K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Lživá, manipulativní tvář ČT zůstává

2019 06 18 16Mgr. Miroslav Kavij

29. prosince 2019 odvysílala veřejnoprávní ČT ve svých Událostech poslední díl od listopadu vysílané pohádky, kterak se z disidenta Václava Havla stal prezident republiky.

Krize už začíná. A co kolektivní sebeobrana?

Autorem následujících řádků je dělník a komunista. Privatizační vylomeniny se na něm podepsaly, tak jako na statisících jiných "zlatých ručiček". Za prací, kterou musel hledat nově už několikrát, ho to nutilo se i stěhovat. V posledních týdnech mne bombardoval trablemi, jimiž i na něj dopadá začínající krize v oboru, na nějž se český průmysl z velké části scvrknul. Vyzval jsem ho, ať sedne za počítač a sepíše to sám. Dal si říci, a tak na mne tentokrát zbyla jen role uvaděčky. Proč si zároveň přeje zůstat v anonymitě, vysvětluje sám jeho článek.

Josef Skála

Ľuboš Blaha: Rusové dali Američanům šach-mat

2019 12 29 06Tak to zaostalé Rusko, kterému se vysmívali na Západě. Zdá se, že se dosmáli. "Kdepak soudruzi ze Západu udělali chybu?", píše na svém facebooku Ľuboš Blaha, slovenský poslanec.

PF 2020 aneb ŠŤASTNÝ a ve zdraví zdravý RESTART

2019 12 28 08

Cirkus na téma „stalinismus“ jako zbraň hromadného ničení

2019 12 27 06PhDr. Josef S k á l a
(vystoupení na nedávných mezinár. konferencích v Minsku a Moskvě)

Stalin si prý potrpěl na vlastní kult. Pak by však jistě nechal kanonizovat i pojem „stalinismus“. Ten se však narodil jako hanlivá nálepka. Jen tak koluje dodnes. A výlučně v podání všech, kdo nenávidí samu sovětskou moc - a ne jenom jejího lídra v dobách, kdy brala šturmem nebesa a čelila za to kruté pomstě.

Jak překrucováním historie hnědne Evropa

2019 12 27 04Jan Schneider

Letos v září europoslanci odhlasovali Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, v němž se tvrdí, že pouze německo-sovětská smlouva o neútočení z 23. srpna 1939 (pakt Molotov-Ribbentrop) připravila půdu pro vypuknutí druhé světové války. Tato manipulace s interpretací dějin Jana Schneidera podnítila k napsání článku.

„Všechno je jinak.“ Profesor Keller posílá výzvu těm, kteří chodí na demonstrace „chvilkařů“

2019 12 26 01HORKÝ ROK KONČÍ. CO DÁL? „Na to chlapci nemají!“ Známý sociolog, profesor Jan Keller říká, že pokud by spolek Milión chvilek myslel svůj boj proti oligarchizaci vážně, musel by vystupovat proti systému, který moc oligarchům dává.

Diskusní příspěvek na 9. zasedání ÚV KSČM dne 14.12.2019

2019 12 16 02Dr. Karel Klimša

Máme 4 měsíce do sjezdu a jsme rok a půl před 100. výročím založení naší strany, která toho této zemi přinesla tolik dobrého.

Proto několik poznámek k tomu, JAK na tom jsme a JAKOU máme perspektivu.

Drazí koncesionáři, byl to dobrý rok!

2019 06 18 16Mgr. Miroslav Kavij

Drazí koncesionáři, Vám děkuji za vše, co se v letošním roce veřejnoprávní České televizi, tedy mně, podařilo. Nejprve mi byla koncem června přiklepnuta odměna, stejně jako v letech předchozích, ve výši 2,4 miliónu korun, rovnající se mým deseti platům.

Korporace z Česka odvádějí bilióny a politici to neřeší. Jde i o vaše mzdy, varuje ekonomka

2019 12 11 06Až půl biliónu korun ročně odvedou z Česka zahraniční subjekty, které zde podnikají prostřednictvím dceřinných společností, říká ekonomka Ilona Švihlíková.