Mýlí se Stoltenberg nebo úmyslně lže? Voj. analytik Štefec prozradil, jak lze Turecko vyloučit z NATO

2019 11 05 022019 11 05 03ojenský analytik Jaroslav Štefec zpochybnil slova generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o nedostatku mechanismů v NATO, které by umožnily pozastavit členství nebo dokonce vyloučit členský stát.

Proto se obrátil na základní dokument organizace a ve svém příspěvku na Facebooku dokázal, že existují způsoby, jak Turecko vyloučit z NATO.

Generální tajemník NATO včera, v neděli 3. listopadu, k otázce případného vyloučení Turecka ze Severoatlantické aliance uvedl, že Turecko je důležitým spojencem, který významně přispěl k boji proti IS*.

„V boji proti Daiš (jiný název pro IS, pozn. red.) Turecko rozhodujícím způsobem přispělo k likvidaci takzvaného chalífátu. A nejen to: žádný jiný spojenec nepřijímá tolik syrských uprchlíků, celkem 3,6 milionu. A žádný jiný spojenec NATO netrpěl teroristickými útoky více než Turecko“, řekl v rozhovoru pro německy deník Bild a dodal, že na rozdíl od Evropské unie není v NATO mechanismus, který by umožnil pozastavit členství nebo dokonce vyloučit členský stát.

Štefec: možnost vyloučit Turecko z NATO existuje

Tvrzení Stoltenberga o tureckém přispění k boji proti terorismu analytik Štefec považuje za „zcela pomýlené“.

„A to nejen na základě informací tzv. „alternativních serverů“ nebo „rusofilních médií“, ale i podle informací, zveřejněných v NYT, CNN, nebo v Reuters“, podotýká.

Výrokům o procedurálních otázkách vyloučení zemí z organizace také nedůvěřuje.

„Nevím, zda se v tomto bodu pan Stoltenberg rovněž pouze mýlí, nebo naprosto úmyslně a promyšleně lže. Osobně se přikláním spíše k druhé variantě. Z jednoho prostého důvodu. Co kdyby pojem „vyloučení“ napadlo někoho skloňovat i ve spojení s některou jinou členskou zemí NATO?“, ptá se.

Dále se Štefec obrátil na Severoatlantickou smlouvu, odkud cituje článek č. 1, ve kterém jde o klíčové závazky členských států NATO
„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů,“ cituje z dokumentu.

Podle Štefce je tak zřejmé, že „pokud některá členská země zásadním způsobem poruší tento závazný článek, což Turecko učinilo během svého členství v Alianci hned několikrát (naposledy právě v Sýrii), jsou ostatní země povinny zasáhnout“.

Poté daný odborník odkazuje na preambuli této smlouvy, v níž země vyjadřují „… svou víru v cíle a zásady Charty Spojených národů a svou touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami“ a odhodlání „hájit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu“.

Následně popisuje, jak by mohl celý proces vyloučení Turecka z NATO probíhat.

„Pokud by Turecko neuposlechlo výzvy ostatních členských zemí Aliance, vyjádřené např. formou společné rezoluce iniciované některou členskou zemí, aby dodržovalo svůj jasný smluvní závazek, může politické vedení Aliance přistoupit k rozvázání smlouvy s partnerem, neplnícím své smluvní povinnosti tak, jak je to běžné ve všech právních a demokratických státech, za které se členské země Aliance s oblibou označují. Postup je jednoduchý. Smluvní státy se usnesou na vyloučení Turecka z důvodu neplnění závazného (a závažného) bodu Severoatlantické smlouvy (což je naprosto legitimní krok) a toto usnesení doručí vládě USA. Další postup už je podrobně popsán v článku 13 Smlouvy.

Na konci svého příspěvku ale upozornil na jeden obrovský zádrhel.

„Během debaty o vyloučení Turecka z důvodu závažného porušení článku 1 Severoatlantické smlouvy by mohly členské státy Aliance narazit na fakt, že by se (až na výjimky, například Island) vlastně musely vyloučit navzájem. Včetně ČR. A to by asi neprošlo“, uvedl závěrem.

Please publish modules in offcanvas position.