byl zaražen hustou sítí 1 6OO přehrad. Opravdové zmužilosti byl nadbytek, ale zbraní málo.. Měli jen ty, které odňali německým zajatcům a které ukořistili v jejich skladištích. Železničáři se zmocnili několika vlaků vezoucích náboje. Jmneovitě pancéřové pěsti byly rozdávány obhájcům barikád. Bojovalo se o nádraží, kasárny, vozovny, bloky domů. Ještě v sobotu bylo dobyto Pankráce a osvobozeny tisíce vězňů., místo nich tam byli zavřeni němečtí zajatci.

V pondělí 7.května se podařilo Němcům prolomit několik barikád. Pronikli na Pankrác,osbobodili své vězně, zapálili Jezerku a povraždili tam mnoho obyvatel.. Kapitulace vší branné moci v Remeši, toho dne podepsaná jako by se jich netýkala. Nakrátko, ale velmi účinně zasáhli do boje i Vlasovci., odíly ruských zajatců, sloužících Němcům . Pohybovali se západně a jižně od Prahy a přišli Praze na pomoc. Ti byli ovšem lépe vyzbrojeni. Ale vrchní velení se jich zřeklo a tak odtáhli. Nejsilnější nápor na Prahu byl podniknut v úterý. Před tanky byly hnány české ženy a děti. Z barikád bylo usilovně voláno o zbraně  a o posilu. Obhájci ustupovali od jedné přehrady k druhé a třetí. Již v neděli si tři tanky proklestily vstup přes most Trijský přes mrtvoly 5O obhájců. Děla hřměla hlavně, hlavně z Letné. Hrad a skoro celou Malou Stranu ovládali Němci, tanky projížděly ulicemi a střílely na vše živé. Útočiliy i přes Hlávkův most. Asi dvacet tanků se  snažilo proniknout vedle podolské cementárny. Podolští kváceli, le nepropustili do Prahy ani jeden tank. Za to jich několik proniklo  hluboko na Žižkov a přes Libeň a Karlín na náměstí Svobody. V úterý stálo na Staroměstském náměstí osm tanků a pálilo zběsile na radnici a okolní domy. Několik oněch kovových oblud bylo zničeno, ale radnice vzpalanula požárem, Ale i byty civilního obyvatelstva byla hotové arsenály.. Jedna Němka střílela  na Čechy jako zběsilá celou noc a celý den až do odpoledne z kulometu dobře ukrytého v posledním patře domu na Vinohradech. Tamtéž střílel z okna bytu třináctiletý chlapec z oken orthopediské kliniky pražské všeobecné nemocnice, člen Hitlerjugendu.

Volání Prahy neoslyšel vládce Ruska maršál Stalin. Maršál Koněv, vítěz nad Berlínem dostal rozkaz, poskytnout městu zoufale bojujícímu proti přesile co nejrychleji pomoc. Zpráva o o blížící se Rudé armádě působila na mnohé útočníky skličujícícm dojmem. Vzdávali se nebo prchali na západ. Část SS-manů a gestapa však pálila na Prahu dál. Ve středu o čtvrté hodině ranní dorazily silnicí od Krlaup do Prahy první ruské tanky pod velením gen Rybalka. I ve středu bylo na pražských ulicích krutě bojováno. Krev 4OO bratří- Rusů se smísila s krví Pražanů. Těch padly tři tisíce , ještě více jich bylo raněno ".

Možná to prezident Zeman neví, ale pokud by včas nepřijela Rudá armáda, tak při odklízení pražských barikád, při kterých byly před tanky hnány ženy a děti ještě několik dní , by těch obětí na straně českého odboje bylo daleko víc.

Nyní opět mohou tleskat ti, kteří si zvolili psychopata na Hrad ! Ve svém projevu se totiž také zmínil o svém" hrdinském činu", kdy před dvěma roky donutil ruského premiéra Meveděva odvolat redaktora ruského armádního deníku za to, že usiloval o publikování důvodů intervence vojsk VS  u nás v roce 1968   Mnozí se možná diví, ale ve vedení KSČM dnes převažují osmašedesátníci a sám dr. Filip, bohužel, zaujal pouze obranné postavení. Zřejmě není voják, protože nejlepší obranou je útok. Jde o zásadní boj o obnovení československé státnosti a o bratrskou spolupráci s naším nejvěrnějším přítelem Ruskem.

M. Kunst

Dopis člence EK Věře Jourové

 

Paní členko Evropské komise, paní Jourová, dobrý den,

vyrušuji Vás proto, že vyrušujete Vy mě. Z takových lidí jako jste Vy – mám už takřka nervy pocuchané. Co to děláte?! Proč to děláte?! Musím Vám napsat dopis. Nemohu si to totiž nedovolit před mou dcerou, vnukem a vůbec před generací, která se narodila po roce 1990. Byl jsem disidentem před rokem 1989, a jsem (tedy je nás dnes víc) znovu, nyní ve dvacátých letech 21. století.


