NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

K veřejné debatě s podtitulem OHROŽENÁ TŘÍDA A STRÁDAJÍCÍ TŘÍDA ze dne 12.10.2019

2019 10 16 17oslavě třicátého výročí listopadového společenského převratu u nás, připravil také Český rozhlas program pod názvem" Rozděleni svobodou".

2019 10 16 16Veřejné debaty s podtitulem OHROŽENÁ TŘÍDA A STRÁDAJÍCÍ TŘÍDA dne 12.10. se zúčastnil i poslanec KSČM Leo Luzar.

2019 10 16 18ejprve je nutné si připomenout, že ohrožené a strádající skupiny našich spoluobčanů nejsou třídami samy o sobě. Nic na tom nemění ani vyjádření pana poslance Luzara, že se konečně po třiceti letech mluví o třídách. Třídy jsou totiž velké skupiny lidí, které se navzájem liší svým postavením v historicky určitém systému společenské výroby, svým vztahem (zajištěným a vytčeným v zákonech) k výrobním prostředkům, svou úlohou ve společenské organizaci práce, a tudíž způsoby nabývání a velikosti onoho dílu společenského bohatství, kterým disponují. Z této definice vychází, že početně malá třída vlastníků finančního kapitálu a výrobních prostředků ovládá velkou třídu lidí, která je nucena svoji pracovní sílu kapitalistovi prodávat.

Kapitalismus je společensko-ekonomická formace založená na zisku a na nenasytném hromadění kapitálu. Je mu zcela lhostejné, zda v tomto procesu některé skupiny lidí strádají nebo se beznadějně propadnou do bezdomovectví a chudoby. Stěžejní motivací tohoto systému je honba za ziskem. Zdravotnictví, sociální péče o občany, ale i morálka, se stávají pouhým byznysem.

Protikladem kapitalismu je socialismus. Společenský systém, který odstranil třídní protiklady ─ společensko ekonomická formace, ve které si o tvorbě a rozdělování hodnot spolurozhodují ti, kteří je vytvářejí. Socialismus je zásadně orientován na uspokojovaní hmotných i nehmotných potřeb svých spoluobčanů a jejich oprávněných zájmů. Veškeré výrobní kapacity, bankovnictví a přírodní zdroje jsou v rukou pracujících.

Ústřední téma debaty dne 12. října se smrsklo na exekuce a jak se jim bránit či vyhnout. Ale exekuce, právě tak jako nezaměstnanost a bezdomovectví přece patří k průvodním jevům kapitalismu.

Položme si tudíž otázku, zda pan Luzar vůbec četl alternativní návrh programu KSČM, ve kterém jsou popisovány kroky směřující k návratu lidové demokracie.

Miroslav Kunst