2019 06 18 16Mgr. Miroslav Kavij

Zaujal mne nedávno zveřejněný výborný rozhovor v Haló novinách s názvem USA mají Ukrajinu pod kontrolou. Přiznám se, že okamžitě po shlédnutí jeho titulku jsem si sám pro sebe dodal, STEJNĚ JAKO NÁS! Na rozdíl od Ukrajiny ale podstatně delší dobu!

2021 04 17 03JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM

Se závorkami jsme se na hodinách matematiky setkali určitě všichni. Ovšem nikoho z nás by ani tehdy, a po pravdě ani dneska, nenapadlo, že by závorky mohly existovat i v politice nebo v byznysu nebo spíše v obojím.

Ústřední výbor KSČM v sobotu 17. července rozhodl, že jednodenní mimořádný sjezd, na kterém by strana zvolila nové vedení, se uskuteční 23. října. Na program příštího, již 13. zasedání ÚV 18. září, schválili členové mj. návrh na technické zabezpečení videokonferenčního konání tohoto sjezdu.

Andrej Fursov (Zdroj, překlad: Bedřich Vinopalník)

V první polovině 60. let byl pod vedením akademika V.M. Gluškova vytvořen Celostátní automatizovaný systém (OGAS). Převáděl celý oběh dokumentů do elektronické podoby („informační společnost“) a naváděl ekonomiku nepřekonatelně složitého sovětského plánování starého vzoru na kybernetické koleje. OGAS otevíral cestu k průlomu v postindustriálním rozvoji.

Andrej Fursov (Zdroj, překlad: Bedřich Vinopalník)

Abychom lépe porozuměli tomu, jak se svět dostal do současného degradačně-destruktivního stavu, je nutné alespoň stručně zdůraznit hlavní etapy historie kapitalistického systému, jejich vzájemné rozdíly.

2020 03 22 11Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Sáhla jsem po článku, který se jmenuje „Nástup nové levice“. Slibný název a čtenář napjatě čeká, kde najde ty, za kterými může jít. Co mu pomohou orientovat se ve světě, který ho obklopuje. Moc by si to přál. Je přece doba nečekaných zmatků, rizik a nebezpečí.

►Zamýšlí se belgický filozof a ekonom Marc Vandepitte
(Číselné údaje jsou většinou převzaty z eurostatu nebo z britských průzkumů.) Ze čtvrtletníku Communist Review (léto 2021) přeložil VS 15.7.2021

Mladí lidé jsou stále víc krmeni koronavirovými opatřeními. Ačkoli jsou ohroženi nejméně, museli si toho odříci nejvíc a byli zasaženi nejhůř.

Zdroj ZDEZDE a ZDE (překlad Náš Restart)

Komunistická strana Německa (KSN) poprvé od svého založení v roce 1968 v tehdejším Západním Německu nebyla povolena do zářijových spolkových voleb. Federální volební komise konstatovala, že KSN ztratila status politické strany kvůli tomu, že opakovaně "nepředložila úřadům požadované zprávy o své činnosti ve stanovené lhůtě".

Please publish modules in offcanvas position.