Ostrava, 3. dubna 2020

komisařka EK
Věra Jourová

zasláno doporučeně na adresu:
cabinet of president
k rukám komisařky EK
Věry Jourové
Berlaymont
Rue de la Loi 200
Bruxelles 1049
Belgie


Co jsem zač je velmi odkryto – a málokterý politik v ČR se tak politicky definoval a tolik toho tady po sobě zanechá jako já. Na níže uvedených w-stránkách je čtení, poslouchání a dívání se na mé odborné politické výstupy asi na 40 hodin. Na 40 hodin! Co jste ale Vy dobrovolně napsala zadarmo k budoucnosti země, kde jste se narodila? Je tam také text mé knížky – Svrchovaný stát a veřejné zdroje – kterou mi vydala Ostravská universita v roce 2013. Pochopitelně i můj životopis. Tolik na objasněnou mé osoby.

Vy jste se podepsala pod spisek nějak popisující II. světovou válku, či její příčiny. Diskutovali jsme o tomto textu i s českými historiky v rámci Akademie Literárních novin. Něco tak otřesného co si dovolujete se hned tak nevidí. Vaše vystupování v televizi celostátní české je po formální stránce Vašimi PR poradci dotaženo téměř až k dokonalosti formy, ale jaksi zapomínáte, že v republice je stále ještě mnoho lidí – nás starých – kteří přemýšlí (jestli tedy víte, co to slovo znamená). Kde je ale obsah Vašich sdělení – co nám vlastně chcete říct?

My totiž priorizujeme obsah nad formou. Toho ale zcela jistě Vy nejste schopna! Co to říkáte?

  • Že národy přestaly existovat?
  • Že současná Evropa (jestli víte co to je Evropa, já jsem geograf totiž) národních států už neexistuje?
  • Že člen Evropské komise nesmí háji zájmy svého státu, svého národa (tedy například Francouz v EK, Němec v EK)?
  • Vy nevíte, že marxismus je eminentně a zcela nezpochybnitelně – dítětem – západoevropským?
  • Anebo si myslíte, že to je výplod carského – evidentně v jednoho boha věřícího – pravoslavného Ruska?
  • Mám tady klást další (arci – jsem já vůbec povinen?) argumenty dokládající Vaši už snad 6–letou práci v Evropské komisi? Copak Vás neznepokojuje otřesný stav velké části zemí EU do které ho dostalo zločinné uvolnění hranic pro lidi, kteří v Evropě nemají co dělat.

Vaše práce je vlastizrádná – nesete osobní odpovědnost za celou dobu, co sedíte ve vysoké funkci, a za to, co EK dělá a dělala pro lidi v členských státech. Máte osobní odpovědnost. Nikdy jste nebrala tolik a nikdy už tolik brát měsíčně nebudete jako dnes. Nikdy. Jářku, vyzývat Vás k okamžité abdikaci na tuto funkci jest přirozeně zbytečno. Pokrytecká česká vláda jistě najde opět v ČR beztvarého byrokraticky zkorumpovaného člověka, který bude opět loajální ke zločineckému systému současné EU.

Osobo, já jsem dalek tomu, abych si v skrytu lesa či obývacího pokoje nekonstruktivně dovoloval anonymně – tak jak to dělá velmi mnoho lidí i v Česku – Vás kritizovat. Toto ne. Nemá právo kritizovat – kdo není lepší. Ale já jsem lepší pro český národ. Čeština má snad nedostatek slov k odsudku práce, kterou vykonáváte. Vy jste vůbec nepochopila to, že jediným a výsostným smyslem existence EU je zachovat pro Evropu mír. Děláte všechno – jen ne toto. Dnes – stran patrně dokonce umělého viru (nevzniklého v přírodě) – je EU totalimpotent. Vaše tři pilíře smyslu existence EU – volný pohyb osob, kapitálu a zboží – to jsou zločinecké praktiky nadnárodních zájmových skupin. A řečeno ústy autorů západoevropského marxismu – jsou to zločinecké praktiky imperialismu.

Mladá paní, Vy chcete obhajovat to, že dovážíme jablka z Chile? Maso z Němec, cukr z Reunionu či Malawi, brambory z Itálie a Francie? Boty z Kambodže, trenky a trička z Indonésie? Prostěradla z Indie? Boty z Rumunska? Hračky z Číny?

Na Slovensko – díky likvidaci části jejich zemědělství – se denně musí dovážet pro občany této republiky potrava v 700 kamionech. To je normální? To je trvale udržitelné? Co si myslíte? Kolik kamiónů je to do ČR? Já to nevím, ale vím, co se stalo s kvalitou zemědělské půdy za posledních 30 let u nás a i to, že ani my nejsme soběstační základními potravinami. Vy si samozřejmě myslíte, že toto všechno je normální, vždyť se na této politice (a mám dávat desítky dalších příkladů?) podílíte – Vy jste její nositelkou. Ale ubezpečuji Vás, že toto normáální není!

