NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Antikomunismus je rakovinou dalšího vývoje lidské společnosti

2019 06 18 16Mgr. Miroslav Kavij

2019 10 16 01atímco do roku 1989 u nás antikomunismus vystrkoval růžky jen v podobě například vzniku Charty 77, Listopadové události otevřely stavidla pro jeho působení napomáhající k obnovení kapitalistických pořádků naplno!

2019 10 16 02rvní kroky byly učiněny schválením tzv. Lustračního zákona a zákona O protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, přes zřízení Ústavu pro dokumentování a vyšetřování zločinů komunismu a Ústavu pro studium totalitních režimů, aby „hrůzy“ z let 1948─1989 byly neustále občanům připomínány.

Politická masáž v duchu antikomunismu se stala díky projektu „Příběhy bezpráví“ součástí vzdělávání také na školách. Zbytečné je zvýrazňovat přiživující se roli veřejnoprávní České televize a hlavních médií. K  trvalým tématům antikomunismu ─ únorové události 1948, padesátá léta, srpnové události 1968 se úspěšně přiřadily dezinformace s novým výkladem o průběhu a výsledcích druhé světové války, degradace a zpochybnění rozhodujícího podílu vítězství Rudé armády nad fašismem a přinesení svobody našemu národu a Evropě. Antikomunismus míří ale ještě výše. Útoky na slovanské národy, rozbití jejich svornosti, rozdělení společnosti na chartisty a ty druhé – na zbytek společnosti.

2019 10 16 03posledních dnech se objevila informace o údajných pokusech tajné služby ČR infiltrovat se do komunistického hnutí a kontaktovat členy Komunistického svazu mládeže (viz ZDE) s cílem získat je pro dlouhodobou spolupráci. Ale kdo by si nevzpomněl na snahy MV zakázat činnost KSM před více než deseti lety!

Především pravici každodenní cílené působení antikomunismu přináší trvale své ovoce u všech generací. Navzdory skutečnosti, že společnost je vystavena množství opravdových nejistot a existenčních problémů. Vytvoření vrstvy chudých pracujících a bezdomovců, exekuce, zadlužení, nejistota na trhu práce, migrace, současná podoba  EU, válečné politika NATO přinášející válečné konflikty. Reality, která předcházejícím generacím byla cizí. Problémům, na které polistopadové vládnoucí garnitury zatím nenašly recept pro jejich řešení.

Soumrak kapitalismu se blíží. Jedinou alternativou budoucího vývoje lidstva je změna společenského systému v sociálně spravedlivější společnost bez válek a pro hledání východisek přijatelné pro všechny vrstvy občanů.