NENECHME TO TAK

Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Brně

M2019 12 11 10ěV KSČM v Brně důrazně protestuje proti záměru zastupitelů pražských Řeporyjí vybudovat pietní místo pro padlé vojáky Ruské osvobozenecké armády, tedy vlasovcům.

2019 12 11 11

 

2019 12 11 12č se může zdát, že jde výlučně o lokální záležitost, která je jednoznačně v dikci tohoto zastupitelstva, skutečnost je jiná. Jde o záležitost svými rozměry přesahující nejen území Prahy, ale celé České republiky. Městský výbor chápe celou záležitost jako další střípek mozaiky, který má plíživě a nenápadně přispět ke zcela novému výkladu novodobých dějin, především pak role Rudé armády při porážce nacismu v Evropě. Řeporyjští zastupitelé si zřejmě neuvědomují, že bez Rudé armády by k osvobození Prahy vůbec nedošlo, že bez Rudé armády by dnes ani Česká republika neexistovala!

Městský výbor nezná odpovědi na otázky: Co vedlo zastupitele k jejich rozhodnutí? Byli snad někým ovlivněni? A kým? Kdo za celou akcí skutečně stojí a proč? Šlo o záměr, neznalost či neschopnost vidět a chápat věci v souvislostech? Dalo by se pokračovat.

MěV KSČM v Brně vyzývá všechny občany, kteří používají vlastní mozek, především pak obec skutečných historiků, aby se nad zmíněným usnesením zastupitelů Řeporyjí zamysleli, aby veřejně vyjádřili svá stanoviska. Vyzývá kompetentní vládní orgány a především samotnou vládu, aby se případem zabývaly, především z hlediska závazků České republiky vyplývajících z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů.

► Dejme společně jednou provždy stopku takovým iniciativám!

V Brně 11. prosince 2019 Městský výbor KSČM v Brně