Už jsem kandidoval 2x do P EU. V televizi na ČT1 mají v archivu mé vystoupení k našemu programu do EU, ale jen několik vteřin, protože víc prostoru nám nedají. Nabízím Vám tedy práci, kterou – budete-li mít zájem vykonám – tak jak jsem přislíbil stanu-li se europoslancem. Zpracuji na 7 až 10 stránek teze ústavy Unie evropských národů pro mír. Teze určené k dvouleté diskusi ve všech současných státech EU a ve všech ostatních státech zprvu Evropy, které budou mít zájem se do takto nově postavené Unie přičlenit. Jediným důvodem existence takovéto Unie bude zachování míru na našem kontinentě. Nic jiného takováto Unie nebude mít na starosti. Tedy konečně dojde naplnění myšlenky našeho krále Jiříka z Poděbrad a Kunštátu.

Tento můj text můžete předložit v EK jako podnět na její zásadní rekodifikaci. Nebude-li přijat k diskusi a poté k realizaci, pak byste měla z takovéto komise – kterou byste se tímto pokusila změnit zevnitř – odejít. České vládě pak je nutné sdělit, že současná EU je nereformovatelná, a proto je třeba z ní referendem vystoupit (tak jak jsme do ní vstoupili).

Mladá paní, vyzývám Vás k dvouhodinové diskusi na toto téma v nedělních televizních Otázkách v přímém přenosu. Rozumíte? Vy ale dobře víte, že tento náš současný prolhaný zkorumpovaný režim se bojí takovýchto diskusí představitelů režimu – které Vy navýsost representujete – s námi, disidenty tohoto systému. Vyzývám Vás: zkuste si před lidmi českého státu obhájit současnou EU a její politiku – z očí do očí v přímém přenosu – se mnou. Ve vší slušnosti a v mém respektu k ženám.

Tento můj text zasílám na adresu sekretariátu předsedkyně EK neb Vaši osobní adresu – kancelář či kanceláře – jsem na internetu nedohledal.

Národní knihovna České republiky – všechny mé texty, které jsou umístěny na w-stránkách naší strany – považuje za seriózní, a proto se mnou sepsala smlouvu o tom, že když nebudu moci stránky platit či stane-li se mi něco, tak je bude Národní knihovna České republiky zálohovat. Tedy lidé na konci, našeho století se budou moci dozvědět, že už v zhruba v 15. roce našeho členství v EU žili v ČR lidé, kteří otevřeně žádali zcela zásadní změny ve fungování EU. Je totiž možné, že se nám nepodaří transformovat současnou EU a z národních států budou totální kolonie, lidé pak otroky nadnárodních zájmových skupin.

Nebudu psát komisaři EK za Finsko či Portugalsko, ale za Českou republiku. Vy tam totiž za někoho sedíte – i když jste nebyla volená voliči. Vy chcete smazat rozdíly mezi národy, které v Evropě tisíciletým vývojem vznikly a kodifikovaly se nevyvratitelně. Víte vůbec, co to je jazyk a proč tu máme tolik dialektů a nezpochybnitelných národních jazyků?

Paní – Vy jste vlastizrádce – a ani o tom nevíte. Vy totiž nemáte intelektuální potenciál, abyste to věděla a jste asi dokonce přesvědčena o tom, že to, co děláte, je správné. Kolik lidí v ČR si ale myslí to samé co Vy? Lidí, kteří nejsou nijak napojeni na penězovody pocházející z EU či z českého státního rozpočtu navazujícího na rozdělování (přehazování hnoje vidlemi tam a zpátky) těchto EU fondů. Kolik lidí si myslíte, že má stejný názor na věc jako Vy? Ona fondová politika EU a nesmírné platy Vás a Vašich hemživců v kancelářích bruselských a jiných – to je ta gargantuovská korupce lidí, kteří si větev pod sebou nikdy neuříznou.

Paní vlastizrádkyně – s Pánem Bohem

 

RNDr. Radoslav Štědroň

předseda
Strana státu přímé demokracie – Strana práce
(vše na www.stranaprace.cz)

Obrovský úspěch české armády, kdy misi EU v Mali povede český generál s pravomocí velitele strážní jednotky...
Napadá mě jen otázka z filmu Pelíšky..."A komu tím prospějete?"
Když se zapátráte na netu trochu podrobněji, tak zjistíte že tam neděláme nic víc než že hlídáme uranový důl který patří Francii a ta si jím zásobuje svoje jaderný elektrárny.
Takže za naše peníze naše armáda hlídá Francii jejich zájmy.
Již jsme fakt jen ubohou kolonii Západu?
A je trapný, že když se to dá tak jednoduše zjistit, tak Novinky ze Seznamu to vykládají jako veliký úspěch naší armády.
Ing. David Merhaut, Letovice 5